De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Daar waar de banken niet gaan
Landbouw, Banken, Ontwikkelingslanden, Investeerders, Microfinanciering -

Daar waar de banken niet gaan

woensdag 15 december 2010 10:31
Spread the love

Hoe kunnen we de armoede bestrijden zonder hulp van subsidies en zonder schenkingen te geven of te krijgen? Hugo Couderé, directeur van Alterfin, biedt een antwoord.

Alterfin is een Belgische coöperatieve vennootschap. Ze werd opgericht in 1994, o.a. door Oxfam-Solidariteit en Oxfam- Wereldwinkels, en telt vandaag bijna 1.500 vennoten. Haar business? Aan de ene kant investeert Alterfin in microfinancieringsinstellingen, aan de andere kant in verenigingen van kleine producenten die actief zijn in de eerlijke handel. Alterfin werkt momenteel met 63 partners in 15 landen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. En daar stopt het voor de vennootschap zeker niet.

Meer dan investeerders
Alterfin stelt een methode van duurzame ontwikkelingssamenwerking voor en dat is volgens directeur Hugo Couderé ook haar sterkte: “Om uit de armoede te geraken, hebben mensen werk en dus een bron van inkomsten nodig. Maar in ontwikkelingslanden situeert werk zich vooral in de informele economie en in kleine familiale ondernemingen. De banken komen niet tussen in die in- formele economie. Wij bieden dus een aangepaste financiering aan. Wij geven geen giften maar leningen. Wij zijn zelf ook niet afhankelijk van subsidies of schenkingen.”

Er is nog meer. De vennoten van Alterfin zien zichzelf niet als louter investeerders. Hoewel ze verschillende profielen hebben, hebben ze allemaal de weldoordachte keuze gemaakt om hun geld op een andere, ethische manier te beleggen in plaats van te investeren in banken en ondernemingen. “Daarmee creëren onze vennoten een maatschappelijk draagvlak voor de organisatie. Naast aandeelhouders zijn ze volwaardige leden die bijzonder actief zijn tijdens de algemene vergadering. Het is een sterk democratisch model.”

Beperkte risico’s
Maar welk risico houdt een investering in Alterfin in? Met andere woorden: betalen de partners hun lening ook terug? “Ja, in meer dan 99 procent van de gevallen”, verzekert Hugo Couderé. “Als een partner in moeilijkheden verkeert, trachten we samen een oplossing te zoeken en doorgaans werkt dat heel goed. We spreken hier echt van een dynamisch partnerschap.”

Op het vlak van politieke instabiliteit is Alterfin verzekerd door de Nationale Delcrederedienst (een verzekeringsinstelling die gespecialiseerd is in internationale handelsrelaties). Maar dat verhindert Alterfin niet om toch in een aantal risicolanden aanwezig te zijn, inclusief in landen waar ze niet verzekerd is door de Delcrederedienst zoals Laos of Ivoorkust. Alterfin zou eventueel ook willen investeren in een instabiele regio zoals Kivu in Congo. Maar er is geen sprake van waaghalzerij, het zouden kleinschalige projecten blijven.

Investeren in de landbouwketen
Bijna 50% van de Alterfin-financieringen gaat nu al naar landbouwprojecten van de eerlijke handel. Vandaag wil de vennootschap nieuwe familiale landbouwprojecten financieren die gericht zijn op de lokale markten. “De microfinancieringsinstellingen zijn ondervertegenwoordigd op het platteland”, legt Hugo Couderé uit. “Nochtans woont daar een groot deel van de arme mensen. Als men de inkomsten van die mensen wil verbeteren, moet je net daar investeren. Wij ontwikkelen dus kredietprojecten rond de familiale productie van graan, bonen, melk en zuivelproducten in Latijns-Amerika en Afrika.”

Alterfin wil niet alleen in de productie investeren, maar ook in het vermarkten van die productie. “In de meeste ontwikkelingslanden ontbreken er allerlei schakels in de landbouwketens”, gaat Couderé verder. “De markten zijn slecht georganiseerd, de wegeninfrastructuur laat te wensen over, de boeren zijn verplicht om op individuele wijze te werken en kunnen dus niet profiteren van schaalvoordelen, er ontbreken bedrijven die de productie verwerken, enz. Onze projecten ondersteunen dan ook lokale verenigingen van producenten en ondernemingen die de landbouwproducten verwerken en vermarkten.”

Het is niet enkel geld dat ontbreekt: de expertise en de technische uitrusting zijn andere belangrijke elementen. Dát is niet meer het terrein van Alterfin, maar van lokale organisaties of ngo’s. “In die zin zijn we complementair”, besluit Couderé. “Het zou bijvoorbeeld best kunnen dat wij een landbouwcooperatieve financieel bijstaan en dat Oxfam-Solidariteit die coöperatieve structureel versterkt en ondersteunt met vormingen. Wij doen dat al met meerdere partners van Oxfam-Wereldwinkels. Wij zijn van mening dat het verstandiger is te werken met lokale partners die boerengemeenschappen ondersteunen dan direct met de boeren zelf te werken. En die visie hebben we gemeen met Oxfam-Solidariteit. Lokale partnerorganisaties versterken is immers deelnemen aan de institutionele ontwikkeling van een land.”

Julie Fueyo Fernandez

Dit artikel maakt deel uit van Globo °32: Liefdadigheid? Neen, bedankt! Samenwerken kan ook anders.

Voor meer info of om vennoot te worden:
– www.alterfin.be

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!