De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Coronavirus: BBTK eist onmiddellijke stopzetting niet-essentiële zorgtaken
BBTK

Coronavirus: BBTK eist onmiddellijke stopzetting niet-essentiële zorgtaken

De BBTK eist dat alle niet-essentiële zorgtaken in gezinszorg zoals poetshulp, boodschappen, eten maken ... bij cliënten met een lage zorggraad die vrij zelfstandig zijn, onmiddellijk worden stopgezet. Het is voor de BBTK onaanvaardbaar dat werknemers risico lopen wanneer dit niet nodig is. Zij brengen zo onnodig hun gezondheid, die van hun familie en die van de volgende cliënten in gevaar.

vrijdag 20 maart 2020 14:25
Spread the love

Federaal Secretaris Johan Van Eeghem: “We stellen vast dat er nog gepoetst wordt bij niet hulpbehoevende cliënten. Indien de graad van hulpbehoevendheid voldoende groot is en hulp dus noodzakelijk is, aanvaarden we uiteraard dat die hulp geboden wordt. Die hulp moet op een veilige manier uitgevoerd kunnen worden en dit verdient prioritaire aandacht. De gezinszorg is een belangrijke schakel in de zorg.

Het is net daarom cruciaal dat er voldoende personeel gezond blijft om de verwachte piek aan zorgbehoefte door het coronavirus op te vangen. We eisen een goede inschatting van de zorgnood en willen niet dat personeel onnodig gevaar loopt. Wij nemen onze verantwoordelijkheid in deze crisis op. Straks gaan alle helpende handen nodig zijn.”

Het is bovendien essentieel dat er geen tijdelijke werkloosheid wordt ingeroepen. De Vlaamse regering garandeert dat de tijdelijke verliezen aan inkomsten zullen gecompenseerd worden voor de werkgever. In dat kader is het dan ook niet aan de orde dat de werknemers loonverlies lijden. Ze nemen vandaag al veel risico en zullen straks opnieuw hard nodig zijn om de piek in de gezinszorg mee te bestaffen.

Ten slotte eisen we ook een duidelijke richtlijn betreffende wat al dan niet-essentiële zorg is. Het zorgpersoneel staat in de frontlinie van deze crisis, wij vragen dat er bedachtzaam met hen wordt omgesprongen.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!