De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De “Bende van Vijf” en de implosie van links

De “Bende van Vijf” en de implosie van links

zaterdag 19 september 2015 15:09
Spread the love

‘Gauchisten’, sociaal democratie en fundi’s slagen de handen in mekaar om Links Europa en haar politieke eenheid in de Partij van Europees Links te breken. Varoufakis handelt als een gehaaide CIA infiltrant om overal waar hij komt het links perspectief te kelderen en anderen ervoor te winnen hetzelfde te doen. Met Lafontaine, de ontgoochelde Mélenchon van de Parti de Gauche uit Frankrijk, de destabiliserende werking van Zoé Konstantopoulou, voorzitster van het Griekse parlement, ex-Syriza, nu Volkseenheid , en Stefano Fassina, de sociaal democraat uit Italië heeft hij dus ook de fundi’s uit Die Linke kunnen losweken, allicht met de actieve steun van Sarah Wagenknecht, huidig voorzitster van de parlementsfractie van die Linke. Zo hoopt hij Links te hergroeperen in een zogenaamd ‘Plan B’ om zich zo definitief te marginaliseren.

Gregor Gysi, ex-voorzitter van de parlementsfractie van die Linke, en Katja Kipping, mede voorzitster van Die Linke hebben dat goed begrepen en distantiëren zich nu al formeel van de Novembersamenkomst van de “Bende van Vijf” waarin Varoufakis z’n eigen illegitiem Grieks Plan B voor Europa wil upgraden, en links verder in de vernieling wil storten. Geen Grexit maar de exit van een KKE-achtig links uit de eurozone en als het even kan uit Europa. Is het de ultieme en wat kleinzielige afrekening van Varoufakis, en ook La Fontaine met Tsipras die in de bewuste nacht bijgestaan werd door de technici van Europees Links, Gysi voorop, die met Merkel, gecoacht door Herman van Rompuy, Griekenland en Tsipras aan boord gehouden heeft.

De Griekse verkiezingen, die door de meeste commentatoren ten onrechte wat meewarig bekeken worden, zouden wel eens de belangrijkste kunnen worden van het laatste jaar. Met Tsipras als winnaar wordt definitief de deur geopend voor echt links, nadat het in Griekenland al ‘gezuiverd’ is door ‘gauchisten’ die zich met Volkseenheid zelf geïsoleerd hebben door nog een beetje rechts van de KKE te gaan staan maar links van Syriza, dat op haar beurt links van de Sociaal-Democratie en de Groenen staat.

Terwijl de vijf ‘heer- en damesschappen’ hun Plan B voor Europa bekokstoofden op het feest van l’Humanité in Frankrijk op 11-13 september 2015, werd op hetzelfde feest beslist dat Gauche Unitaire, een afscheuring van de NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste) die uit de Trotskistische LCR voortgekomen was in 2009, zou ontbinden en samengaan met de Parti Communiste Français waar Pierre Laurent voorzitter van is, hij is tevens voorzitter van de Partij van Europees Links.

In 2009 vormden Gauche Unitaire en Front de Gauche nog de Parti de Gauche. Met het opgaan van Gauche Unitaire in de PCF en het tevoorschijn komen van Mélenchon in de Groep van vijf met hun plan B, lijkt in Frankrijk de zusterstrijd tussen de strekkingen al beslecht. Tot welk bloedbad het zal leiden in Die Linke in Duitsland is nog niet duidelijk. Maar Oost en West zouden zich hier ook tegenover elkaar kunnen stellen, met de fundi’s uit het Westen als de sectaire variant.

Het is ook een kwestie van grote lafheid en doelbewuste kwade wil, ondermeer van Varoufakis en Konstantopoulou, om enkele dagen voor de verkiezingen in  Griekenland een internationale campagne op te zetten met als enige doel Tsipras, en de kansen voor echt links te schaden en daarmee ook Europees links een hak te zetten. Dat de andere drie zich hiertoe lenen mag hen ten allen tijde ten kwade geduid worden. Enkel een overwining van Syriza kan de schade voor links in Europa beperken en leiden tot een discussie die links kan uitzuiveren van dit soort uitschuivers en haar een toekomst geven, ook in België.

Als de DKP (Duitse Kommunistische Partij) in november 2015 op haar congres in Duitsland voor het volle lidmaatschap zou kiezen van Europees Links, ligt de weg open voor een nieuwe en perspectiefvolle verzameling van Links. Zoals Duitsland voor de Vluchtelingen met Merkel aan kop, het nieuwe Europa vooruit tekent, zou de DKP, tegen de actuele teneur binnen de partij in, in navolging van Rosa Luxemburg en Liebknecht, mee het linkse perspectief open houden.

Hopelijk kan de PVDA-PTB zich er inspireren aan deze mogelijke positionering van haar broederpartij in Duitsland om zich verder op het spoor te zetten van een linkse krachtenverzameling. Zij hebben de laatste verkiezingen zelf deze opening gemaakt door PTB-Gauche d’Ouverture (PTB-GO!), nu al goed voor 9,7% in de peilingen, en waar ze zich, langs de koppeling aan de Parti Communiste Wallonie-Bruxelles al een structurele link met de Partij van Europees Links gemaakt hebben. Nu nog een PVDA-Open voor Links (de PVDA-OL!) en een duidelijker politieke koers die ook in Vlaanderen de diepe politieke malaise van links zou doorbreken.

Voor verdere lezing en documentatie:

http://www.thepressproject.gr/details_en.php?aid=81299 met
– de vertaling van dit standpunt van ‚de bende van vijf’ op DWM
https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/09/16/melenchon-konstantopoulou-fassina-varoufakis-en-lafontaine-presenteren-hun-plan-b-voor-europa
– De analyse door Die Welt en de standpunten van Gysi en Katja Kipling, voorzitster van die Linke, http://www.welt.de/politik/deutschland/article146589813/Lafontaine-und-Varoufakis-wollen-die-EU-zerschlagen.html
– Verslag Fête de-l’Humanité 11-13/09: http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2015/09/12/25001-20150912ARTFIG00130-yanis-varoufakis-vedette-de-la-fete-de-l-humanite.php

Jan Hertogen,

individueel lid van Europees Links in Vlaanderen, lid van de PCWB kan men maar worden als men in Brussel werkt of woont of in Wallonië werkt zodat een rechtstreekse politieke koppeling aan de Partij van Europees Links vanuit Vlaanderen niet mogelijk is nadat de Vlaamse Kommunistische Partij zichzelf heeft opgeheven zonder te zorgen voor een politieke opvolger van haar effectief mandaat in Europees Links. Wanneer biedt de PVDA-Open voor Links zich aan om volwaardig deel te hebben aan de  Partij van Europees Links in Europa?

Voor een vervolg van dit artikel en een evaluatie na de verkiezingen, zie “Syriza opent weg voor het échte links in Europa” op http://community.dewereldmorgen.be/blog/janhertogen/2015/09/21/syriza-opent-weg-voor-het-echte-links-in-europa

take down
the paywall
steun ons nu!