De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Consumentenmisleiding (3)/Overzicht gehele correspondentie met Edel Collecties

Consumentenmisleiding (3)/Overzicht gehele correspondentie met Edel Collecties

donderdag 10 augustus 2017 09:58
Spread the love

CONSUMENTENMISLEIDING (3} OVERZICHT GEHELE CORRESPONDENTIEMET EDEL COLLECTIES

Beste lezers van de Wereld Morgen

Ik heb u een aantal posts gestuurd over mijn correspondentie/klachtenover de firma Edel Collecties
Zie Edel Collecties
https://www.edelcollecties.nl/ ?gclid=CjwKEAjwiLDMBRDF586Bwe2 Sq3ISJAAjZol_WWeGm0obaWu6mfmIB bZLtzOOEO6GC_v_ 23X8ehwVMBoC4F7w_wcB

Voor een overzicht van de gehele correspondentie [zonder verdere opmerkingen]Zie hieronder
Om het in chronologische volgorde te lezen, begint u onderin
VEEL LEESPLEZIER, HAHAHAHA
Ik hou u van het verloop op de hoogte.Want zoals u aan de laatste brief aan de heer de Boer kunt zien[zie direct hieronder]
It isn’t over yet…….

OVERZICHT CORRESPONDENTIELees voor het chronologiche verloop van onder naar boven!

MIJN ANTWOORD OP REACTIE DE HEER DE BOER DD 9 AUGUSTUS 2017
ASTRID ESSED

ToWouter de BoerCCLesley van den BrinkToday at 2:52 PMGeachte heer de Boer,

Om te beginnen ben ik blij te horen, dat u zo snel al aan de Wilhelmina Rijksdaalder 1940 hebt kunnen komen.Ik zie de munt graag zo snel mogelijk tegemoet komen.Vriendelijk bedankt voor uw inzet in dezen.
Om even op uw brief terug te komen:Ik citeer u voor alle duidelijkheid
U schrijft
”Hier neem ik het even over. Ik ben bang dat het anders uit de hand gaat lopen.”
Meneer de Boer, er is helemaal niets ”dat uit de hand loopt”’Ik heb een klacht ingediend over de aan mij onjuist verstrekte informatie engebrek aan professionaliteit.Ik heb daarop schrijven gehad van de heer/mevrouw van den Brink,waarover ik NIET tevreden was en dan ben ik volkomen gerechtigd, hierover een klacht in te dienen bij Klachtenforum.
Correspondentie met de heer/mevrouw van den Brink en mijn eerdere klacht onder P/SSo far, so good.
U schrijft verder
”Het spijt me wanneer er onduidelijkheid is gecreëerd over de levertijd van uw bestelling, maar de 2 1/2 Guldens uit 1940 – van dusdanig goede kwaliteit – kunnen wij niet zomaar even uit de hoed toveren.”
Dat laatste zinnetje staat mij niet aan.Ik heb duidelijk aangegeven, vier keer te hebben moeten opbellenover mijn bestelling [van 26 juni t/m 26 juli], wat voor mij ook heelvervelend was, u hebt mij zelf aangeschreven over deze munt [briefontvangen op 23 juni], dus niets ”uit de hoge hoed toveren”Gewoon service verlenen, zoals het hoort.
Dat gaat u dan nu doen en daar ben ik blij om.
Tenslotte schrijft u over het gebrek aan professionaliteit van deheer van Driemen
”Ga ik Jaron (van Diermen) aanspreken op zijn, volgens u, onprofessionele gedrag? Er spelen bij hem persoonlijke omstandigheden.Dat kan de reden zijn dat hij misschien wat aangebrand op u heeft gereageerd. Ik ben dik en dik tevreden over zijn werk, zijn houding en klantcontacten. Ik zal aan hem vragen hoe het contact met u is geweest. Ik vind ‘hoor en wederhoor’ wel op z’n plaats. Maar gezien zijn persoonlijke omstandigheden, ben ik zeker bereid hem te vergeven mocht dat nodig zijn. ”
Fijn, dat u de heer van Driemen wilt aanspreken op mijn klacht:Natuurlijk is ”hoor en wederhoor” op zijn plaatsAltijd
Maar zoals ik u hoor wilt u hem bij voorbaat al ”schoonpraten” en datvind ik naar mij toe niet op de juiste manier klantgericht.
Dat er bij hem persoonlijke omstandigheden spelen, vind ik naar om te horenen in zoverre kan ik sympathie voor hem opbrengen, maar ik vind dat geenexcuus voor ONklantvriendelijkheid.
Wanneer je je werk door omstandigheden niet naar behoren kandoen [en dat is geen verwijt aan zijn gedrag, maar gewoon een constatering],dan moet je je taken tijdelijk niet uitoefenen.
Punt uit.
Maar goed, laten we er niet langer over twisten.
Zodra ik de munt in mijn bezit heb, vooropgesteld dat deze ingoede staat verkeert [en niet eerder] is voormij de klacht naar behoren afgehandeld.
Ik zal dat dan op Klachtencompas ook laten weten, want dat iswel zo eerlijk tegenover u.
Uiteraard zal ik [vanwege het persoonlijke karakter van de kwestiede heer van Driemen], deze brief niet naar Klachtencompas sturen.
Mocht ik er op mijn Blog gewag van maken, dan zal ik,uiteraard alle persoonlijke details niet vermelden.
Nogmaals bedankt voor uw medewerking.

Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam

MIJN KLACHT OP KLACHTENCOMPAS DD 9 AUGUSTUS 2017, WAAROP DE BOER DIRECTREAGEERDE

https://www.klachtenkompas.nl/ bedrijf/edel-collecties/klacht en/onjuiste-informatie-en-onpr ofessioneel-gedrag-bij-bestell ing/details?complaintId=6b6f12 d0-5f8c-4592-adaf-2405c484828e

REACTIE VAN DE HEER DE BOER, ADJUNCT DIRECTEUR VANEDEL COLLECTIES [EN TEVENS DE TWEEDE REACTIE VAN EDELCOLLECTIES] OP 9 AUGUSTUS 2017, NAAR AANLEIDING VAN MIJNKLACHT OP KLACHTENCOMPAS EN MIJN ANTWOORD, DAT DIRECT HIERONDER IS VERMELDZOALS EERDER VERMELD IS DE AARD VAN DE PERSOONLIJKE PROBLEMENVAN DE HEER VAN DIERMEN UIT MIJN ANTWOORD EN DE BRIEF VAN DE HEERDE BOER VERWIJDERD

On Wednesday, August 9, 2017 9:28 AM, Wouter de Boer <wouterdeboer@edelcollecties.c om> wrote:

Geachte mevrouw Essed,
Hier neem ik het even over. Ik ben bang dat het anders uit de hand gaat lopen.
Het spijt me wanneer er onduidelijkheid is gecreëerd over de levertijd van uw bestelling, maar de 2 1/2 Guldens uit 1940 – van dusdanig goede kwaliteit – kunnen wij niet zomaar even uit de hoed toveren. De belangstelling voor deze munt – het is niet zo vreemd gezien de super aanbieding (lage prijs munt + cassette etc. etc.) – is gigantisch. De vraag overstijgt ruim de beschikbare voorraad. Dat gebeurt nogal eens met zulke bijzondere stukken. En dan moeten we op zoek naar nieuwe voorraad. Gelukkig heb ik weer 3 Rijksdaalders binnen. Goed nieuws dus voor u! Eén daarvan krijgt u nu thuis gestuurd. Gefeliciteerd!
Ga ik Jaron (van Diermen) aanspreken op zijn, volgens u, onprofessionele gedrag? Er spelen bij hem op ditmoment persoonlijke omstandigheden. Dat kan de reden zijn dat hij misschien wat aangebrand op u heeft gereageerd. Ik ben dik en dik tevreden over zijn werk, zijn houding en klantcontacten. Ik zal aan hem vragen hoe het contact met u is geweest. Ik vind ‘hoor en wederhoor’ wel op z’n plaats. Maar gezien zijn persoonljkeomstandigheden, ben ik zeker bereid hem te vergeven mocht dat nodig zijn. 
Ik wil toch nog wel even persoonlijk wat kwijt aan u… Wat ik erg jammer vind is dat u nu weer een klacht op een ander platform (klachtenkompas) heeft gelanceerd en dat terwijl wij u op dit moment aan het helpen zijn. Waarom is dat nou nodig?
Maar goed. Ik wens u heel veel plezier toe met uw munt. Mag hij een prachtige plek in uw collectie krijgen. Want een bijzonder stuk is het!
Met vriendelijke groet,
Wouter De BoerAdjunct-Directeur
Edel Collecties
vestiging in Nederland:Edel Collecties bvVondelstraat 3Postbus 111, 3750 GC Bunschotentel: 033-2982353 • fax: 033-2995462
vestiging in België:Edel Collecties NVParklaan 22, bus 12Postbus 11206, 2300 Turnhouttel.: 014 /44.82.43 • fax: 014 /44.86.47

