De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Daens (voor eventjes) verrezen

Daens (voor eventjes) verrezen

maandag 15 februari 2016 21:34
Spread the love

Tijdens het spilfigurenweekend van beweging.net van de Regio Leuven begin februari was er een ‘special guest’ aangekondigd. Hij zou de preek houden tijdens de misviering. Groot was de verrassing toen daar opeens priester Daens ten tonele verscheen. Dank zij de bemiddeling van onze vriend/kameraad Willy Verbeek, zelf voorzitter van beweging.net Herent, kregen wij inzage in het ontwerp van zijn preek, met de boodschap erbij dat we ons niet moesten inhouden die tekst ruimer bekend te maken. En waar kan dat beter dan op onze blog op De Wereld Morgen.

Beminde gelovigen, erfgenamen van MIJN christene volkspartij. U zal zich ongetwijfeld afvragen wat komt Adolf Daens hier meer dan 100 jaar na zijn dood nog zoeken?

Wel de uitleg is eenvoudig:

Vanuit het hiernamaals heb ik nogal een goed zicht op het hiernumaals. Van op mijn wolk hierboven, door de uitlaatgassen van de bedrijfswagens is dat eerder een stofwolk, zag ik dat een rechtse regering tot stand kwam mede door de steun van mijn geestelijke erfgenamen. Toen heb ik me in mijn graf omgedraaid. Toen diezelfde erfgenamen zich geroepen voelden om ook de zogenaamde taxshift te verdedigen, vond ik het de hoogste tijd om eventjes te verrijzen.  

Niet om zelf orde op zaken te stellen. Want met mijn 177 jaren heb ik de activeringsleeftijd, door deze regering nogmaals verhoogd, ruimschoots overschreden. Ik ben hier om bij jullie de hoop op echte verandering nieuw leven in te blazen.

Het mag niet gaan om gerommel in de marge zoals de sociale correcties. Men stemt eerst een slechte wet, men heeft daar spijt van en gaat daarna sociale correcties doorvoeren.

Beminde gelovigen, Erfgenamen van mijn christene volkspartij,

Wanneer ik van boven op mijn wolk jullie bezig zie en jullie gedrag evalueer, dan merk ik dat het voor jullie nogal mee valt….de politiekers onder jullie mogen natuurlijk een tandje bij steken maar de ambitie om de hemel te bereiken is bij ieder van u verrechtvaardigd. Daar jullie allemaal goed op weg zijn wil ik je even info geven over het hiernamaals. Het paradijs bestaat uit twee grote wolken, een linkse en een rechtse. Die linkse zit vol mutualisten en syndicalisten, ja ja Jef Houhuys en Georges Debunne zitten daar samen op een bankje. Voor de socialisten is dat natuurlijk even schrikken, ze hebben altijd het bestaan van een God ontkend en plots komen ze daar, zelfs zonder het voorgeborchte te passeren, het paradijs binnen gewaaid. Op die linkse wolk is veel lawaai, wat wil je met al die sociaal bewogen mensen die discussiëren en zelfs op tafel kloppen.

Op de rechterwolk is het rustiger, véél rustiger, er is haast niemand. Een paar bedrijfsleiders die net voor hun dood tot inkeer kwamen niet te na gesproken.

In de hemel zijn er ook klassen, de gewone heiligen, de zaligen en zij die op de kalender staan, zij die gecanoniseerd zijn. Hoewel ik tegen de klassenmaatschappij ben, heb ik toch de ambitie om een heiligverklaring te versieren, ik noem dat mijn vrome ijdelheid. Daar kunnen jullie voor zorgen:

Ik heb namelijk twee mirakels nodig: het eerste is op korte termijn een nieuwe regering met een echt sociaal programma en met wat sociale actie moet dat lukken. Het tweede is een christelijke arbeidersbeweging, erfgenamen van mijn christene volkspartij, die zich partijpolitiek onafhankelijk opstelt en banden smeedt met alle sociale actoren in de maatschappij.

Dan kan ik jullie blijvend inspireren om een hoopvolle boodschap te geven aan onze samenleving.

Beminde gelovigen, Erfgenamen van mijn christene volkspartij,
Ik weet, vroeger was het voor mij simpel, ik bereikte omzeggens iedereen vanop de preekstoel in Aalst, vandaag zullen jullie andere technieken moeten gebruiken, facebook, twitter, internet……

Met onze groene kleuren kunnen we vanuit onze christelijke inspiratie niet anders dan een positieve boodschap van hoop uitdragen. We moeten ervoor zorgen dat onze boodschap positief is. Ik citeer enkele onderwerpen:

Hoe de vluchtelingenstroom een positief engagement bij ons kan losweken.

Angst mag niet regeren, de diversiteit in onze samenleving moeten we als een meerwaarde durven zien en benoemen.

Meer gelijkheid komt de samenhorigheid onder de mensen ten goede komt.

Een eerlijke fiscaliteit met een echte vermogensbelasting is meer dan nodig, een vermogenswinstbelasting is slechts gerommel in de marge.

We moeten durven om meer weerklank te geven aan positieve signalen uit de politiek zoals het automatisch toekennen van sociale voordelen voor de rechthebbenden onder ons en de strijd tegen het tabaksgebruik bij jongeren.

Beminde gelovigen, Erfgenamen van mijn christene volkspartij,

Optimisme is het geloof dat de wereld vanzelf beter zal worden,
hoop is het geloof dat wij allen samen, door hard werken, de wereld beter kunnen maken.

Optimisme is een passieve, hoop een actieve deugd.

Voor optimisme is geen moed nodig, voor hoop daarentegen wel.

Wij moeten er ons van bewust zijn dat na veel strijd aan het einde van de horizon een nieuwe dag wacht….

take down
the paywall
steun ons nu!