De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De aarde vanuit de hemel – Haidar, hoop voor Senegal

De aarde vanuit de hemel – Haidar, hoop voor Senegal

maandag 11 juli 2011 16:57
Spread the love

Hij behoort tot de 100 invloedrijkste ecologisten vandaag op aarde. Hij koppelt zijn strijd voor het milieu aan politieke actie.

Yann Arthus Bertrand interviewt deze mens voor zijn opmerkelijke reeks, De aarde vanuit de hemel.  Deze reeks loopt momenteel op Een en behandelt het hoofdstuk: helden op deze planeet. Haidar El Ali is onder andere een van de opmerkelijkste ecologisten en naast voorzitter van l’Océanium de Dakar, een organisatie voor de bescherming van het milieu, stichter van het mangrovereservaat Bamboung in Senegal. 

Bamboung is een plek die hij tot stand heeft gebracht met de steun van de inwoners uit naburige 20 dorpen. Het reservaat levert deze mensen inkomen. Zo oogsten de vrouwen oesters die zich vestigen op de enorme luchtwortels van het mangrovewoud. 

Deze oesters zijn bestemd voor verkoop. De oogst gebeurt duurzaam en berokkent geen schade aan het woud. Daarnaast worden dorpsbewoners ingezet voor het beheer van het reservaat en om het te behoeden voor stropers. Het reservaat is een kweekplaats voor vissen die uitzwermen tot ver in de randgebieden. Bij aanvang werden er een 50-tal soorten geteld, nu meer dan 70.

Het reservaat is tevens een van de laatste toevluchtsoorden voor de lamantijnen, enorme zeezoogdieren van zo’n 400 kg, waarvan er op aarde nog zo’n 200 vertoeven. Haidar is een man die huilt van geluk als de mensen hem toejuichen en zijn naam scanderen omdat geluk datgene is dat hij hun brengt. 

Hij mobiliseert – en enthousiasmeert schijnbaar moeiteloos – duizenden om onbezoldigd nieuw mangrovewoud aan te planten, daar waar de oceaan en het rivierwater zich mengen en het zout in de aarde je voeten verbrandt. Hij bewijst met zijn projecten dat economie en menselijk leven mogelijk zijn zonder de vernietiging van de nog bestaande natuur. Haidar vertegenwoordigt hoop voor de mensen met wie hij werkt.

Haidar is geen man die je zal aantreffen op conferenties van Kyoto, Cancun, Kopenhagen. Daarvoor is hij teveel een man van de daad, niet van het woord. En daden stelt deze man veelvuldig. Zo onderneemt hij als duiker actie en draagt hij zijn equipe op de nylonnetten op te vissen die men veelvuldig aantreft voor de kust van Senegal.

Deze netten worden vaak door vissers verloren in het water en brengen nog tientallen jaren schade toe aan wat ooit de rijkste visgronden ter wereld waren, die zich vlak voor de Senegalese kust bevinden. Haidar bezoekt scholen en tracht, evengoed als Jane Goodall dat doet in Afrika, een nieuwe generatie op te voeden tot natuurbeschermer. 

Haidar verliest de moed nooit. Hij ziet enkel de uitdaging en het werk dat voor hem ligt, namelijk het heraanplanten van het Mangrovewoud volgens een welbepaalde methode: zaden plukken, planten, 2 stappen uit elkaar. Haidar wijst de plaatsen aan. 

Ik ben de exacte oppervlakte vergeten van mangrovewoud dat volgens deze methode al gerealiseerd werd. Het is indrukwekkend, net als de toekomstige plannen van Monsieur Mangrove. Dat Haidar een bijzonder inspirerend mens is, is het minste wat je kan zeggen. Naar mijn gevoel mogen er gerust meer zoals hij rondlopen.
Wie meer wil weten over Haidar El Ali, moet de naam zeker googelen.  Je treft de naam ook aan op Facebook.

take down
the paywall
steun ons nu!