OMDAT IK NIET TEVREDEN WAS OVER DE EERSTE REACTIE VAN EDEL COLLECTIES, HEB IK MIJN KLACHT OP KLACHTENCOMPASGEPOST OP 9 AUGUSTUS 2017

ONJUISTE INFORMATIE EN ONPROFESSIONEEL GEDRAG BIJ BESTELLING
LINK
https://www.klachtenkompas.nl/ bedrijf/edel-collecties/klacht en/onjuiste-informatie-en-onpr ofessioneel-gedrag-bij-bestell ing/details?complaintId=6b6f12 d0-5f8c-4592-adaf-2405c484828e

TEKST

DE KLACHT

Geachte beheerders/lezers van Klachtencompas,

Mijn klacht aan Edel Collecties betreft het bestellen van een
Wilhelmina Rijksdaalder 1940, met bijbehorende cassette en copie
jubileumgedenkboek Wilhelmina.
Klacht behelst tegenstrijdige informatie over levering [eerst wel/toen niet]
en onprofessioneel gedrag van een van de medewerkers.
Er is-ter verdediging van Edel Collecties-snel op mijn klacht gereageerd,
maar niet naar mijn tevredenheid
Zie voor verdere correspondentie mijn Blog
http://astridessed.weebly.com/ blog/consumentenmisleidingreac tie-op-antwoord-edel-collectie s-na-eerdere-klacht
Vriendelijke groeten/Astrid Essed

DE OPLOSSING

Ik ben tevreden, wanneer u mij als bedrijf uw excuses aanbiedt,
de heer van Diermen aanspreekt op zijn onprofessionele en
onklantvriendelijke gedrag en vooral als de Wilhelmina Rijksdaalder
1940 zo snel mogelijk wordt geleverd, met toebehoren en dat uiteraard
voor de afgesproken prijs van 59,95.

MIJN ANTWOORD OP EERSTE REACTIE EDEL COLLECTIESMIJN ANTWOORD IS GEDATEERD OP 9 AUGUSTUS 2017
ASTRID ESSED
ToLesley van den BrinkAug 9 at 5:00 AMGeachte heer/mevrouw van den Brink,

