De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Consumentenmisleiding(4)/Klacht aan Edel Collecties opgelost!

Consumentenmisleiding(4)/Klacht aan Edel Collecties opgelost!

dinsdag 15 augustus 2017 05:23
Spread the love

CONSUMENTENMISLEIDING (4)/KLACHT AAN EDEL COLLECTIESOPGELOST!

Beste lezers van de Wereld Morgen
Enkele dagen geleden berichtte ik u over de consumentenmisleiding’door de firma Edel Collecties , namelijk onjuiste informatie engebrek aan professionaliteit
Zie Edel Collecties

https://www.edelcollecties.nl/?gclid=Cj0KEQjwlMXMBRC195OLzqOz04wBEiQAooa7CFkqKjYf5wtB0xN7Q3oZtlO61aQXouhDYDXpHiHwFjsaAs978P8HAQ

Het betrof de levering van een Wilhelmina Rijksdaalder 1940 [met luxe cassetteen gedenkboek Wilhelmina], waarvan drie keer was toegezegd, dat ik hetgeleverd zou krijgen en na een vierde gesprek aan mij meegedeeld,”dat hetvoorlopig niet geleverd kon worden!Het zou nog enkele maanden duren……
Dat is uiteraard niet professioneel en zakelijk
Ziehier de gehele correspondentie

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2017/08/10/consumentenmisleiding-3overzicht-gehele-correspondentie-met-edel-collecties

[De informatie in deze drie acties kunt u ook op bovenstaande linkover de hele correspondentie vinden]
Ziehier mijn eerste actie
http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2017/08/07/klacht-over-edel-collecties-over-gebrek-aan-professionaliteitbrief-aan-edel-collecties

Mijn tweede actie

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2017/08/10/consumentenmisleiding-2tweede-reactie-van-edel-collecties-en-mijn-antwoordits-not-over-yet

Mijn derde actie

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2017/08/10/consumentenmisleiding-3overzicht-gehele-correspondentie-met-edel-collecties

Ik heb u ook vermeld, dat ik de site ”Klachtencompas” heb ingeschakeld, waardoorer volgens mij, vaart achter mijn klacht werd gezetOok kon de munt nu ineens WEL snel geleverd worden
Zie mijn acties op KLachtencompas

https://www.klachtenkompas.nl/bedrijf/edel-collecties/klachten/onjuiste-informatie-en-onprofessioneel-gedrag-bij-bestelling/details?complaintId=6b6f12d0-5f8c-4592-adaf-2405c484828e

En op verzoek van Klachtencompas, die van de voortgang op de hoogtewilde worden gehouden, heb ik gisteren [maandag 14 augustus] het volgendeop hun site gepost, aangezien de munt nog niet in mijn bezit was
https://www.klachtenkompas.nl/bedrijf/edel-collecties/klachten/klacht-aan-edel-collecties-nog-niet-opgelost-voortgang/details?complaintId=a5598d47-1caf-4497-a44c-0534ac108a01

Nog geen tien minuten loater kreeg ik een mail van Edel Collecties, dat de muntonderweg was
DE MUNT IS INMIDDELS IN MIJN BEZITEdel Colllecties is dus uiteindelijk haar leveringsverplichtingennagekomen!
Zie onder P/S mijn reactie op de ontvangst van de munt, waarbij ikde klacht heb afgesloten
Ook heeft de betreffende medewerker, die zich niet professioneelopstelde, mij opgebeld en netjes zijn excuses aangeboden.
Eind goed dus al goed.
Ik heb dit met u gedeeld om te laten zien, hoe alert je moet zijnals consument!
Zie onder P/S mijn laatste brief aan Edel Collecties
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam

