De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Cultuureducatieve sector reageert op oproep minister Weyts: “We staan klaar om het onderwijs te helpen”
Open brief - Cultuureducatieve jeugdsector

Cultuureducatieve sector reageert op oproep minister Weyts: “We staan klaar om het onderwijs te helpen”

donderdag 4 februari 2021 23:50
Spread the love

 

Beste minister Weyts

Naar aanleiding van uw warme oproep naar bekwame pedagogische krachten, bieden we u en uw kabinet graag opnieuw onze hulp aan. Schakel ons als cultuureducatieve sector in om dat perspectief voor kinderen en jongeren mee waar te maken. Daarvoor hoeft u als minister niet alleen te kijken naar uw (medisch kwetsbare) leraren met pensioen, want honderden actieve pedagogisch bekwame cultuureducatoren staan nu al klaar om in te springen.

Over één ding zijn we het allemaal eens: kinderen en jongeren hebben nood aan perspectief. We zijn blij om te horen dat u bijkomende middelen vrijmaakt om voldoende pedagogische krachten in te zetten in het onderwijs. Schakel ons als cultuureducatieve sector in om dat perspectief voor kinderen en jongeren mee waar te maken.

Cultuureducatie op school is onmisbaar. Op die manier maken we het essentiële grondrecht van kinderen en jongeren op vrije deelname aan cultuur waar. We zijn een gewaardeerde partner van scholen, en kunnen op een veilige manier werken. Cultuureducatie is een krachtige hefboom voor samenhang in de samenleving. Kinderen en jongeren hebben nood aan verbinding, inspiratie en verbeelding, zeker in deze moeilijke periode. Cultuureducatie levert hieraan een essentiële bijdrage, in deze tijden zouden we graag overal als essentiële derden gezien worden. Uit onderzoek en ervaring weten we dat een week lang theater maken in het vak Nederlands ook op het vlak van taalverwerving zeer effectief is. Naar beeldende kunst of theater kijken blijkt een prima oefening in focus, iets wat essentieel is het oplossen van allerlei maatschappelijke, maar ook wiskundige vraagstukken.

Ook voor de vele jonge professionals in onze sector is perspectief broodnodig. U kan ons helpen onze cultuureducatoren opnieuw te activeren en hen te bevestigen in hun belangrijke motivationele taak in het onderwijs. U kan de leerkrachten in de scholen helpen door tijdelijk tientallen opgeleide en ervaren cultuurdocenten vanuit hun expertise die leerkrachten te laten ondersteunen. Zorg er samen met ons voor dat cultuureducatie op school weer gerealiseerd kan worden. Enerzijds door te bevestigen dat cultuureducatie op school noodzakelijk is, en anderzijds door cultuureducatoren in te schakelen.

We staan klaar om scholen, kinderen en jongeren te helpen. Liever gisteren dan vandaag. Geef ons de middelen om hen aan onze wettelijke barema’s opnieuw te activeren tot het einde van het schooljaar, aangevuld waar nodig met meer kwetsbare leerkrachten op rust. Het lerarentekort kan hierdoor weer een beetje kleiner worden en de motivatie van kinderen en jongeren zal toenemen en u helpt in één beweging uw collega Dalle de kinderrechten ook in Vlaanderen waar te maken.

Samengevat:

  • Bevestig dat cultuureducatie op school noodzakelijk is en neem alle cultuureducatieve partners op als essentiële derden binnen het onderwijs.
  • Zie onze cultuureducatoren als prioritaire doelgroep voor uw recent aangekondigde middelen.

 

De cultuureducatieve jeugdsector

Amber Vansintjan – Bamm! / Anneleen Winten – Artforum/Urban Woorden / Ellen Verheyen – Musical On Stage / Filip Langenbick – Amadeo Kollectif / Kaat Haest –  Piazza dell’Arte / Koos Hogeweg – Stormkop / Manu Luyten – Muzische Workshops / Patrick Claes – Spelenderwijzer / Pieter Quaghebeur – Das Kunst / Pol Coussement – Passerelle / Stefan Van Guyse – Jeugdtheater Ondersteboven / Stefaan Vandelacluze – Bamm! / Soraya Rademaker – Theaterwerkplaats NEST / Wouter Elen – Villa Basta

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!