Vriendelijk bedankt voor uw redelijk snelle reactie en het feit,dat u voeling hebt met mijn irritatie over de onprofessionele benaderingivm mijn bestelling.Toch ben ik niet tevreden:U hebt weliswaar impliciet excuses aangeboden, maar een van mijn”eisen”/”verzoeken” was ook, dat u de heer van Diermen zou aanspreken opzijn onprofessionele benadering of tenminste opheldering zouvragen.Dat lees ik niet terug in uw reactie en stelt mij teleur.
Ook vind ik het onzorgvuldig van u, dat u mij niet duidelijk maakt,wie ”uw collega Jaron” is.Ik heb achtereenvolgens gesproken met de heer van Diermen, mevrouwMeinema, opnieuw met de heer van Diermen, voor de vierde keer met deheer van Diermen en tenslotte met mevrouw ”Everieke”Het is mij dan ook niet duidelijk, wie u bedoelt met ”mijn collega Jaron”
Ik waardeer het anderszijds wel, dat u mij op de hoogte houdt over delevertijd en daar reken ik dan ook op.
Tenslotte:
U zult begrijpen, dat de klacht voor mij nog NIET is opgelost, zolangik niet op de hoogte ben van de levertijd en u uw collega niet hebtaangesproken op het onprofessionele gedrag.Ook reken ik er op, dat u maatregelen zult treffen om dergelijkeonzorgvuldige onduidelijkheden [wel/geen levering en de termijn]in de toekomst te voorkomen.
Verder begrijpt u, dat ik de Wilhelmina Rijksdaalder 1940 nog graagwil ontvangen, maar dan wel voor het afgesproken bedrag, 59.95 zoalsafgesproken, compleet met luxe cassette en herdruk, copie van hetgedenkboek Wilhelmina
Ik zie uw reactie tegemoet

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam

EERSTE REACTIE EDEL COLLECTIES OP 8 AUGUSTUS 2017 NAAR AANLEIDINGVAN MIJN KLACHT OP MAANDAG 7 AUGUSTUS 2017

On Tuesday, August 8, 2017 9:10 AM, Lesley van den Brink <LesleyvandenBrink@edelcollect ies.com> wrote:

Geachte mevrouw Essed,
Vervelend dat u een aantal keer verkeerd bent geïnformeerd, dit spijt me zeer. Er was enige tijd wat onduidelijkheid omtrent de levertijd van uw bestelling. Mijn collega Jaron heeft u denk ik de geschatte levertijd gemeld. Ik kan me goed voorstellen dat u teleurgesteld bent als dit niet wordt waargemaakt.
Om niet weer een belofte te maken die ik niet waar kan maken, ga ik nu ook geen termijn beloven. Binnen een week verwacht ik wel meer duidelijkheid. Ik beloof u dan ook dat ik u zal informeren zodra ik meer weet.
Met vriendelijke groet,

Lesley van den Brink

Edel Collecties bv
Postbus 111
3750 GC Bunschoten
the Netherlands
Tel Nederland: 033/2982353
Tel Belgie: 014/480859
fax: ++31332995462
e-mail: info@edelcollecties.co m
website and webshop: http://www.edelcollec ties.com

KLACHT TEGEN EDEL COLLECTIES OP MAANDAG 7 AUGUSTUS2017
  Van: “info@edelcollecties.nl” <info@edelcollecties.nl>
Datum: Mon, 7 Aug 2017 01:29:41 +0000
Aan: Lesley <LesleyvandenBrink@edelcollect ies.com>
Onderwerp: KLACHT via Website aan mijnheer De Boer

Geachte heer de Boer,
De volgende klacht is binnen gekomen:
AAN
EDEL COLLECTIES
KLANTENSERVICE

Amsterdam, 7 augustus 2017

Geachte heer/mevrouw,

Ik benader u hierbij in verband met de volgende klacht:

Op vrijdag 23 juni 2017 ontving ik een brief van Edel Collecties,
waarin onder andere te koop werd aangeboden een Wilhelmina Rijksdaalder
uit 1940, compleet met luxe houten cassette en als toegevoegd cadeau
de herdruk van het Wilhelmina gedenkboek uit 1948 en dat alles voor
de prijs van 59.95.

Op maandag 26 juni bestelde ik dit muntenpakket telefonisch en
heb gesproken met de heer van Diermen, die mij garandeerde, dat het
er om en nabij binnen een week zou zijn.

Toen er niets werd geleverd, belde ik opnieuw met Edel Collecties, op
woensdag 5 juli en sprak met mevrouw Meinema, die mij meedeelde, dat mijn
bestelling was verwerkt, maar dat er wat vertraging was:
Eind de week daarop [dus in week 48, vrijdag 14 juli] moest de munt
zeker in mijn bezit zijn.

