De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

”Culturele boycot Israel snoert kritiek de mond”/Culturele boycot Israel noodzakelijk signaal tegen Israelische bezettingsterreur

”Culturele boycot Israel snoert kritiek de mond”/Culturele boycot Israel noodzakelijk signaal tegen Israelische bezettingsterreur

maandag 29 september 2014 07:08
Spread the love

”CULTURELE BOYCOT ISRAEL SNOERT KRITIEKDE MOND”/CULTURELE BOYCOT ISRAEL NOODZAKELIJKSIGNAAL TEGEN ISRAELISCHE BEZETTINGSTERREUR
ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/boycot-israelculturele-boycot-israel-snoert-kritiek-de-mondculturele-boycot-israel-noodzakelijk-signaal-tegen-israelische-bezettingsterreur/

INLEIDING
Naar aanleiding van het Trouw artikel van Els Swaab [voorzitterKunst en Israel] en Ken Goulding [directeur Kunst en Israel], waarinwerd betoogd tegen een culturele boycot van Israel, heb ikonderstaand commentaar geschreven en eveneens een aan diverse media toegezonden ingezonden stuk.
Zie direct hieronder het ingezonden stuk, daarna mijn commentaar engeheel onderin het artikel van Els Swaab en Ken Goulding.
Astrid Essed

INGEZONDEN STUK
CULTURELE BOYCOT ISRAEL NOODZAKELIJK
Ingezonden stuk
Geachte Redactie
Wanneer een land zich structureel schuldig maakt aan fundamentelemensenrechtenschendingen is een internationale boycot, ook op cultureelgebied, noodzakelijk. Israel is zo’n voorbeeld met de 47 jarige bezetting van dePalestijnse gebieden, landroof door de illegale nederzettingen en bloedigemilitaire aanvallen op Gaza, met honderden burgerdoden, verwoestehuizen en aanvallen op ziekenhuizen en scholen.Het argument, dat er ook Israelische kunstenaars zijn, die kritisch staantegenover de Israelische bezettingsstaat, volstaat niet, omdat zij de eerstenzouden moeten zijn, die weigeren, in het buitenland op te treden.Zij appelleren het beste aan hun rechtvaardigheidsgevoel doorin Israel  te protesteren.Culturele optredens stellen een land  in een positief daglicht,als ze al niet openlijk worden gesponsord door eigen ambassades, zoals bij Spot on Israel Festival in Amsterdam het geval was.Een culturele boycot van Israel maakt duidelijk, dat bezetting enonderdrukking niet thuishoren in een beschaafde wereld.
Astrid EssedAmsterdam

COMMENTAAR OP ARTIKEL ELS SWAAB EN KEN GOULD”CULTURELE BOYCOT ISRAEL SNOERT KRITIEKDE MOND”

CULTURELE BOYCOT ISRAEL SNOERT KRITIEKDE MOND/CULTURELE BOYCOT ISRAEL NOODZAKELIJKSIGNAAL TEGEN ISRAELISCHE BEZETTINGSTERREUR
Wie denkt, dat kunstexpressie en culturele uitwisselingenmet andere landen losstaan van de politieke realiteit, vergist zichdeerlijk en maakt een gevaarlijke gedachtefout.Of, en dat is nog kwalijker, leidt bewust de aandacht af vanmensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden.
Kunst en Israel, een stichting, die tot doel heeft het promotenvan Israelische cultuur in Nederland [1], schreef op 25 septemberbij monde van haar voorzitter Els Swaab en directeur Ken Gouldeen opinierend artikel in Trouw,”Culturele boycot Israelsnoert kritiek de mond”Hierin werd  gepleit tegen een culturele boycot van Israel.
Nergens in het Trouw artikel wordt openlijk propaganda voor Israel gemaakt wat in feite het promoten van Israelische cultuur in het buitenlandis, neen, er wordt aan gerefereerd, dat er toch ook kritischeIsraelische kunstenaars zijn, die door een culturele boycot niet in staat zijn, hunboodschap in het buitenland uit te dragen.

