De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Actiecomités Europa : de weerstand organiseren ! Les Comités d’Action Europe : organisons la résistance !
Brussel, België, Europa, Algemene vergadering, Actiecomités Europa -

De Actiecomités Europa : de weerstand organiseren ! Les Comités d’Action Europe : organisons la résistance !

vrijdag 13 januari 2012 10:59
Spread the love

De Actiecomités Europa nodigen je uit op de open Algemene Vergadering van woensdag 25 januari van 19u tot 22u in het centrum Federico Garcia Lorca – Voldersstraat 47 te 1000 Brussel (nabij het metrostation Anneessens).

Agenda
•       Wat hebben we gedaan sinds de vorige vergadering in december (website, plaatselijke comités, actie werklozen)
•       De laatste uitvindingen van de Europese instellingen en van de Belgische regering om ons nog meer soberheid te doen slikken. Hoe zit het met het verzet hiertegen?
•       Welke sensibilisering, mobilisatie en organisatie van de arbeidersklasse. Getuigenissen van vakbondsdelegees.
•       Discussie en beslissingen over de volgende etappes in de opbouw van een beweging tegen de soberheid.

Organisons la résistance !
Les Comités d’Action Europe vous invitent à leur Assemblée Générale ouverte Mercredi 25 janvier de 19h à 22h au Garcia Lorca – 47 Rue des Foulons – 1000 Bruxelles

A l’ordre du jour:
• Qu’a-t-on fait depuis l’assemblée de décembre ? (site internet, comités locaux, Action travailleurs sans emploi)
• Dernières trouvailles des institutions européennes et du gouvernement belge pour nous faire avaler l’austérité. Où en est la riposte ?
• Quelles sensibilisation, mobilisation et organisation des travailleur/ses ? témoignages de délégués syndicaux
• Discussion et décision sur les prochaines étapes dans la construction d’un mouvement contre l’austérité

Bron : 

Website :  http://www.comitesactioneurope.net
Twitter :  https://twitter.com/#!/ComitesActionEU
Facebook :  http://www.facebook.com/ComitesActionEurope
Google+ : http://goo.gl/2ShJ6

take down
the paywall
steun ons nu!