De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Coronavirus grijpt om zich heen

maandag 23 maart 2020 12:03
Spread the love

Er zijn een aantal verschillende berichten de laatste dagen in de media, op tv en de social media te vinden geweest over de uitbreidende uitbraak van het Coronavirus. Los van het feit dat voor de eigenaar van het biermerk met dezelfde naam elke keer dat het woord Corona valt, voor hem weer een verhoging van de omzet moet zijn, zijn we met zijn allen de hele dag druk met de uitbraak. 

 

De nationale media schreeuwt de gordijnen stijf, dat er nogal wat ‘Fake News’ over het virus in omloop is en waarschuwt hiervoor. Maar stel uzelf eens de vraag of u dat gek vindt; ik nl niet. De informatie die verspreid wordt, is vaker trager dan de verspreiding van het virus, vaak incompleet en geeft zelden antwoorden op de vragen waar de gemiddelde Nederlander mee zit en ga zo maar door.
Tot overmaat van ramp komen er twee kopstukken op de nationale tv, die uitleg komen doen om het Coronavirus in te dammen en daarbij is handenschudden niet meer aan te raden en wat gaan deze nationale kopstukken na de bijeenkomst staan te doen: handen schudden. Daar zakt je broek toch gewoon van af. Je zou bijna zeggen, dat beide heren – kopstuk politiek en kopstuk wetenschap – de Coronavirus uitbraak helemaal niet serieus nemen. En kom dan niet met de goedkope smoes dat altijd aan het eind van een bijeenkomst de handen worden geschud. Dat klopt, maar 30 seconden van te voren geeft het kopstuk politiek uitleg aan ons hoe wij om moeten gaan met de mogelijkheid van de besmetting door het virus. Oh, ik begrijp het al: de Coronavirus uitbraak geldt niet voor kopstukken. Wat een kapitale blunder voor nationale en internationale tv. 

 

Op LinkedIn stond het volgende artikel te lezen: “ Premier Rutte adviseert mensen elkaar niet meer de hand te schudden om de verspreiding van het coronavirus in ons land terug te dringen. “U kunt voetzoenen, elleboogstoten, wat u wilt. Maar we stoppen vandaag met handen schudden,” aldus Rutte in een persconferentie gisteravond. Het advies geldt voor heel Nederland. Tevens worden mensen in Brabant opgeroepen om onnodige contacten te voorkomen en waar mogelijk de komende zeven dagen thuis te werken. Ondanks deze oproepen bevinden we ons momenteel nog in de eerste fase van de uitbraak, aldus de premier … “ 

 

Opvallend in het stuk zijn twee dingen, nl. 1 de sfeer van niet serieus een bericht over te brengen (zoals het woord ‘voetzoenen’) en daaraan gekoppeld nr 2 en dat is dat we pas in de eerste fase zitten. De eerste fase betekent dat de uitbraak pas begonnen is en dat de premier nu al weet dat het nog erger gaat worden. Het is ook het gesprek van de dag en elke dag is het in bijna elk huishouden dat er even gekeken gaat worden hoeveel mensen het virus vandaag hebben gekregen, hoe dichtbij het al is gekomen en hoeveel mensen aan aan het virus zijn bezweken. 

 

Informatie
Opvallend blijft dat er wel het een en het ander verteld wordt over de uitbraak van het virus in Nederland, maar dit allemaal koude getallen zijn; gewoon een uitdraaitje uit een of andere database van de GGZ-en en het RIVM. Iedereen die de getallen bijhoudt uit de media, kan ook zo’n database-je maken en op zijn social media plaatsen.
Maar waar blijft de diepere uitleg over het feit dat er van dit virus al twee verschillende stammen, zgn. strains, zijn, de agressieve versie (L of Italiestam) en de minder agressieve stam (S of Chinaversie). Volgens viroloog Marion Koopman bestaan er momenteel verschillende virus varianten, eigenlijk gewoon omdat het virus overgaat van mens naar mens. De virologe geeft aan: “ … Zo zullen zich wereldwijd nog meer varianten ontwikkelen …” (site Hart van Nederland).


Op de site van Oxford Academic is het volgende te vinden: “ … Onze resultaten suggereren dat de ontwikkeling van nieuwe variaties in functionele plaatsen in het receptorbindende domein (RBD) van de piek waargenomen in SARS-CoV-2 en virussen van schubdier SARSr-CoV’s waarschijnlijk wordt veroorzaakt door mutaties en natuurlijke selectie naast recombinatie. Populatiegenetische analyses van 103 SARS-CoV-2 genomen gaven aan dat deze virussen evolueerden naar twee hoofdtypen (aangeduid als L en S), die goed worden gedefinieerd door twee verschillende SNPs die bijna volledige koppeling vertonen over de virale stammen waarvan tot op heden de sequentie is bepaald. Hoewel het L-type (∼70%) vaker voorkomt dan het S-type (∼30%), bleek het S-type de voorouderlijke versie te zijn. Terwijl het L-type vaker voorkomt in de vroege stadia van de uitbraak in Wuhan, nam de frequentie van het L-type na begin januari 2020 af. Door menselijk ingrijpen kan er een grotere selectieve druk op het L-type zijn uitgeoefend, dat mogelijk agressiever is en zich sneller verspreide. Anderzijds zou het S-type, dat evolutionair ouder en minder agressief is, in relatieve frequentie kunnen zijn toegenomen als gevolg van een relatief zwakkere selectieve druk. Deze bevindingen ondersteunen sterk de dringende behoefte aan verdere onmiddellijke, uitgebreide studies die genomische gegevens, epidemiologische gegevens en grafiekrecords combineren van de klinische symptomen van patiënten met Coronavirus ziekte 2019 (COVID-19) … “ Dit onderzoek van de Universiteit van Peking wordt ook genoemd op de site Newscientist.nl 

 

Vaccin
Volgens viroloog Ab Osterhaus is er nog geen vaccin tegen het Coronavirus, maar er wordt wel aan gewerkt. Echter – zoals al eerder gemeld – gaat het nog wel even duren, volgens de heer Osterhaus:  “ … Helaas duurt dat proces vrij lang: zo’n anderhalf jaar. Eerst moeten we een kandidaat voor het vaccin vinden en daarna moeten we dat nog uitgebreid testen. Eerst op ratten of konijnen, als dat goed gaat op apen en uiteindelijk bij mensen … “ en “ … Het kan gebeuren dat een vaccin nare bijwerkingen geeft. Of dat het vaccin er juist voor zorgt dat je, als je geïnfecteerd wordt, juist veel zieker wordt dan normaal. Dan werkt het averechts. Dit kunnen we alleen voorkomen door goed onderzoek te doen …
Doordat de ontwikkelingstijd zo lang is, maakt het voor de huidige besmettingsgolf geen verschil meer. Op dit moment is te proberen zoveel mogelijk besmettingen tegen te gaan. Volgens Osterhaus:  “ .. Tegen de tijd dat het vaccin klaar is, hebben we het coronavirus waarschijnlijk al grotendeels onder controle … “ 

 

Wordt dus nog wel een keer vervolgd. 


© KhamakarPress / 11.03.2020

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!