De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Daklozen/asielzoekers zijn géén Zwarte Pieten !!

Daklozen/asielzoekers zijn géén Zwarte Pieten !!

dinsdag 30 november 2010 18:16
Spread the love

Onvoorstelbaar schrijnend zijn de beelden die we de afgelopen dagen hebben gezien. Daklozen -zowel asielzoekers als anderen- die in mensonterende omstandigheden leven. In een modern en rijk land dag België noemt. Vandaag noemt de VN-vluchtelingenorganisatie de Belgische asielcrisis onaanvaardbaar. En of !!

Maar het kan ook anders en positiever. Een voorbeeld daarvan is de gemeente Ravels (Weelde) in de Noorderkempen. Een artikel in Visie (ACW) van 12 november ll, trok mijn aandacht. Daarin noemt Ravels zich gastheer tegen wil en dank. De Burgemeester, Walter Luyten verwoordde het als volgt :

het asielbeleid in ons land roept toch wel vragen op. De procedure duurt veelal jaren. Mensen verblijven hierdoor veen te lang in ons land, raken geïntegreerd. Het is dan ook vaak etisch overantwoord om hen nog terug te sturen. Bovendien bestaat er geen ontradingsmechanisme dat potentiële asielzoekers doet nadenken vooraleer ze naar België uitwijken. Maar dit ontslaat ons uiteraard niet van de verantwoordelijkheid om de mensen die hier aanbelanden op een menswaardige wijze op te vangen.

Dit is duidelijk een politieker met het hart op de juiste plaats. Toen de federale overheid einde oktober besliste om in de voormalige militaire basis van Weelde, 512 opvangplaatsen te creëeren voor asielzoekers hebben de Burgemeester, schepenen en de OCMW-voorzitter zich samengezet. Niet om de zwarte piet door te schuiven. Wel om na te gaan hoe zij deze ‘mensen blijven mensen’ een degelijke opvang konden verzekeren. Dat is de juiste houding.  Hier kunnen alle beleidniveaus wat van leren.

Er zijn afspraken gemaakt met de federale overheid o.m. wat het (niet) inschrijven in de bevolkingsregisters betreft. Om te vermijden dat er valse verwachtingen worden gekoesterd. Zelfs al is deze opvang maar tijdelijk, deze mensen zullen de komende weken alvast niet buiten of in stations moeten overnachten.

Protest ?

Er werd een online-petitie opgestart tegen de komst van deze asielzoekers. En vlaams blok/belang voorman FDW kondigde aan persoonlijk het protest tegen deze opvang te komen aanvuren. Vorige vrijdag (27/11) hebben zo een 100 blok/belangers een protestmars gehouden. Daarbij minder dan een handvol Ravels/Weeldse mensen. De andere betogers waren met bussen aangevoerd door het blok/belang uit Antwerpen en Limburg. Of hoe extreem-rechts nog steeds dezelfde strategie volgt : zij voeren  voldoende ‘vreemde mensen’ aan om aan de eigen bevolking te komen zeggen wat zij moeten denken. Het huidige (gebrek aan) asielbeleid is verwerpelijk. De strategie van het blok/belang is dat nog vele malen erger !!

take down
the paywall
steun ons nu!