De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

D’66 ers willen 1 mei als vrije dag afschaffen/Schoffering sociale rechten/Clowns in crisistijd

D’66 ers willen 1 mei als vrije dag afschaffen/Schoffering sociale rechten/Clowns in crisistijd

zaterdag 10 mei 2014 07:02
Spread the love

D’66 ERS WILLEN 1 MEI ALS VRIJE DAG AFSCHAFFEN/SCHOFFERING FUNDAMENTELE SOCIALERECHTEN/CLOWNS IN CRISISTIJDZIE OOKhttp://www.astridessed.nl/d66-ers-willen-1-mei-als-vrije-dag-afschaffenschoffering-fundamentele-sociale-rechtenclowns-in-crisistijd/Geachte lezers,Als het niet zo ernstig was, was het bijna komisch te noemen.Juist in deze [NIET beeindigde] crisistijd, nu de elementaire socialerechten steeds verder worden afgebroken, er massaontslagen plaatsvinden [1],de kloof tussen rijk en arm steeds groter wordt [2] en de salarissen alsmaar dalen [3]in plaats van de stijgen, komen Amsterdamse Gemeenteraadsleden van D’66 opnieuw [D’66 is al jarentegenstander van een vrije i mei Dag [4] met het onzinnige idee, 1 mei als vrije dagvoor ambtenaren af te schaffen [5]Volgens partijgenoot Bart Vink zou de viering ”niet meer van deze tijd zijn” [6]Zo’n gebrek aan politieke en maatschappelijke realiteit isbijna komisch te noemen.Hierop kom ik terug.Dat zij hierin gesteund worden door de het neo liberale kapitalisme verdedigendeVVD [7] zal geen verbazing wekken.Ronduit schandelijk is het, dat ook de PvdA, ooit de partij, die opkwam voor de rechtenvan de sociale onderlaag, dit voorstel steunt,Maar ja, over dat verloren sociale engagement van de PvdA zeg ikThat was then. This is now,Anno 2014, eigenlijk al vanaf de periode na de Tweede Wereldoorlog, is die socialeinzet steeds meer aan het afbrokkelen en over internationale solidariteit praat iknog niet eens.Immers is de PvdA de partij, die na de Tweede Wereldoorlog [gotspe, na vijf jaarDuitse bezetting] een neo koloniale oorlog startte, die de geschiedenis is ingegaanals de politionele acties [8] met structurele Nederlandse oorlogsmisdaden [9]In deze tijd het kritiekloos aanlopen achter de VS, wat o.a. betekende het steunenvan de oorlog tegen Afghanistan, de steun aan tal van andere Westers imperialistischeoorlogen en de daarop volgende bezettingen, die zo onoprecht verpakt zijn onder denoemer ”vredesmissies” [10]En dan dat ultieme verraad aan de sociale onderlaag, de snoeiharde bezuinigingen [11]van het huidige ”Paarse” kabinet Rutte, Asscher, Samsom en co.[12]Van aanschurken tegen racisme en discriminatie en het jagen op rechtelozevluchtelingen is deze partij ook niet gespeend.Het is nu afgeblazen [13], maar de PvdA was, met toepassing van ondemocratische strapatzentegenover haar eigen Congres [14] nog volledig bereid, uitvoering te geven aan strafbaarstellingillegaliteit.De PvdA is niet vies van het doen van discriminerende uitspraken zoals het vernederen van Marokkaanse jongeren [15], de recente bewering van voorman Samsom, dat Marokkanen een”etnisch monopolie” [16] zouden hebben op overlast en het discriminerende statement van een Oost Europeaanop 12 vierkante meter [17]Maar genoeg over de PvdAWe hadden het over 1 mei.Het feit, dat zelfs het idee geopperd wordt, 1 mei als vrije dag af te schaffen, is niet alleeneen schoffering van deze internationale Dag van Solidariteit [18],  maar staat haaksop de 1 mei beleving in Europa en wereldwijd [19], waar het in de meeste landen ooknog eens een vrije dag is [20]Want behalve een handjevol ambtenaren en een aantal leden van de vakbond [21] is hier niemand vrij.1 MEI VIERING NIET VAN DEZE TIJD?