De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Controle Belgische begroting door Europese Commissie

Controle Belgische begroting door Europese Commissie

woensdag 8 juni 2011 18:23
Spread the love

De EU-commissie controleert de Belgische begroting en geeft daar aanbevelingen over. Guy Vanhengel leverde op 7 juni ll.  op radio 1 in ‘voor de dag’ commentaar. Volgens de Europese commissie moet België 22 miljard i.p.v. de voorziene 17 miljard bezuinigingen, moet de index herbekeken (lees gemanipuleerd in het nadeel van de werknemers) worden, is ons werkloosheidsyteem te royaal (alhoewel 40% van de werkzoekenden in armoede leven) etc. De bezuinigingen moeten komen uit besparingen i.p.v. nieuwe inkomsten omdat ‘de belastingdruk’ in ons land te hoog is. Hier gooit de Commissie alles op één hoop. Enige nuancering dringt zich op: 55,4% van de inkomsten van de werknemers gaat naar belastingen en sociale zekerheid. De 500 vennootschappen met de grootste winsten in ons land betalen gemiddeld amper 3,76 procent belastingen. Gemiddeld betalen alle vennootschappen 13,6 procent belastingen. Belastingdruk te hoog? Voor de ene wel maar voor anderen is er nog heel wat ruimte.
Vanhengel wist ons ook nog te melden dat ‘iedereen’ het erover eens is dat we moeten inleveren, langer werken etc.  Die ‘iedereen’ zijn dan economen zoals Geert Noels, de OESO, de Europese commissie, het IMF, de wereldbank, ratingbureaus e.a. individuen en instellingen. Jammer genoeg vergat Vanhengel te vermelden dat al deze instellingen één ding gemeen hebben nl. dat ze niet democratisch gekozen zijn. Het is raar dat organisaties met meer dan 3 miljoen leden zoals de vakbonden minder in te brengen hebben dan Geert Noels die enkel voor de eigen winst rijdt en zeker geen onbesproken figuur is. Vanhengel wist ons ook te vertellen dat PS-kiezers ‘het’ niet begrepen hebben. De PS is net als de open VLD democratisch verkozen en heeft dus democratische legitimiteit.  Vele internationale instellingen voeren een ultraliberale politiek zonder enig draagvlak van de EU-bevolking. En daar ligt het kalf gebonden. De patroons kunnen hun programma niet op een democratische manier verwezenlijken en doen het dan maar in de achterkamertjes van de EU-commissie, IMF, wereldbank, OESO e.a. ondemocratische instellingen. I.p.v. overal oorlog te gaan voeren (Irak, Libië, Afghanistan) om daar zogezegd de democratie (lees ongebreideld kapitalisme) te gaan installeren, zouden we beter eens in eigen boezem kijken en onze democratie beschermen tegen ondemocratische instellingen i.p.v. deze achterna te lopen. Als we blijven deze ondemocratische instellingen tolereren, kunnen we net zo goed de democratie volledig afschaffen. Want ons nationaal gekozen parlement moet nu de duimen leggen voor een niet verkozen Europese Commissie. Barrosso zegt dat er geen problemen zijn met de welvaartsstaat maar dat de welvaartsstaat zelf het probleem is. Barosso heeft van niemand daarvoor een mandaat gekregen. Het erge is dat de EU geen enkele inspanning doet om die democratische legitimiteit te verwerven.
 

take down
the paywall
steun ons nu!