De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Studente geneeskunde.
Foto: Paul Timothy Kimrey, Flickr / CC BY-NC-SA 2.0 (More information about the rights of this work, see below article)
Opinie - ACOD Onderwijs

Coronacrisis: graag kortetermijnmaatregelen en langetermijnvisie voor hoger onderwijs

De coronacrisis heeft belangrijke gevolgen voor het hoger onderwijs, zowel voor het onderwijzend en academisch personeel als voor de studenten. Nancy Libert, algemeen secretaris van ACOD Onderwijs, zegt dat deze crisis de aanleiding moet zijn om maatregelen te nemen op korte en op lange termijn.

dinsdag 31 maart 2020 18:00
Spread the love

 

De lessen gaan niet door en het personeel kan niet steeds voorzien in afstandsonderwijs, de practica en de labo’s vallen weg en er is amper ondersteuning (mogelijk). Hierdoor zullen veel studenten het moeilijk hebben om hun jaar af te ronden. Als er steun kan gegeven worden aan de bedrijven waarom dan niet aan de studenten?

ACOD Onderwijs stelt voor om voor de studenten in het hoger onderwijs geen credits van hun leerkrediet af te trekken, zodat diegenen die moeten overdoen, niet in de problemen komen.

Voor de onderzoekers – zeker de bursalen die jaarcontracten hebben en pas een verlenging krijgen als ze vooruitgang kunnen voorleggen – gelden dikwijls zeer strikte deadlines. Haal je de deadline niet, dan mag je een kruis maken over je doctoraat of over de verlenging van je onderzoeksproject. ACOD Onderwijs stelt voor om als tijdelijke maatregel alle contracten voor onderzoekers, doctoraatstudenten of bursalen met één jaar te verlengen.

Dit academiejaar wordt voor het eerst het vierde jaar verpleegkunde georganiseerd. Deze studenten moeten tijdens hun opleiding 2.300 uren stage lopen, waarvan 800 in het laatste jaar. Het is mogelijk dat sommige vierdejaarsstudenten door de coronacrisis niet aan het door Europa opgelegde aantal stage-uren komen. Niet alleen in België zullen we met dit probleem geconfronteerd worden. Daarom is het wenselijk dat dit op Europees niveau besproken wordt.

ACOD Onderwijs stelt voor om alle laatstejaarsstudenten die wegens de coronacrisis onvoldoende stage-uren hebben, toch te laten afstuderen en het tekort aan stage-uren indien nodig te compenseren met uren werkervaring. Deze oplossing moet ook voor andere opleidingen overwogen worden.

Dit zijn zeer concrete maatregelen. Daarnaast blijft dat door de vele jaren van besparingen instellingen harde keuzes hebben moeten maken. Keuzes die het onderzoek, onderwijs en haar personeel hebben getroffen. Keuzes die ook studenten raakten. Zo blijkt het in tijden van nood helemaal niet evident om over te schakelen op nood-onderwijs, het afstandsonderwijs. Veel lesgevers beschikken niet over de nodige apparatuur. Veel studenten beschikken er evenmin over. Sommige ouders kunnen onmiddellijk een (extra) pc of laptop in huis halen, maar niet ieder gezin kan dat.

ACOD stelt voor om daar waar in het hoger onderwijs nog niet werd voorzien in IT-ondersteuning voor zowel het onderwijzend als ondersteunend personeel de nodige IT-ondersteuning te voorzien. Up-to-date onderwijs vergt IT-materiaal van de instelling voor haar personeel.

 

Foto: Paul Timothy Kimrey, Flickr / CC BY-NC-SA 2.0 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!