De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

COVID 12-12: Een atypische campagne voor een atypische urgentie
COVID 12-12

COVID 12-12: Een atypische campagne voor een atypische urgentie

Twee weken na de opstart bereikte de Covid12-12 campagne van het Belgisch Consortium voor noodhulpsituaties een eerste mijlpaal. De teller van de actie staat momenteel op 500.000 euro. Dit bedrag bestaat uit de giften die rechtstreeks op de 12-12 rekening werden gestort en de giften op rekening van de individuele leden. Een eerste respons op een atypische crisis.

donderdag 14 mei 2020 14:16
Spread the love

 

“Covid 12-12 is een atypische campagne in een atypische context. De pandemie neemt van land tot land zeer wisselende proporties aan en stelt onze organisaties voor nooit eerder geziene uitdagingen op korte en lange termijn”, zegt 12-12 coördinator Gilles Van Moortel.

In de meeste ontwikkelingslanden zijn de gekende rechtstreekse gezondheidsgevolgen momenteel minder groot dan in België. Maar toch maken de humanitaire organisaties zich grote zorgen over deze landen die al kwetsbaar zijn en reeds geplaagd worden door andere crises: voedselonzekerheid, gewapende conflicten en geweld, armoede …

De toegang tot gezondheidszorg die in vele landen in het Zuiden al precair is, wordt nog verder op de proef gesteld. COVID-19 komt bovenop andere ziekten zoals malaria, cholera, HIV, het gebrek aan voedsel, hygiëne en zuiver water. Er moeten extra inspanningen geleverd worden om de meest kwetsbaren te beschermen zoals kinderen, ouderen, personen met een beperking, vrouwen en meisjes.

“Geconfronteerd met de sanitaire crisis richten onze lidorganisaties zich op het afremmen van de pandemie via de promotie van hygiëne, de verdeling van zeep en beschermingsmateriaal, de opleiding en sensibilisering van medisch personeel en gemeenschapsverantwoordelijken, screening op ziektebeelden en psychosociale hulpverlening”, zegt Van Moortel.

De tweede humanitaire uitdaging voor de 12-12-lidorganisaties bestaat uit de verdeling van voedselhulp en de bescherming van kwetsbare groepen zoals mensen met een beperking en kinderen die ook de onrechtstreekse slachtoffers zijn van de pandemie. “De stijging van de voedselprijzen, de toename van de werkloosheid en de daling van de inkomens van vele gezinnen, samen met de vaak ontoereikende sociale voorzieningen maakt dat wachten geen optie is. We moeten nu handelen!”, zegt Gilles Van Moortel. 

 

Over Covid 12-12

Geconfronteerd met deze ongeziene crisis mobiliseren de 7 humanitaire organisaties van Consortium 12-12 – het Belgische Rode Kruis, Caritas International België, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam Solidariteit, Plan International België, UNICEF België – zich om de COVID-19 pandemie te stoppen en miljoenen kwetsbare mensenlevens te redden. Met giften kunnen de leden van Consortium 12-12 steun bieden in 5 prioritaire sectoren (gezondheid, water en hygiëne, voedsel en levensonderhoud, de bescherming van kinderen en educatie) in meer dan 40 landen, vooral in Afrika maar ook in het Midden-Oosten (Irak, bezette Palestijnse gebieden, Syrië …), Azië, Latijns-Amerika en Haïti.

 

Over Consortium 12-12

Onder de slagzin “Samen meer levens redden”, lanceert het Belgisch Consortium voor noodhulpsituaties (Consortium 12-12) nationale campagnes om donaties te verzamelen bij uitzonderlijke humanitaire crises. Het doel is om slachtoffers van natuurrampen en conflicten te ondersteunen door fondsen te werven voor hulpoperaties ter plaatse. Consortium 12-12 brengt 7 humanitaire organisaties samen: het Belgische Rode Kruis, Caritas International België, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam-Solidariteit, Plan International België en UNICEF België.

Meer info: www.1212.be

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!