GEEN SLIMME KEUZE, HET REFEREREN AAN ”SPOT ONISRAEL”
Nu ontken ik geenszins het bestaan van kritische Israelischekunstenaars [daarop kom ik terug], maar het is van de opinieschrijvers danniet zo slim, in hun argumentatie te beginnen met de verstoring van het de theatervoorstelling van  ”Spot on Israel” in Amsterdam,. [2]
Want ”Spot on Israeli Theatre” [3] was de promotion van het NationaleIsraelische Theater Habima, dat niet alleen onder de sponsors deIsraelische ambassade telde [4], maar er bovendien berucht om is, op te treden in de in de bezette Palestijnsegebieden gestichte illegale Israelische nederzettingen. [5]
Een dergelijk optreden mag wat mij betreft van harte wordenverstoord, graag zelfs, zoals ik met mijn adhesiebetuiging aande verstoorders heb duidelijk gemaakt. [6]

DE KRITISCHE ISRAELISCHE KUNSTENAARS/HUN TAAK/HUN INZET
Tegen het licht van de grootschalige misdaden van de Israelischebezettingsterreur [7] is het bijna lachwekkend, aan te komen zetten met het zielig aandoende argument, dat tallozeIsraelische kunstenaars gehinderd zouden worden in hunoptreden in het buitenland. [8]Nou en?Zou ik willen opmerken.Kunstenaars als die van het Habima theater, die in de illegalenederzettingen optreden en gesponsord worden door deIsraelische ambassade, verdienen niet beter.
En de Israelische kunstenaars, die werkelijk fundamentele kritiek hebben op de Israelische misdaden, zouden zich moetenrealiseren [en dat doen ze soms ook], dat  hun cultureleperformances een positieve promoting is voor Israel, of ze dat nu willen of niet.En  dan zouden ze hun protest beter in Israel kunnen uitdragen.Of door er bewust voor te kiezen, op tetreden in de bezette Palestijnse gebieden.Sommigen doen dat ook, zoals de Israel kritischedirigent Bahrenboim, die in de bezette Westbank en Gazaheeft opgetreden. [9]
MISDADEN ISRAELISCHE BEZETTINGSTERREUR
Maar de hele zaak draait niet om al dan geen kritische Israelischekunstenaars, maar om het Palestijnse leed, waarvoor de 47 jarige Israelische bezettingsterreur verantwoordelijk is. [10]Om daartegen een krachtig signaal te stellen, is zoweleen economische, culturele en academische boycotvan bezettingsstaat Israel noodzakelijk, zoals ookgezegd in de moedige statement van meer dan 350 Holocaustoverlevenden en hun nazaten. [11]
EPILOOG
Vrije kunstexpressie en culturele uitwisselingzijn belangrijk.Maar er is iets nog belangrijkers en dat zijn mensenrechten.
De Israelische bezetting gaat nu al 47 jaar straffeloosdoor, met de daaraan inherente onderdrukking en misdaden.Recentelijk weer het Gaza offensief ”Protective Edge”, dat2137 Palestijnse doden heeft gekost. [12]Hoog tijd, dat daaraan per direct een einde wordt gemaakt.Hoog tijd, dat de verantwoordelijken voor het gerechtworden gedaagd en vervolgd.
Internationale druk om dat te bewerkstelligen isvan het grootste belang.En daarin past economische, academische en cultureleboycot.Werkelijk kritische Israelische kunstenaars zouden dat moeten begrijpen en ondersteunen.

Astrid Essed

PURPOSE

The Netherlands Foundation for Israeli Culture is an independent non-profit organization working to support cultural projects from Israel in the Netherlands in cooperation with organizational partners. The foundation works publicly under the name “KUNSTENISRAËL”.
KUNSTENISRAËL’s goal is to bring the Dutch population in contact with a broad spectrum of cultural projects from Israel, ranging from dance, photography, fashion and design to music, literature, architecture, film, and visual arts.”