Toen er opnieuw niets werd bezorgd, belde ik, nu voor de DERDE keer,
met Edel Collecties, op woensdag 19 juli en sprak opnieuw met de
heer van Diermen, die zich er verbaasd over toonde, dat de munt nog niet
was aangekomen.
Deze zou mij zijn opgestuurd.
Toen ik hem vroeg, of deze dan niet teruggestuurd was, zei hij, dat dat
niet het geval was.
Ik vroeg hem, of de munt eventueel nog zou kunnen aankomen, maar
hij zei, dat dat niet kon:
Dan zou hij al bezorgd moeten zijn.
Hij zegde hij toe, dat er opnieuw een munt zou worden opgestuurd.

Wederom wachtte ik.
Wederom geen munt…..

Ik heb toen voor de VIERDE KEER Edel Collecties opgebeld, op
woensdag 26 juli en sprak opnieuw de heer van Diermen.
Wie schetst mijn verbazing, toen hij mij vertelde, dat de munt voorlopig
niet leverbaar was?
Ik herinnerde hem aan ons gesprek op 19 juli en dat de munt zou worden
opgestuurd.
Hij ontkende, zoiets te hebben gezegd en toen ik hem duidelijk maakte
dit alles genoteerd en gedocumenteerd te hebben, zei hij, dat hij
dat niet gezegd kon hebben en met mij geen ”nietes welles spelletje”
aan wilde gaan.

Deze opmerking stond mij totaal niet aan en nog minder, dat hij mijn
integriteit in twijfel had getrokken door te doen, alsof ik hem
woorden in de mond gelegd had, die hij niet zou hebben geuit.
Vervolgens vroeg hij mij, of ik de bestelling dan wilde
annuleren, wat ik weigerde.

Hij kon mij verder geen informatie geven op welke termijn de munt
dan wel geleverd zou kunnen worden:
Het zou enige maanden kunnen duren.

Al met al vond ik zijn houding klantONvriendelijk en dat stond mij,
nogmaals, niet aan.

Nadat dit gesprek was beeindigd, belde ik enkele minuten
later weer met Edel Collecties om nogmaals te bevestigen, dat ik
de munt in ieder geval nog wel geleverd wilde krijgen.

Ik werd toen te woord gestaan door mevrouw ”Everieke”, die van de hele
gang van zaken rond mijn bestelling ook niets begreep, maar bevestigde,
dat de munt momenteel niet leverbaar was vanwege de grote vraag ernaar.
Ik bevestigde nogmaals, dat ik de munt alsnog geleverd wilde hebben en
zij noteerde dat.

Zij stond mij overigens zeer vriendelijk te woord en het speet haar
duidelijk, dat het zo gelopen was.

U begrijpt, dat ik zeer ontevreden ben over deze gang van zaken, het
gebrek aan professionaliteit en de klantONvriendelijke houding van
de heer van Diermen en dien dan ook een officiele klacht in.

Deze gang van zaken verbaast mij des te meer omdat ik tot nu toe
met uw bedrijf uitstekende ervaringen heb gehad:
Heb destijds een Wilhelmina gulden 1892 besteld en alles is
netjes en comform de afspraken afgehandeld.

Ik ga ervan uit, dat u dit verder onderzoekt en de klacht oplost.

En voor alle duidelijkheid:

De Wilhelmina Rijksdaalder 1940, met houten cassette en gedenkboek
Wilhelmina wil ik nog steeds geleverd hebben!

Mijn adres staat in uw systeem.

Bij voorbaat vriendelijk bedankt voor de door u genomen moeite.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

Oplossing volgens de klant:
Ik ben tevreden, wanneer u mij als bedrijf uw excuses aanbiedt,
de heer van Diermen aanspreekt op zijn onprofessionele en
onklantvriendelijke gedrag en vooral als de Wilhelmina Rijksdaalder
1940 zo snel mogelijk wordt geleverd, met toebehoren en dat uiteraard
voor de afgesproken prijs van 59,95.

Gegevens

 Voornaam: AstridAchternaam: EssedAmsterdam

 

Extra Informatie

ID: Klacht-6389
Binnengekomen op 7 August 2017 om 03:29

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!