De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De 6,5 miljard lastenverlagingen voor de patroons: wat gebeurt ermee?

De 6,5 miljard lastenverlagingen voor de patroons: wat gebeurt ermee?

donderdag 17 december 2015 19:03
Spread the love

Toevallig zag ik een filmpje op de jongerenzender vtv today (https://www.youtube.com/watch?v=ftXnPQ2cmeA). De journaliste wou weten wat er met de vele lastenverlagingen die de patroons krijgen zou gebeuren. Zou de werkdruk verlichten? Zouden er nieuwe aanwervingen komen? Om dat uit te vissen werden een aantal Oost-Vlaamse bedrijfsleiders geïnterviewd. Wat opviel was dat er geen enkele bedrijfsleider zei dat hij met de vele lastenverlagingen aanwervingen zou doen. Eéntje zei er zelfs dat het geld zou gebruikt worden om een herstructurering te financieren waardoor hij ‘hetzelfde zou kunnen bereiken met minder mensen’.

Dat de cadeau van 6,5 miljard of € 590 per Belg niet zou gebruikt worden om de tewerkstelling aan te zwengelen lieten de werkgeversorganisaties al doorschemeren. In het verleden werden de lastenverlaging gewoon uitgekeerd aan de aandeelhouders. In de periode 1996-2013 stegen de bijdrageverminderingen die de patroons kregen met 290,08% en de loonsubsidies met maar liefst 1920%. Samen goed voor € 11,17 miljard of € 1015 per Belg per jaar. Elke Belg subsidieert het patronaat dus voor een bedrag van € 1605 (De Vele Vlaamse subsidies niet meegerekend). En dat in de hoop dat ze mensen zouden aanwerven. Maar wat doen de heren? Wel in dezelfde periode stegen de uitgekeerde dividenden met een duizelingwekkende 178,15% tot € 21,64 miljard. De cadeaus worden dus systematisch omgezet in meer geld voor de aandeelhouders. Alsof dat nog niet genoeg is bedraagt het wettelijk belastingpercentage op de winsten op aandelen 8%. In Frankrijk is dat 60%, in Duitsland 49% en in Nederland 55%.

Het is dus duidelijk dat deze regering enkel en alleen bezig is met zoveel mogelijk welvaart over te hevelen naar het patronaat. Datzelfde patronaat heeft het constant over mensen die een paar honderd euro uitkering per maand krijgen en daarvoor jaren hebben bijgedragen aan de sociale zekerheid als zijnde profiteurs. Het bovenstaande toont echter aan wie de echte profiteurs zijn.

Deze regering verdient dan ook de titel van marionettenregering van VOKA/VBO.

Typ of plak de tekst in dit veld…

take down
the paywall
steun ons nu!