De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Dagen Zonder Vlees voor voedselzekerheid.

Dagen Zonder Vlees voor voedselzekerheid.

zaterdag 4 maart 2017 14:50
Spread the love

De laatste weken is het debat rond de consumptie van vlees weer aangewakkerd, vooral naar aanleiding van de start van Dagen Zonder Vlees. Een initiatief dat mensen probeert aan te zetten tot minder vlees eten, meer plantaardig eten maar ook tot het eten van seizoensgroenten en het vermijden van afval. De discussie laait op over het nut van minder vlees eten, voor- en tegenstanders beschuldigen elkaar van post-facts, naar de trend van het moment. Nu komen enkele onderzoekers van universiteiten in Edinburgh, Tork en Karlsruhe echter met een duidelijk bewijs betreffende de nadelen van de vleesconsumptie, namelijk dat het een erg inefficiënt systeem is.
Zij tonen aan dat de dierlijke productie de meest inefficiënte werkwijze is, met een verlies van 78 procent of 840 miljoen ton. Er is 1080 miljoen ton geoogste gewassen nodig om 240 miljoen ton van eetbare dierlijke producten zoals vlees, melk en eieren te produceren. Ook als de onderzoekers energie of proteïnen vergeleken bleek dat er verliezen waren van respectievelijk 87,2% en 81,7%.
Zij keken ook naar verliezen bij de agrarische productie, het vervoeren en bewaren, het verwerken, consumentenafval en overconsumptie. Naast de grote inefficiëntie van de productie van dierlijke productie bleek ook dat zowel consumentenafval als overconsumptie belangrijke factoren zijn van verlies. Bijna 20 procent van het voedsel ter beschikking gesteld van consumenten gaat verloren door te veel eten of als afval.
Dus, indien we wereldwijd de voedselzekerheid willen verbeteren is er nood aan minder overconsumptie, minder afval maar ook aan een lagere consumptie van dierlijke producten zoals vlees, melk, kaas en anderen. Via deze strategiën zou er ook minder schade aan het milieu zijn. Een efficiënter systeem zorgt voor minder uitstoot van broeikasgassen, minder uitputten van watervoorraden en meer kansen voor behoud van biodiversiteit.
Het artikel: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X16302384

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!