De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Coronakreet uit de duisternis: Blinden en slechtzienden worden totaal vergeten in deze coronacrisis
Open brief - VeBeS, Licht en Liefde

Coronakreet uit de duisternis: Blinden en slechtzienden worden totaal vergeten in deze coronacrisis

maandag 20 april 2020 09:20
Spread the love

 

 1. “SOLIDAIRE” SOCIAL DISTANCING : Oproep aan iedereen: Ontwijk zelf personen met een witte stok met minstens 1,5 meter afstand, want zij kunnen je niet waarnemen, laat staan ontwijken.
  Dit geldt evenzeer voor andere mensen met mobiliteitsproblemen (bv. met mobiliteitshulpmiddelen).
 2. TOEGANKELIJKE COMMUNICATIE en APPS:
  a) https://www.info-coronavirus.be/nl/ is niet toegankelijk voor iedereen. Deze website met cruciale informatie is niet toegankelijk voor blinde en slechtzienden en voor personen met leesproblemen.
  b) Slimme digitale oplossingen, bijvoorbeeld corona-apps, die kunnen bijdragen aan bronnen van contactopsporing, zelfmonitoring en begeleiding op afstand dienen universeel toegankelijk te zijn ook voor de vele personen met leesbeperking zoals slechtziende en blinde mensen.Dergelijke digitale oplossingen kunnen worden ingezet maar dan voor iedereen.
  Er is in de ontwikkeling van dergelijke apps een vroeg moment om de randvoorwaarde ‘100% toegankelijkheid’ namens de mensen met een visuele, auditieve, verstandelijke of motorische beperking in te brengen. Hiertoe dienen de voor België beschikbare experten ingezet te worden.

  Daarnaast zijn wij beschikbaar om ervaringsdeskundigen op korte termijn mee te laten kijken bij de ontwikkeling van nieuwe digitale toepassingen.

  Naast de wettelijke verplichtingen voor toegankelijkheid is het voor deze doelgroep ook belangrijk dat apps begrijpelijk en makkelijk te gebruiken zijn.

  Het VN-verdrag Handicap (Toegankelijkheid, artikel 9/Vrijheid meningsuiting/toegang tot informatie, artikel 21) bepaalt dat informatie en (massa)media voor iedereen toegankelijk moeten zijn.

  Wij verzoeken de bevoegde ministers:

 • Experten in web- en app-toegankelijkheid op batig moment in de ontwikkeling van dergelijke websites en apps te betrekken.
 • De inbreng en betrokkenheid van ons als ervaringsdeskundigen en bv. ouderen bij de ontwikkeling van de corona-app te garanderen.

Door vanaf het voortraject samen te werken kan toegankelijkheid worden meegenomen tijdens de designfase. Het is volstrekt duidelijk dat hier snel geschakeld moet worden en daar zijn wij toe in staat.

VeBeS (de Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde) kan via haar ervaringsdeskundigen helpen m.b.v.  gebruikerservaring om de corona app ook toegankelijk en bruikbaar te maken voormensen met een visuele beperking.

Anysurfer en  DiAX (Digital accessibility excellence Centre kan experten advies geven bij het ontwikkeling de app en deze screenen of de consultants kunnen met de developers meelopen tijdens het ontwikkelproces.

We willen toch niemand uitsluiten en al helemaal niet mensen met een beperking die toch al vaak bovengemiddeld impact ervaren rond deze crisis. We rekenen dat er een corona-app ontwikkeld wordt waarbij aan de zorgen van privacy, doelmatigheid, rechtmatigheid én toegankelijkheid voldaan wordt.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!