De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Coronacrisis: sociaal overleg in paritair comité schiet niet op
Opinie - BBTK, ACV Puls,

Coronacrisis: sociaal overleg in paritair comité schiet niet op

Het coronavirus veroorzaakt een ongeziene crisis. Die crisis en de gevolgen ervan maken sociaal overleg meer dan ooit noodzakelijk. Maar de werkgeversverenigingen uit paritair comité 200 geven niet thuis. 

dinsdag 31 maart 2020 08:52
Spread the love

 

De vakbonden hebben er in gemeenschappelijk front herhaaldelijk op aangedrongen om goede afspraken te maken in het belang van de werknemers uit PC 200. “En toch vinden de werkgevers het dus niet opportuun om, samen met de vakbonden, hun verantwoordelijkheid op te nemen voor de 450.000 werknemers die werken in de 55.000 bedrijven uit de sector”, constateren ACV Puls, CNE, BBTK en ACLVB.

“De werknemers verdienen beter”, vinden de vakbonden. “Hun gezondheid moet op de eerste plaats komen!”

“Positief is dat heel wat werknemers uit de sector nu thuis of vanop afstand kunnen werken. We stellen ook met tevredenheid vast dat enkele bedrijven er wel in slagen om afspraken te maken over het inkomen en de werkomstandigheden van hun werknemers”.

Veel ernstige misbruiken

Mààr er zijn ook heel wat ernstige misbruiken in de sector, ervaren de vakbonden. “We zien dat zieke werknemers in tijdelijke werkloosheid worden gezet, terwijl ze eigenlijk het gewaarborgd loon bij ziekte zouden moeten krijgen. Werknemers worden ook verplicht om vakantiedagen op te nemen. En er zijn ook bedrijven die werknemers laten werken, terwijl ze officieel tijdelijk werkloos zijn. Allemaal praktijken die totaal niet door de beugel kunnen”. 

Voor de vakbond is het essentieel om nu afspraken te maken voor de hele sector. “Wij willen dat er constructief overleg komt. Er moet een kader worden afgesproken voor de vergoedingen bij thuiswerk. Voor werknemers die tijdelijk werkloos zijn, moeten maatregelen worden getroffen die de impact op hun loon verminderen. Dagen werkloosheid moeten worden gelijkgesteld voor de jaarlijkse bonus (die wordt uitbetaald in juni), de ecocheques, de eindejaarspremie en mogelijke andere premies die een bedrijf kan hebben”.

Het kan, als de wil er is

PC 200 is het grootste paritair comité van België. “Wij verwachten dat de werkgevers in deze sector zich proactief opstellen, bijvoorbeeld door het inkomensverlies voor hun werknemers te beperken. Sommige werkgeversverenigingen, die deel uitmaken van dit paritair comité, hebben dat al gedaan trouwens”.

De media melden nu dat steeds meer mensen moeten aankloppen bij het OCMW. Wat ook onaanvaardbaar is. “Laten we zoeken naar oplossingen, over alle bedrijven van de sector heen”, aldus nog de vakbonden. “De werkgevers moeten hun houding veranderen en aan tafel komen om een ernstige dialoog te voeren”.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!