De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

COVID-19: de kritiek op Zweden en de rol van de media

COVID-19: de kritiek op Zweden en de rol van de media

woensdag 10 juni 2020 16:13
Spread the love

Nadat DeWereldMorgen de angstberichten van leerkracht Carine Dedeygere wekenlang op haar voorpagina postte* is het nu de beurt aan een artikel dat kritisch is over de Zweedse aanpak. Kritiek op de Zweedse aanpak is begrijpelijk. Bij de corona-crisis zijn er vooral verliezers, zowel in de eigenwijze landen Zweden, Wit-Rusland, IJsland of Brazilië als in de landen die in lock-down zijn gegaan zoals België.

 

België heeft Zweden de les niet te spellen

De auteur heeft gelijk dat Zweden een prijs betaald voor de vrijheid en het vertrouwen die de staat haar burgers geeft. Vrijheid heeft nu eenmaal een prijs. Het veiligste land ter wereld is Noord-Korea, het is meteen ook één van de minst vrije landen…

De auteur verwijst naar de buurlanden van Zweden die minder zwaar getroffen zijn. Hieruit moet blijken hoeveel doden de Zweedse corona-aanpak wel niet heeft veroorzaakt. In die logica kan je ook een artikel wijten aan het falen van de Belgische overheid m.b.t. COVID-19. België heeft officieel (10/06) 831 doden per miljoen inwoners als gevolg het virus, Luxemburg 176, Nederland 353, Duitsland 105, Frankrijk 449.

Wie op de website EUROMONO.eu de sterftecijfers bekijkt per land ziet inderdaad een verschil tussen de getroffen landen die in lockdown zijn gegaan en Zweden. De piek van de getroffen landen in lockdown was veel hoger waarna die fel afzwakte. Bij Zweden was de piek minder fel en zakt het aantal gevallen trager. Maar het zakt wel degelijk. De ziekenhuizen zijn nooit overbelast geweest. Laat ons niet vergeten dat we net met die reden in lockdown zijn gegaan en onze vrijheden hebben opgegeven, minder fel pieken, de curve afvlakken.

 

Geen links-rechts kwestie

De menselijke tol is zwaar in Zweden. Dat klopt. Maar in de landen die in lockdown zijn gegaan dan niet ? Mensen die stierven in eenzaamheid, gevolgd door een begrafenis met maximaal 15 personen. Kinderen die wekenlang niet naar buiten mochten in Spanje. Dagloners die dagenlang in de hitte naar huis moesten stappen in India. Jonge mensen die overleden zijn na een vlucht voor de politie omdat ze de avondklok negeerde in Frankrijk en België. Miljoenen werklozen, een toename van huiselijk geweld en van psychisch lijden. De auteur heeft het fout dat het enkel om de economie zou gaan en dat het een links-rechts kwestie betreft. Tegenstanders van de lockdown hebben ook sociale argumenten. Een gezin met een privé domein of een gezin op een appartement beleven een lockdown totaal anders. De relletjes van afgelopen weken her en der in Europa hebben waarschijnlijk met die frustratie te maken.(foto) De beslissing om in lockdown te gaan wordt genomen door goed betaalde (en dus ruim wonende) 40plussers, de appartementsjongeren in de steden, nauwelijks vatbaar voor het virus, waren hiervan slachtoffer. Zoals te verwachten was blijkt dat mensen die het reeds moeilijk hadden het grootste slachtoffer zijn van de COVID-19 maatregelen. Mensen met minder marge belanden in armoede, alleenstaanden in eenzaamheid. De menselijke tol is ook zwaar in de landen die in lockdown zijn gegaan.

 

De media

Wat de groepsimmuniteit betreft kan niet genoeg benadrukt worden dat de tests momenteel onbetrouwbaar zijn. Waarom wordt dit door de media telkens niet, of slechts in de marge, vermeld. Dat is toch cruciale informatie. Een familielid van mij wou zich laten testen weken na klachten die aan COVID-19 deden denken. De huisarts melde dat dit niet veel zin heeft aangezien de testen onbetrouwbaar zijn.

De media gaan mee met de agenda van de WHO om ons met het virus bezig te houden tot we bevrijdt worden door een vaccin (WHO wordt grotendeels gefinancierd door vaccinatie-industrie). Zo berichtten alle grote mediakanalen in Nederlandstalig België deze week over de waarschuwing van de WHO directeur dat ‘het enkel erger wordt’. Wie gelooft dat nog? Het aantal wereldwijde gemelde overlijdens daalt sinds 17 april. Het aantal gemelde besmettingen steeg tot begin juni en zakt nu voorlopig weer, maar hier speelt vooral mee dat het aantal tests toeneemt. Een besmetting hoeft geen drama te zijn, dat moet ondertussen toch duidelijk zijn. Vandaag in juni weten we toch al meer dan in maart, maar het verhaal blijft hetzelfde.

Ook deze week verscheen in alle media een artikel over een studie waaruit blijkt dat 3 miljoen levens zijn gered door in lockdown te gaan. Er verschijnen veel studies, maar net deze neemt men eruit op een moment dat je voelt dat de burgers zich misschien wel eens vragen zouden kunnen beginnen stellen over het gevoerde beleid. Het virus blijkt minder dodelijk dan aanvankelijk gedacht en de economie heeft reeds (in België) 38 miljard schade geleden als we naar de schatkist van de staat kijken. Er waren relletjes en er wordt een rechtszaak aangespannen tegen de corona maatregelen. De studie komt op het juiste moment.  Het betreft een wiskundige simulatie, de auteurs verwijzen zelf naar een grote foutenmarge. Bovendien is het aantal besmettingen pas beginnen zakken meer dan een maand na het ingaan van de lockdown, terwijl de incubatietijd maximaal 14 dagen is. Als je pro lockdown bent zou het logisch zijn dat dit na 14 dagen is gaan zakken. De studie houdt ook geen rekening met de cijfers uit landen die niet in lockdown zijn gegaan. Het is dus zo’n studie die je voor waarheid kan aannemen als je wil maar evengoed kan negeren, naargelang uw voorkeur en agenda. De media koos, gezien het verhaal dat ze verteld rond COVID-19, het eerste.  Ruimte voor debat is er nooit geweest, dit werd/wordt meteen afgedaan als complotdenken. Alsof er maar één grote waarheid is.  Allemaal mee met het verhaal van de overheid of je wordt zowat gek verklaart. Verschillende meningen aan het woord laten is een basisbegrip van goede journalistiek in een democratie. Je ziet hoe snel het kan keren als er een crisis plaatsvindt.

 

 

* aan 100% loon thuiszitten is voor sommigen interessanter dan je verantwoordelijkheid opnemen voor de gemeenschap, ook in moeilijke tijden. Een soldaat aan een front tegen jihadisten in Syrië, die loopt gevaar, een leerkracht tijdens de nadagen van de corona crisis in België…

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!