De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Dag 1: Op vredespelgrimage naar Israël en de Palestijnse gebieden …

Dag 1: Op vredespelgrimage naar Israël en de Palestijnse gebieden …

vrijdag 5 november 2010 11:58
Spread the love

Een pelgrimage is een reis die iemand om geloofsredenen onderneemt. Bijvoorbeeld naar de plek die een belangrijke rol gespeeld heeft in de (ontstaans)geschiedenis van een bepaalde godsdienst. Israël speelt de  hoofdrol in de ontstaansgeschiedenis van de drie monotheïstische godsdiensten.

take down
the paywall
steun ons nu!