De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

CORONACRISIS TREFT VOLGENS LEUVENSE ECONOMEN KWETSBARE WERKZOEKENDEN HET HARDST

CORONACRISIS TREFT VOLGENS LEUVENSE ECONOMEN KWETSBARE WERKZOEKENDEN HET HARDST

woensdag 27 mei 2020 15:01
Spread the love

“Coronacrisis dreigt meest kwetsbare werkzoekenden hardst te treffen” (Leuvense
economen)

De groep van de meest kwetsbare werkzoekenden dreigt
het hardst getroffen te worden door de coronacrisis. Dat concluderen de
Leuvense economen André Decoster, Wim Van Lancker, Jonas Vanderkelen en Toon
Vanheukelkom in een studie naar de sociaaleconomische kenmerken van
werknemers en zelfstandigen in sectoren die getroffen worden door de
lockdown. De economen pleiten voor bijkomende beleidsmaatregelen om deze
groep te beschermen.

In de sectoren die het zwaarst getroffen worden, met name de horeca, ‘kunst,
amusement en recreatie’ en de non-food detailhandel, werken meer dan
gemiddeld mensen met een kwetsbaar sociaaleconomisch profiel. Er zijn met
name meer jongeren, meer kortgeschoolden, alleenstaanden, huurders,
werknemers die deeltijds werken en vaak met tijdelijke contracten en
zelfstandigen aan de slag. De lonen liggen er lager wat zich vertaalt in een
hoger armoederisico en minder financiële reserves om periodes van
inkomensdaling te overbruggen.

Terwijl over alle sectoren heen 6 procent van de werkenden een armoederisico
loopt is dat in de zwaar getroffen sectoren 14 procent. Ook de kwetsbare
groep, vlak boven de armoedegrens, is met 19 procent (tegenover 9 procent
gemiddeld) sterk oververtegenwoordigd. Over alle sectoren heen geven 16,7
procent van de werkenden aan dat ze een onverwachte uitgave van 1.000 euro
niet zouden kunnen bekostigen. In de zwaarst getroffen sectoren is dat 23,4
procent.

Terwijl op 11 mei de non-food detailhandel terug de deuren mocht openen
blijven de horecazaken voorlopig dicht en is er ook voor de sector van de
‘kunst, amusement en recreatie’ nog heel weinig mogelijk activiteit
mogelijk. Het nooit geziene omzetverlies in deze sectoren zal zich
ongetwijfeld vertalen in stijgende werkloosheidscijfers. In april was er al
een toename van het aantal niet-werkende werkzoekenden met 4,5 procent.

De Leuvense economen pleiten er dan ook voor om beleidsmatig voldoende
rekening te houden met het profiel van mensen die werken in deze zwaar
getroffen sectoren. “De vraag is of deze werknemers en zelfstandigen
voldoende beschermd worden door de bestaande instrumenten van sociale
zekerheid zoals tijdelijke werkloosheid en overbruggingsrecht en in welke
mate andere beleidsmaatregelen zowel op federaal als Vlaams niveau kunnen
worden ingezet om de meeste kwetsbare werkenden in de komende periode te
beschermen”.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!