De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Consuminderen

Consuminderen

zaterdag 16 juli 2011 11:06
Spread the love

Reacties op de consumptiemaatschappij zijn nog vrij pril.  Wie herinnert zich geen jonge Luc Versteylen die zich zeer sterk en origineel profileert te midden van de oliecrisis, nu bekend als het oliepiekmoment. 

Het oliepiekmoment is het moment dat de olie niet meer gemakkelijk gewonnen wordt op de aarde maar met meer moeite dient opgepompt te worden terwijl de voorraad geleidelijk afneemt.  Het oliepiekmoment deed zich voor in de jaren ’70.

Persoonlijk was ik zo jong en zat ik zo mainstream vast dat ik de volledige draagwijdte van deze en andere acties niet ten volle begreep, hoe origineel en inspirerend ze verder ook waren.

Veel later ontstond er een heuse vrekkenbeweging.  Eind jaren ’90 kwam een zuinig Nederlands echtpaar in de belangstelling omdat ze die naam als geuzennaam adopteerden. 

Ze leerden met weinig geld rondkomen en noemden hun levensstijl consuminderen.  In 2000 trokken ze zich terug uit de publiciteit en droegen ze hun werk over aan de stichting Zuinigheid met stijl. 

Deze stichting is in 2011 ook opgeheven.  Voor meer informatie verwijst de website van de voormalige stichting naar www.genoeg.nl en consuminderen.startpagina.nl.  Moet men Nederlander zijn om iets dergelijks te begrijpen?

www.genoeg.nl
Bijzondere bijdrage is die van Femke, 30.5.2011 die een armoede-experiment opzet.
Wikepedia over de Vrek
Agalev, strekking donkergroen, 1977-1987, Luc Versteylen

take down
the paywall
steun ons nu!