De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Dag van de mensenrechten?

Dag van de mensenrechten?

vrijdag 10 december 2021 14:41
Spread the love

De tiende december is de ‘dag van de mensenrechten’. Op die dag werd in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen. Het is wel heel cynisch dat uitgerekend vandaag bekend werd dat Wikileaks-klokkenluider Julian Assange dan toch aan de Verenigde Staten mag uitgeleverd worden, zoals de BBC net bekendmaakte. Een klein jaar geleden besliste een Brits rechter nog het tegendeel, maar de VS won de zaak in beroep, en krijgt haar prooi dus binnenkort in handen. De vele bezwarende bewijzen van US-misdaden die door Wikileaks gedocumenteerd werden waren veel bruggen te ver voor Washington; ook Joe Biden sprak over de klokkenluider als een ‘hi-tech terrorist’.

En de Europese Unie? Haar Commissie liet de dag van de mensenrechten niet ongemerkt voorbijgaan, en kondigde gisteren voor de periode 2021-2027 het programma Global Europe Human Rights and Democracy aan, ter waarde van niet minder dan 1,5 miljard € ! Uit de verklaring van de ‘buitenlandcommissaris’ van de EU, de Spaanse socialist Josep Borrell, zou men misschien kunnen afleiden dat de EU met een klein beetje van dat geld iets zal doen voor Assange: “

“Moedige mensen van allerlei slag vechten dagelijks voor de burgerlijke vrijheden, voor onafhankelijke media en ter bescherming van democratische instellingen, vaak met grote persoonlijke risico’s.”

Daar is echter niets van aan, en alles laat voorzien dat de Europese Commissie met die anderhalf miljard een potje geschapen heeft om propaganda te voeren over de hoge waarden van de Unie, en ondertussen spin doctors te betalen die het criminele optreden van Frontex ter bescherming van het Fort Europa als een humanitaire daad (‘tegen de mensensmokkelaars’) voorstellen.

Is dat niet te negatief over de EU?  Maar heb je ooit gehoord dat de EU optrad tegen het ter beschikking stellen van de CIA van Poolse folterkamers? Dat is nochtans een van de ergste inbreuken tegen de mensenrechten en de rechtstaat! Maar in dat geval niet op instigatie van Poetin of Loekasjenko.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!