De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Daar komen vodden van!

Daar komen vodden van!

dinsdag 29 oktober 2013 18:35
Spread the love

De kogel is door de kerk, bij gebrek aan supporters voor de splitsing van België is N-VA overgeschakeld naar plan 70, het sociaal economisch confederalisme, synoniem voor regionaal-socialisme? Voorbehouden voor de echte Vlaming die vooruit wil, niet voor Vlaamse luilakken dus, dat uitschot dat niet wil werken, profiteurs die niet hard genoeg zoeken of die halsstarrig weigeren zich in te schakelen in een economie waar zij die het hardste werken de kruimels krijgen, straks zelfs geen kruimels meer.

De erfenis uit het verleden is blijkbaar groter dan gedacht. Het programma bekt als een marsorder voor de minst begaafde, bijgevolg minst weerbare. Nu nog de affiches waarop de  werkloze, onderbelicht, met een veel te grote neus en z’n zakken vol geld wordt afgebeeld, uitschot.

De werkende Vlaming moet weer het gevoel krijgen dat ook hij kan meeprofiteren van de sociale zekerheid aldus N-VA. Laat Bart De Wever geen verzekeringsadviseur worden. De essentie van een verzekering is net dat iemand er gebruik kan van maken wanneer het fout gaat, niet wanneer het hem goed of meer dan goed gaat. De essentie van de sociale zekerheid is dat het maatschappelijk geluk voorop staat, niet de economie of de aandeelhouder en dat, in deze wiskundige volgorde, niet omgekeerd.

Voor de ondernemers is Sint-Nicolaas dichterbij dan gedacht, veel te vroeg uit Spanje vertrokken, voor de Spanjaarden geen lekkers dit jaar. Wel voor de Vlaming, voor sommigen toch. De index wordt afgeschaft en de belasting wordt een vlaktaks. Lopende steunmaatregelen aan bedrijven blijven uiteraard behouden neem ik aan?  Zoets en chocolade, afrodiasicum voor wie nooit genoeg heeft.

N-VA schaft de index natuurlijk niet echt af. Onder dit bewind zal de burger met zijn werkgever zelf een verhoging moeten bedingen. Naar Duits voorbeeld?

Fraai clubje trouwens, met in hun rangen een schepen van Vlaamse zaken met ervaring in 70-punten plannen, een vertegenwoordiger van de Vlaamse zaak die bij  het Sint-Maartenfonds gaat uitleggen dat hij de collaboratie nooit heeft goedgepraat?!, en dan Siegfried ‘Flater’ Bracke. Het is sterker dan hemzelf. Nooit geleerd niet voor zijn beurt te praten, die kwajongen toch. De Vlaamse vlag een vod noemen? Dat zijn schelmenstreken, alhoewel. Siegfried Bracke beseft niet half hoezeer hij de nagel op de kop sloeg. Van de Vlaamse vlag blijft immers mede door dit allegaartje niet veel meer over. Weg warme Vlaming, open en goedlachs, lang geleden. De vod dekt al lang de lading niet meer. Het is crisis en alleen de N-VA kan ons nog redden van de ondergang die de PS voor ons in gedachten heeft. Of hoe je de zwarte Piet, binnenkort gewoon ‘Piet’ kan doorschuiven wanneer je zelf van geen hout nog pijlen weet te maken.

Nu nog coalitiepartners vinden.

take down
the paywall
steun ons nu!