KUNST EN ISRAEL

MISSION

http://www.kunstenisrael.nl/about-us/mission/

[2]
NRCOPTREDEN VAN ISRAELISCHE ACTRICE VERSTOORD15 SEPTEMBER 2014
http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2014/september/15/optreden-van-israelische-actrice-verstoord-1420880

[3]

SPOT ON ISRAEL
http://spotonisrael.com/
SPOT ON ISRAELI THEATRE/BRIEF AAN DIRECTRICESTICHTING RAINBOWASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/boycot-israelspot-on-israeli-theatrebrief-aan-directrice-e-netzstichting-rainbow/

[4]
”SPOT ON ISRAELI THEATRE”
 EMASSY OF ISRAEL
http://spotonisrael.com/project/embassy-of-israel/

[5]
WIKIPEDIAHABIMA THEATRE
http://en.wikipedia.org/wiki/Habima_Theatre
”The artists’ objection to Habima, the letter states, stems from the Israeli company’s past performances at “halls of culture” in “illegal Israeli settlements” along the disputed West Bank.”
THE HUFFINGTON POST

HABIMA, ISRAELI THEATER COMPANY, COMES UNDER SCRUNITYIN LONDON’S  CULTURAL OLYMPIAD19 APRIL 2012
http://www.huffingtonpost.com/2012/04/19/habima-israel-theater-london-globe-to-globe_n_1435659.html
”The managers of the Cameri and Habima theaters assure MKs that they are willing to perform for all Israelis, including those in Judea and Samaria.”

 ISRAEL NATIONAL NEWS.COMTHEATER MANAGERS: ”WE’LL PERFORM FORALL ISRAEL’S9 FEBRUARY 2010 http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/139467#.VBwLNZR_uYB OPMERKING ”Judea en Samaria” is een term, die door die hardzionisten wordt gebruikt om de bezette Palestijnse Westbankaan te duiden
ILLEGALITEIT NEDERZETTINGEN
BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
http://www.btselem.org/settlements/international_law
”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca

[6]
OPTREDEN ISRAELISCHE ACTRICE IN THEATERDE DOELENZAAL VERSTOORD/ADHESIEBETUIGINGASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/boycot-israeloptreden-israelische-actrice-in-theater-de-doelenzaal-verstoordadhesiebetuiging/

[7]

ALAKHBAR/ENGLISHTHE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLEDIN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault

CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

[8]
Talloze Israëlische kunstenaars ondervinden tegenwerking bij de presentaties van hun muziek, beeldende kunst, dansvoorstellingen en films.

TROUW

Culturele boycot Israël snoert kritiek de mond

ELS H. SWAAB, VOORZITTER KUNSTENISRAËL KEN GOULD, DIRECTEUR KUNSTENISRAËL

25 SEPTEMBER 2014

[9]

BBC

CONDUCTOR DANIEL BAHRENBOIM HOLDS

GAZA PEACE CONCERT

3 MAY 2011

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-13264688

DENK ERAAN

Volgens het Internationaal Recht is Gaza nog steeds

bezet gebied, omdat Israel de grenzen en het luchtruim

controleert.

”Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.” AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories
´´“Under international law, the test for determining whether an occupation exists is effective control by a hostile army, not the positioning of troops,” Whitson said. “Whether the Israeli army is inside Gaza or redeployed around its periphery and restricting entrance and exit, it remains in control.” HUMAN RIGHTS WATCHISRAEL/´´DISENGAGEMENT´´ WILL NOT END GAZA OCCUPATION http://www.hrw.org/news/2004/10/28/israel-disengagement-will-not-end-gaza-occupation

[10]
ALAKHBAR/ENGLISHTHE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLEDIN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault

CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

[11]
”We must raise our collective voices and use our collective power to bring about an end to all forms of racism, including the ongoing genocide of Palestinian people. We call for an immediate end to the siege against and blockade of Gaza. We call for the full economic, cultural and academic boycott of Israel.”
MORE THAN 350 SURVIVORS AND DESCENDANTS OFSURVIVORS AND VICTIMS OF THE NAZI GENOCIDECONDEMN ISRAEL’S ASSAULT ON GAZA
http://ijsn.net/gaza/survivors-and-descendants-letter/

C
ARTIKEL ELS SWAAB, VOORZITTER VAN KUNST ENISRAEL EN KEN GOULDING, DIRECTEUR KUNST EN ISRAEL”Culturele boycot Israël snoert kritiek de mond”

Trouw 25/9/2014

Culturele boycot Israël snoert kritiek de mond

ELS H. SWAAB, VOORZITTER KUNSTENISRAËL KEN GOULD, DIRECTEUR KUNSTENISRAËL ? 25/09/14, 01:33

Als Israëlische kunst wordt geweerd, verstomt de kritiek uit eigen kring. Geen boycot dus, bepleiten Els Swaab en Ken Gould.

