De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De “andere kant” van 16 mei … Mars voor het gezin!

De “andere kant” van 16 mei … Mars voor het gezin!

maandag 18 mei 2015 14:31
Spread the love

Deel 1: Wat,
waarom… en een snuifje Kipling.

Een bende verzuurde, vendelzwaaiende pilarenbijters die de
huidige paus ongetwijfeld een hippie vinden. Nobele, saai geklede zemelaars,
met hier en daar een bij de lokale politie bekende neofascist. En ik, die met
een nonchalante flair observeer en me moet inhouden om de Groenplaats niet
onder te kotsen van walging, het bekende citaat van James Dean indachtig:

Live fast, die young, leave a beautiful corpse!

Ziedaar de basale drang om op 16 mei de antithese van de Gay
Pride een blik waardig te gunnen en richting Antwerpen te trekken, naar de Mars
voor het gezin.

Die drang ontstond even subtiel als krachtig, ongeveer een
week geleden.

Op zondag 10 mei l.l. scrolde ik door de posts van de Slechte
Vlamingen op Facebook. Blijkt dat BDW aan de dames en heren van ‘Pro Familia”
de toestemming geeft een “Mars voor het gezin.” te organiseren. Tegen abortus,
euthanasie en zedenverwildering. Uit de tientallen commentaren op het bericht
blijkt dat vele mensen het verschil niet kennen tussen appels en citroenen,
tussen als burgemeester (want dat is hij nog steeds, jammer genoeg!) een
aanvraag voor een manifestatie goedkeuren en diezelfde manifestatie expliciet
ondersteunen.

Ja, het al dan niet toestaan van manifestaties door
burgemeesters, daarover kunnen we wel een boompje opzetten. Bepaalde progressieven
zijn namelijk in dat bedje ziek dat ze het BDW buitengewoon kwalijk nemen deze
betoging toe te laten. Wel … waar waren die mensen toen Termont Pegida in de
Arteveldestad qua ‘Vrije meningsuiting’ carte blanche gaf?

Wat BDW betreft, hij draait zijn shift als burgervader met de
wetenschap dat conservatief Vlaanderen rond zijn as zwermt zoals dazen boven
een mesthoop en progressief Vlaanderen als een sluipschutter elke stap
behoedzaam volgt. In beide gevallen wordt hij danig in zijn pragmatische en
politieke flexibiliteit beperkt. Maar geen probleem … BDW is een
kazakkendraaier eersteklas. Begrijpelijk als je weet dat hij afkomstig is uit
een politieke stroming die opportunisme en het manisch verantwoorden van daden
uit het verleden in haar DNA heeft zitten.

Pro Familia gaf op hun eigen webstek (want die rechtse
klojo’s hebben webstekken, geen websites also Achtung damit!), de indruk dat
BDW hun mars open en bloot ondersteunt. Wat niet zo is, hij ondertekent de
toestemming daarvoor.

Hey, don’t shoot me, just read the facts. Natuurlijk, NVA,
KVHV, NSV, Pro Familia: ze zitten allemaal in datzelfde conservatieve spectrum.
Dat wel, maar ze zijn slim genoeg om daar niet openlijk voor uit te komen. Maar
we gaan als grote mensen onder elkaar ons daarover niet verbazen.

BDW is in staat tot leren, nog een grimmige ontdekking. Heel
de berberheisa zal zijn zin in couscous er niet groter op gemaakt hebben maar
de broeierige storm van protest heeft wel gemaakt dat hij t.o.v. van de Mars
voor het Gezin iets zal gehad hebben van: ‘Toestemming tekenen, mondje dicht,
het weekend daarop met lokale elite een golfballetje slaan en zwijgen als
vermoord.’ En glimlachen, handjes geven, deals maken: politiek quoi.

Het is anders wel een goedkope zet van Pro Familia: Mars voor
het gezin, as approved by BDW! Allen daarheen! Dus aarzel niet en breng dat
hele gezin mee! Ook mémé en de gehandicapte neefjes zijn welkom. Aan de nichten
wordt discreet maar kordaat gevraagd thuis te blijven en te bidden voor het
eigen zieleheil!

Dankzij de lijpe broeders en zusters van het Anti-Fascistisch
Front[1]
ben ik erin geslaagd een woordje meer info[2]
over de organisator van de Mars voor het Gezin bijeen te sprokkelen.

Een journalist moet zich voorbereiden, een experimenteel
journalist moet daarbij ook nog eens inspiratie vinden, dus …

… tijd voor een aantal scherpe woorden richting Herr
Organisator zijn kop, die ontegensprekelijk iets weg heeft van Dr. Zaius uit
Planet of the Apes. Wie zegt dat de evolutietheorie gelogen is?

Eerste salvo. Richting zijn naam. Goethals. Een naam die me instinctief
doet denken aan de uitbater van een groothandel sanitair (ook open op zondag!),
ergens langs de steenweg, halverwege Sint-Maria- kust – mijn-kloten en
Sint-Jan-geen asielcentrum in onze gemeente.

