De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De 120.000-uitschuiver van Vandeurzen

De 120.000-uitschuiver van Vandeurzen

dinsdag 29 maart 2011 14:15
Spread the love

Geen 120.000 verpleegkundigen maar 45.075 verpleegkundigen, verzorgenden, arbeiders en bedienden samen, zijn de komende 3 jaar nodig in de gezondheids- en welzijnszorg . Het aantal 1ste jaars verpleegstudenten is daarbij op 5 jaar tijd met 60% gestegen. En de non-profit telt 650.000 werknemers en geen 450.000, zoals LBC-NVK stelt.

Vandeurzen overdrijft met factor 3

Wie even de moeite doet om naar de vooruitzichten van het Planbureau te kijken en de RSZ en RSZ-PPO overzichten van 55-59 en 60-64 jarigendie komt tot de ontstellende vaststelling dat Vandeurzen de behoefte aan personeel met factor 3 overdreven heeft.
Geen 60.000 voor nieuwe behoeften maar 28.429 en geen 60.000 voor vervangingsbehoeften eindeloopbaan maar 16.646 de komende 3 jaar.
 
Verpleegstudies meer dan ooit in de lift

Als je dan daarbij vaststelt dat op vijf jaar tijd het aantal 1ste jaars verpleegkundigen met 60% gestegen zijn, en dat in dit schooljaar er 9% méér verpleegkundigen studenten zijn dan vorig jaar,  dan wordt het nog meer onbegrijpelijker. De herneming van de instroom verpleegkunde in 2000 en 2005 is het resultaat van goed vakbondswerk, verbeterde werkomstandigheden en de inzet van onderwijs, VDAB, Sectorale Fondsen en vele anderen en niet in het minst de werknemers zelf. Het is nu het 3de jaar op rij dat deze verhoogde instroom van verpleegstudenten zich doorzet.

Nu doen alsof dit allemaal geen zoden aan de dijk gebracht heeft op basis van totaal uit de lucht gegrepen cijfers, heeft een hoge graad van onverdraaglijkheid. Zo kan men alleen maar verliezen.

De interimsector wil inbreken in de ziekenhuizen

”De moed der wanhoop” van de interimsector die bij Peeters en Pichal het hoge woord mochten voeren heeft niets van doen met de opwaarding van de verpleegkunde maar met het feit dat de uitzendarbeid met minder dan 1% aanwezig is in de gezondheids- en welzijnssector. Het is de zoveelste marketingscampagne van interimsector die maar geen voet aan de grond krijgen in de ziekenhuizen en andere zorginstellingen, noch voor langdurige, noch voor kortdurende vervangingen.

Equal Pay gerealiseerd in de non-profitsectoren

Wat ook eens mag gezegd worden  is dat er volledige ‘equal pay’ is in de non-profitsector waar in België 650.000 mensen werken, dwz man en vrouw worden in alle omstandigheden en voor gelijk werk en functie, gelijk betaald.

En ja, geen 450.000 maar 650.000 werknemers in de non-profit

Marc Selleslagh had het is De Ochtend van 29/03/2011 zoals in de LBC-NVK pamfletten over 450.000 werknemers in de non-profit (welzijn, gezondheid en cultuur) in plaats van over 650.000. LBC-NVK voert in deze ‘nationale betoging’ toch actie voor de non-profditwerknemers in gans België, voor alle sectoren en dit voor zowel de private als de publieke sectoren? Of worden de publieke ziekenhuizen, bejaarden homes, kinderopvang, gezinshulp, bibliotheekpersoneel in de LBC-NVK telling weggelaten? Waarom worden 200.000 werknemers onder de mat geveegd, alsof die niet gaan meetellen in de budgetten als de kostprijzen berekend worden. Dus spreken over 450.000 is nergens goed voor, men doet er de werknemers, z’n eigen slagkracht én de kans op resultaat geen goed mee. 

Laagste uitstroom van alle sectoren in de non-profit

Het verhaal van uitstroom en vervroegde eindeloopbaan werd weeral opgedist terwijl de non)profit de enige sector is waar tussen 35 en 50 jaar een hogere instroom dan uitstroom is en waar na 50 jaar de uitstroom 2 tot 3x lager is dan in de andere sectoren, dank zij de uitstekende eindeloopbaanregeling waarbij een werknemeer op 55 jaar bv 36 extra verlofdagen krijgt.

Voor een volledige analyse van cijfers en werkelijkheid

Voor de volledige cijferanalyse van de 120.000, de behoeften volgens de analyse van het planbureau en de groei van het eerstejaars verpleegkunde met 60% op 5 jaar zie BuG 141 – Geen 120.000 verpleegkundigen maar 45.075 werknemers

Jan Hertogen

Jan Hertogen is socioloog.

take down
the paywall
steun ons nu!