De Actiecomités Europa : de weerstand organiseren ! Les Comités d’Action Europe : organisons la résistance !
Brussel, België, Europa, Algemene vergadering, Actiecomités Europa -

De Actiecomités Europa : de weerstand organiseren ! Les Comités d’Action Europe : organisons la résistance !

vrijdag 13 januari 2012 10:59

De Actiecomités Europa nodigen je uit op de open Algemene Vergadering van woensdag 25 januari van 19u tot 22u in het centrum Federico Garcia Lorca – Voldersstraat 47 te 1000 Brussel (nabij het metrostation Anneessens).

Agenda
•       Wat hebben we gedaan sinds de vorige vergadering in december (website, plaatselijke comités, actie werklozen)
•       De laatste uitvindingen van de Europese instellingen en van de Belgische regering om ons nog meer soberheid te doen slikken. Hoe zit het met het verzet hiertegen?
•       Welke sensibilisering, mobilisatie en organisatie van de arbeidersklasse. Getuigenissen van vakbondsdelegees.
•       Discussie en beslissingen over de volgende etappes in de opbouw van een beweging tegen de soberheid.

Organisons la résistance !
Les Comités d’Action Europe vous invitent à leur Assemblée Générale ouverte Mercredi 25 janvier de 19h à 22h au Garcia Lorca – 47 Rue des Foulons – 1000 Bruxelles

A l’ordre du jour:
• Qu’a-t-on fait depuis l’assemblée de décembre ? (site internet, comités locaux, Action travailleurs sans emploi)
• Dernières trouvailles des institutions européennes et du gouvernement belge pour nous faire avaler l’austérité. Où en est la riposte ?
• Quelles sensibilisation, mobilisation et organisation des travailleur/ses ? témoignages de délégués syndicaux
• Discussion et décision sur les prochaines étapes dans la construction d’un mouvement contre l’austérité

Bron : 

Website :  http://www.comitesactioneurope.net
Twitter :  https://twitter.com/#!/ComitesActionEU
Facebook :  http://www.facebook.com/ComitesActionEurope
Google+ : http://goo.gl/2ShJ6

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!