Tweede salvo: Richting zijn jeugd … 

… die klinkt zoals de biografie van elke dictator:
ongelukkig, met als niet onbelangrijke details de vechtscheiding van zijn
ouders[3]
en een volstrekte afwezigheid van een relatie (seksueel of van andere aard) met
het vrouwelijke geslacht. Diagnose van Dr. Quack: gefrustreerd tot en met. Ik
weet het, afgewezen worden en achterblijven met een gebroken hart en een broek
vol goesting is nasty business. Als vrijdenker kan ik zijn dada’s begrijpen.
Maar evenzeer als vrijdenker kan ik ze niet goedkeuren.

“Er moet meer respect komen voor de vaderrol”, vindt Dries
Goethals. “De man wordt belachelijk gemaakt en afgeschilderd als een
bijkomstigheid, een paljas of een clown.”

Hoeveel door dames van plezier gefakete orgasmes zouden er
nodig zijn om iets van redelijkheid in Goethals’ kop te krijgen? Is de inhoud
van zijn ballen omgekeerd evenredig met die van zijn hersenpan?

Geen seks buiten het huwelijk! Zoveel staat vast. Mei 68 is
voor Goethals de belichaming van het grote kwaad. Shit, bestaat deze kerel
echt!? Zo dom, zo gefrustreerd en zo alleen, dat kan toch niet zijn?

Ach Driesje toch … in een sadistische bui wens ik je een
homoseksuele geaardheid toe. Een karmisch kadootje als het ware … met een mooie
roze strik errond.

Het miskennen of culpabiliseren van de eigen seksuele driften
is het recept bij uitstek voor geniale bullshit pur sang. Want verder lezen we:

“Buiten de kantooruren zet ik mij schrap tegen het culturele
marxisme met zijn vernietiging van de godsdienst, de gezinnen, het ongeboren
leven, en de zwakkere en zieke medemens door euthanasie.”

Kleine ondernemer overdag, conservatieve superheld bij nacht!
Hier komt superkwezel!

En voor diegenen die nu denken: die mens kan toch ook niets
doen aan zijn naam en zijn jeugd en iedereen is toch vrij te denken wat hij of zij
wilt?! Oh ja, akkoord maar … maar …. MAAR: iedereen die onzin uitkraamt zoals
Dhr. Goethals moet het er dan ook maar bijnemen literair in de poep gepakt te
worden. Actie-reactie. That’s the name of the game.

Net zoals ik stoïcijns vrede moet nemen met het feit dat ik
problemen kan krijgen indien ze te weten komen dat ik een levend en bloggend
tegendeel ben van het verderfelijke en hopeloos achterlijke gedachtengoed dat
ze vertegenwoordigen, uitdragen en met waanzinnige serieux verdedigen.

Ik moet enigszins undercover gaan. Andere kledij dragen dan
nu bijvoorbeeld. In een demente, door slaapgebrek verwrongen fantasie lijkt het
dan misschien grappig om mijn paars T-shirt van de Denver Nuggets met regenboogmotief aan te houden. Maar neen. Dat is
vragen om problemen. Dat is krijsen om problemen door een gigantische megafoon
zodat ze me kunnen horen tot op Linkeroever.

 ‘Vergeet niet meneer, dat als u tijdens uw missie door vijandige troepen
wordt gevangen genomen, u geen aanspraak kunt maken op de Conventie van Genève
en het ministerie elke betrokkenheid …. Etc.

Wel, er is geen weg terug. Oren en ogen open houden en scherp
blijven voor elk spoor richting een boeiend verhaal. Wees dapper. Remember Jef
Geeraerts. Bij het schrijven van Gangreen
had hij ook geen idee waar de wilde odyssee langsheen feit en fantasie hem kon
brengen. Zou hij gedacht hebben aan literaire prijzen toen hij worstelde met
een draak van een echtscheiding en schande alom? Gedenk de beproevingen van de
meesters om de eigen twijfels te temmen. Denk niet aan beginnen. Dan is er ook
geen ijzeren muur genaamd ‘ophouden’.

Just do it! (Ook zonder
sportschoenen!)

Tot zover het idee en de motivatie. Althans toch op papier.
En de zin is er nog altijd. Perfect. Ook al is het nu 2 uur ’s nachts. Binnen
12 uur is het zover.

In de woonkamer deze schrijfsessie afronden met een laatste
sigaret, bedachtzaam kauwend op flarden van Kipling’s’ ‘The Explorer’.

There’s no sense in going further — it’s the edge of cultivation ….
Till a voice, as bad as Conscience, rang interminable changes. On one
everlasting Whisper day and night repeated: “Something hidden.  Go and find it. Go and look behind the Ranges.
“Something lost behind the Ranges. Lost and waiting for you. Go!”

[1]
Alle respect voor het AFF maar de naam doet me onwillekeurig denken aan Monty
Python’s ‘People’s Front of Judea, vandaar de broeders en zusters … maar lijp
zijn ze wel! No Pasaran!

[2]
Ere wie ere toekomt: http://aff.skynetblogs.be/archive/2015/05/06/mars-voor-het-gezin-organisator-dries-goethals.html

[3]
HINT! HINT!

take down
the paywall
steun ons nu!