/IK DACHT HET WELBut however important the cause of international solidarity apartIs er in Nederland zelf dan reden om 1 mei te vieren.Gaat het hier dan zo goed met die sociale rechtenNiets is minder waar [22]En daarom is de bewering van Bart Vink, dat de1 mei viering in Nederland niet meer van deze tijd is, ook zo onzinnig.Ik noemde de anti-sociale euvels al:Massaontslagen [23], de toenemende kloof tussen rijk en arm [24], keiharde bezuinigingen [25]en de dramatische loonsdalingen [26].En desondanks heeft de neo liberale D’66 met een waterig en progressieverig sausje de gutste komen met een voorstel om dan maar die hele 1 mei viering af te schaffen.En slaaf van het kapitaal, de PvdA, gaat daarin mee.Een naar en gevaarlijk teken des tijds, naast het toenemende racisme, vertaald in discriminerendemaatregelen en statements van reguliere politieke partijen en hun voormannen [27].Want hoewel het mooi is, dat Wilders is aangepakt om zijn hatespeech ”minder, minder” [Marokkanen]moeten we niet uit het oog verliezen, dat nu de rest van de politiek nog moet volgen [28].Maar gelukkig blijft het verzet tegen sociaal onrecht levend en is 1 mei op diverse plaatsengevierd, in Tilburg [29] en andere [30]Want de strijd gaat door, ook al wordt de 1 mei viering in Nederland helemaal afgeschaft.SOLIDARITY FOREVER!Op naar een rechtvaardige samenleving.Astrid Essed[1]NU.NLBANENVERLIES RABOBANK KOMT OP RUIM 120017 APRIL 2014http://www.nu.nl/economie/3754414/banenverlies-rabobank-komt-ruim-1200.html[2]NPSONGELIJKHEID STIJGT DOOR CRISIS12 APRIL 2014http://nos.nl/artikel/634963-ongelijkheid-stijgt-door-crisis.html[3]VOLKSKRANTSALARIS VORIG JAAR GEMIDDELD MET 6 PROCENT GEDAALD16 APRIL 2014http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/3636256/2014/04/16/Salaris-vorig-jaar-gemiddeld-met-6-procent-gedaald.dhtml[4]AT5D’66 ERS WILLEN 1 MEI ALS VRIJE DAG AFSCHAFFEN1 MEI 2014http://www.at5.nl/artikelen/126748/d66-ers-willen-1-mei-als-vrije-dag-afschaffen[5]AT5D’66 ERS WILLEN 1 MEI ALS VRIJE DAG AFSCHAFFEN1 MEI 2014http://www.at5.nl/artikelen/126748/d66-ers-willen-1-mei-als-vrije-dag-afschaffen[6]”’Alle ambtenaren Amsterdam vrij en gemeenteloketten dicht vanwege 1 mei… Is toch eigenlijk te gek voor woorden?’, twitterde raadslid Jan-Bert Vroege vandaag. ‘Is vreemd inderdaad en mijns inziens niet van deze tijd’, schreef partijgenoot Bart Vink.”AT5D’66 ERS WILLEN 1 MEI ALS VRIJE DAG AFSCHAFFEN1 MEI 2014http://www.at5.nl/artikelen/126748/d66-ers-willen-1-mei-als-vrije-dag-afschaffen[7]AT5D’66 ERS WILLEN 1 MEI ALS VRIJE DAG AFSCHAFFEN1 MEI 2014http://www.at5.nl/artikelen/126748/d66-ers-willen-1-mei-als-vrije-dag-afschaffen[8]WIKIPEDIAINDONESISCHE ONAFHANKELIJKHEIDSSTRIJDhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Indonesische_onafhankelijkheidsstrijd[9]IS GESCHIEDENISMISDADEN IN NEDERLANDS INDIEhttp://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/misdaden-in-nederlands-indie/[10]UITPERS.BENEDERLANDSE MILITAIRE DEELNAME IN AFGHANISTAN/WEDEROPBOUWMISSIE OF BEZETTINGSMACHT?ASTRID ESSEDMAART 2008http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1943[11]STOP BEZUINIGINGEN.NLhttp://www.stopbezuinigingen.nl/[12]NRCREGEERAKKOORD: MILJARDENBEZUINIGINGEN OPZORG, SOCIALE