MAIL AAN EDEL COLLECTIES OVER AFHANDELING KLACHT

Astrid EssedToWouter de BoerCCLesley Van Den BrinkToday at 4:56 AMGeachte heer de Boer,
Hierbij wil ik u meedelen, dat ik de Wilhelmina Rijksdaalder 1940, ingoede staat heb ontvangen, samen met de luxe cassette en het Jubileum Wilhelmina gedenkboek.
Hiermee hebt u aan uw verplichtingen voldaan en is mijn klachtafgehandeld.
Het vereiste bedrag is al op uw rekening overgemaakt.
Ook is het gesprek met de heer van Diermen , waarin hij, correcten terecht, zijn excuses aanbood [die door mij zijn aanvaard],bevredigend verlopen.
Ik wil u hierbij bedanken voor de -uiteindelijk- goede afhandelingvan mijn klacht en de levering van de bestelling.
Ik ga er dan ook vanuit, dat ik bij een eventuele volgende bestellingde juiste informatie krijg over de levering en dat de klantvriendelijkheiden professionaliteit voorop staat, zoals ik in het verleden van uw firmaheb mogen ervaren.
Nog een informatieve opmerking:
U vermeldt op uw site, dat de Wilhelmina Rijksdaalder 1940 de laatsteRijksdaalder van koningin Wilhelmina is
Ik citeer u
”De Rijksdaalder 1940 is bovendien de laatste Rijksdaalder ooit van onze eerste vorstin ooit.” [Zie de hele tekst onder P/S]
https://www.edelcollecties.nl/ winkel/wilhelmina-rijksdaalder -1940/

Dat is niet juist.
De Wilhelmina Rijksdaalder 1940 is de laatste Wilhelmina RijksdaalderDIE DOOR DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE MUNT IS GESLAGEN
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn in de Verenigde Staten WilhelminaRijksdaalders 1943-44-45 geslagen en ook guldens, kwartjes en dubbeltjes.

http://www.muntenwinkeltje.nl/ Wilhelmina-Rijksdaalder-1943

http://www.zilver-inkoop.nl/ zilveren-rijksdaalders.html

Ze zijn echter na de oorlog maar heel kort in gebruik geweest en algauw naar de VS gezonden als terugbetaling van de Marshallhulp.
Het laatste ”Wilhelmina type” heeft als cent, stuiver en kwartje nog enigetijd gecirculeerd, ook na haar abdicatie en inhuldiging van KoninginJuliana.
Maar daarvan bent u, neem ik aan, op de hoogte
Het is dan ook raadzaam, niet in uw brochure/op uw sitete vermelden, dat een munt ”de laatste” is, als er nog van zijngeslagen.
Zo, dat was even een zijweg.
In ieder geval ben ik blij, dat mijn klacht -uiteindelijk- naar behorenis afgehandeld en daarvoor, nogmaals, dank.
Ik zal aan Klachtencompas doorgeven, dat de klacht is afgehandeld.

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

P/S
TEKST INFORMATIE OVER WILHELMINA RIJKSDAALDER 1940

https://www.edelcollecties.nl/ winkel/wilhelmina- rijksdaalder-1940/

Eén van de meest gewilde Nederlandse zilveren munten ooit
Tijdens de oorlog ontwikkelde Wilhelmina zich tot onze Moeder des Vaderlands. Zij was geliefd en haar munten zijn gewild. De Rijksdaalder 1940 is bovendien de laatste Rijksdaalder ooit van onze eerste vorstin ooit. Er is maar e?e?n nadeel: ze zijn bijzonder schaars! Wij hebben getracht er 300 te bemachtigen, maar hebben slechts 271 exemplaren gevonden die aan onze hoge kwaliteitseisen voldoen.Extra cadeau: de historische uitgifte Moeder des Vaderlands
Ter ere van Wilhelmina en Bevrijdingsdag 2016 verzorgen wij een eenmalige herdruk van de 48 pagina’s tellende uitgifte Moeder des Vaderlands die bij haar abdicatie werd samengesteld. Het geeft een uniek overzicht in woord en beeld van haar leven e?n regeerperiode. U krijgt deze uitgifte gratis!U ontvangt:

    • Schaarse, originele zilveren Wilhelmina Rijksdaalder uit 1940
    • Een gesigneerd Certificaat van Echtheid
    • Een luxe, massief houten bewaarcassette
    • De historische uitgifte Moeder des Vaderlands

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!