Onlangs vond een tweetal protesten plaats tijdens het theaterfestival ‘Spot On Israel’ in Amsterdam. Niet alleen buiten het theater, maar ook tijdens de voorstelling zelf lieten de demonstranten luid van zich horen. Burgemeester Van der Laan zei in een reactie: ‘Dat is over de grens. Buiten mag je protesteren wat je wilt, maar een voorstelling is een culturele uiting en die hoort bij de vrijheden van mensen. Daar blijf je van af.’ Wij onderschrijven deze woorden, want juist deze vrijheden staan momenteel bijzonder onder druk.

De roep om een culturele boycot van Israël neemt toe als antwoord op de recente Gaza-oorlog. Ook als het niet specifiek om kunst uit Israël gaat is er een sfeer van boycot, zoals het weren van het Joodse filmfestival in Londen vanwege Israëlische sponsoring, en de recente druk op de Belgische kunstenaar Michaël Borremans om zijn kunst niet in het Tel Aviv Museum tentoon te stellen.

De afgelopen maanden neemt ook in Nederland het aantal vergelijkbare gevallen toe. Talloze Israëlische kunstenaars ondervinden tegenwerking bij de presentaties van hun muziek, beeldende kunst, dansvoorstellingen en films. Je kunt je afvragen: welk doel wordt gediend door het snoeren van de kunstenaarsmonden? Wat denken de voorstanders van een culturele boycot te bereiken met het uitsluiten van Israëlische kunstenaars van het internationale podium?

Kunstenaars laten zich niet snel tot een verlengstuk maken van de staat en zijn politiek. Integendeel, ze zijn eerder kritisch en blijken keer op keer in staat om de werkelijkheid te doen kantelen. In het geval van Israël zijn kunstenaars vaak extra kritisch ten opzichte van hun eigen regering en het eigen leefklimaat. Denk aan schrijvers als Amos Oz, David Grossman, Edgar Keret, Sayed Kashua en Nir Baram. Aan theater- en filmmaker Udi Aloni en danser-choreograaf Arkadi Zaides – er is een lange lijst Israëlische topkunstenaars die zich zeer kritisch ten opzichte van hun regering opstellen, kunstenaars die de complexiteit van het conflict tot in hun botten begrijpen en in hun werk zorgvuldig en verhelderend ontleden. Een internationale boycot verstomt deze stemmen en speelt juist de meest conservatieve geluiden in de kaart.

Nu Israël wordt geassocieerd met oorlog en geweld, wordt het hele land gelijkgesteld aan deze termen, terwijl de kunstenaars een andere blik op de werkelijkheid kunnen geven.

Deze roerige tijden tonen aan dat het goed is om alle geluiden van kunstenaars uit Israël te laten horen tot ver over de grenzen. Maar dan ook alle geluiden: joods, islamitisch, rechts, links, maar daarnaast ook die zonder religieuze of politieke bijbetekenis. Alleen zo is het mogelijk om een tunnelvisie bij het publiek over Israël te voorkomen. In die zin laten de demonstraties van de afgelopen tijd zien dat kunst uit Israël juist moet worden gezien en gehoord.

Kunst kan debat aanzwengelen en doet een beroep op de verbeelding, waar de woorden van politieke of religieuze alledaagsheid klaarblijkelijk tekortschieten.

Kunstenaars de mond snoeren is niet de manier om de wereld te veranderen. Geef kunstenaars de kans om door middel van hun kunst hun standpunten uit te dragen. Welke dat ook mogen zijn.

KUNSTENISRAËL is een onafhankelijke, niet door enige overheid gesteunde organisatie

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!