ZEKERHEID EN OVERHEID29 OCTOBER 2012http://www.nrc.nl/verkiezingen/2012/10/29/regeerakkoord-miljardenbezuinigingen-op-zorg-sociale-zekerheid-en-overheid/[13]NU.NLSTRAFBAARSTELLING ILLEGALITEIT VAN TAFEL1 APRIL 2014http://www.nu.nl/politiek/3741013/strafbaarstelling-illegaliteit-van-tafel.html[14]STRAFBAARSTELLING ILLEGALITEIT VAN TAFEL/OVER HETRECHT OP VLUCHTENASTRID ESSEDhttp://www.astridessed.nl/strafbaarstelling-illegaliteit-van-tafelover-het-recht-op-vluchtenreactie-op-at5/[15]NU.NLPVDA KAMERLID BEPLEIT HET ”VERNEDEREN” VANMAROKKANEN14 OCTOBER 2008http://www.nu.nl/algemeen/1789285/pvda-kamerlid-bepleit-vernederen-van-marokkanen.html[16]”Marokkaanse jongeren hebben een ‘etnisch monopolie’ gekregen op straatoverlast. Die conclusie trekt PvdA-Kamerlid Diederik Samsom na een jaar in het geheim als straatcoach te hebben meegelopen in Amsterdam.”ELSEVIERSAMSOM: MAROKKANEN HEBBEN MONOPOLIEOP OVERLAST15 SEPTEMBER 2011http://www.elsevier.nl/Politiek/nieuws/2011/9/Samsom-Marokkanen-hebben-monopolie-op-overlast-ELSEVIER316636W/[17]AT5PVDA: MAXIMAAL EEN OOST-EUROPEAAN PER 12VIERKANTE METER13 MAART 2014http://www.at5.nl/artikelen/123413/pvd-a-maximaal-een-oost-europeaan-per-12-vierkante-meter[18]IS GESCHIEDENISONTSTAAN VAN DE DAG VAN DE ARBEIDhttp://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/ontstaan-van-de-dag-van-de-arbeid/[19]VOLKSKRANTHET IS 1 MEI EN BIJNA DE HELE WERELD IS VRIJ,BEHALVE WIJ1 MEI 2014http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/3646283/2014/05/01/Het-is-1-mei-en-bijna-de-hele-wereld-is-vrij—behalve-wij.dhtml[20]VOLKSKRANTHET IS 1 MEI EN BIJNA DE HELE WERELD IS VRIJ,BEHALVE WIJ1 MEI 2014http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/3646283/2014/05/01/Het-is-1-mei-en-bijna-de-hele-wereld-is-vrij—behalve-wij.dhtml[21]STADSPARTIJ PURMEREND1 MEI WERELDWIJDE FEESTDAG-BEHALVE IN NEDERLANDhttp://www.stadspartijpurmerend.nl/algemeen-bestuur/1-mei-wereldwijde-feestdag-behalve-in-nederland[22]DIT DOET DE CRISIS, DIT ROEPT OM 1 MEI ACTIEPETER STORMhttp://www.ravotr.nl/2014/04/17/dit-doet-de-crisis-dit-roept-om-1-mei-actie/[23]NU.NLBANENVERLIES RABOBANK KOMT OP RUIM 120017 APRIL 2014http://www.nu.nl/economie/3754414/banenverlies-rabobank-komt-ruim-1200.html[24]NOSONGELIJKHEID STIJGT DOOR CRISIS12 APRIL 2014http://nos.nl/artikel/634963-ongelijkheid-stijgt-door-crisis.html[25]STOP BEZUINIGINGEN.NLhttp://www.stopbezuinigingen.nl/[26]VOLKSKRANTSALARIS VORIG JAAR MET GEMIDDELD 6 PROCENT GEDAALD16 APRIL 2014http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/3636256/2014/04/16/Salaris-vorig-jaar-gemiddeld-met-6-procent-gedaald.dhtml[27]DUIZENDEN DEMONSTREREN TEGEN RACISME/WILDERS ONTMASKERD, NU DE REST NOGASTRID ESSEDhttp://www.astridessed.nl/duizenden-demonstreren-tegen-racismewilders-ontmaskerd-nu-de-rest-nog/[28]DUIZENDEN DEMONSTREREN TEGEN RACISME/WILDERS ONTMASKERD, NU DE REST NOGASTRID ESSEDhttp://www.astridessed.nl/duizenden-demonstreren-tegen-racismewilders-ontmaskerd-nu-de-rest-nog/[29]TILBURG: MET PLEZIER 1 MEI GEVIERDPETER STORMhttp://www.ravotr.nl/2014/05/02/tilburg-met-plezier-1-mei-gevierd/[30]VOLKSKRANTHET IS 1 MEI EN BIJNA DE HELE WERELD IS VRIJ,BEHALVE WIJ1 MEI 2014http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/3646283/2014/05/01/Het-is-1-mei-en-bijna-de-hele-wereld-is-vrij—behalve-wij.dhtml

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!