De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Consumentenmisleiding (2)/Tweede reactie van Edel Collecties en mijn antwoord/I’ts not over yet…..

Consumentenmisleiding (2)/Tweede reactie van Edel Collecties en mijn antwoord/I’ts not over yet…..

donderdag 10 augustus 2017 07:18
Spread the love

CONSUMENTENMISLEIDING (2)/TWEEDE REACTIE VAN EDELCOLLECTIES EN MIJN ANTWOORD/IT’S NOT OVER YET….

Beste lezers van De Wereld Morgen,
Het begint bijna een soap te worden, hahahaha, als het niet zoserieus was.Aanleiding voor mij om u hiervan op de hoogte te stellenis om een voorbeeld  te geven van Consumentenmisleidinghier door Edel Collecties:

INLEIDING/CORRESPONDENTIE EDEL COLLECTIESOVER HET GEBREK AAN PROFESSIONALITEIT
Ik heb u geschreven over mijn klacht aan Edel Collecties overde onjuiste informatie tav mijn bestelling van de WilhelminaRijksdaalder 1940, compleet met luxe cassette en het gedenk JubileumboekWilhelmina.Dit voor de prijs van 59.95

Zie Edel Collecties

https://www.edelcollecties.nl/?gclid=Cj0KEQjwwqXMBRCD1afDldbp5qEBEiQAP4BDaG28-HAVWmHESXHvmJRwbOp_EmCPkrmhSEwknnFgQxoaAhyI8P8HAQ

Zie mijn klacht brief aan Edel Collecties, verstuurd op 7 augustus
http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2017/08/07/klacht-over-edel-collecties-over-gebrek-aan-professionaliteitbrief-aan-edel-collecties

Daarna is er-dat moet tot de verdediging van Edel Collecties gezegd worden-een snelle reactie gekomen van Edel Collecties, namelijk op dinsdag 8 augustusOver deze reactie was ik echter niet tevreden, waardoor ik opnieuw in depen geklommen benDat gebeurde op diezelfde dag, dinsdag 8 augustus
Zie

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2017/08/09/consumentenmisleidingreactie-op-antwoord-edel-collecties-na-eerdere-klacht

Om mijn ontvredenheid over dit halfslachtige antwoord kracht bij tezetten, heb ik de gang van zaken doorgegeven aan Klachtencompas, diedan nogmaals het bedrijf aanspreektDat gebeurde op woensdag 9 augustus

Zie

https://www.klachtenkompas.nl/bedrijf/edel-collecties/klachten/onjuiste-informatie-en-onprofessioneel-gedrag-bij-bestelling/details?complaintId=6b6f12d0-5f8c-4592-adaf-2405c484828e

VOORTGANG/TWEEDE REACTIE VAN EDEL COLLECTIES
En wat schetst mijn verbazing?Enkele uren nadat ik mijn klacht op Klachtencompas had geplaatst, kwamer WEER een reactie van Edel Collecties, deze keer van de heer de Boer,adjunct directeur himself!Ook dus op 9 augustus!Hij klonk nogal aangebrand, omdat ik naar Klachtencompas was gestapten maakte opmerkingen over de ”persoonlijke omstamdigheden”van de heer van Driemen, wat zijn gebrek aan professionaliteitzou verklaren.In de brief gaat de Boer verder in op die persoonlijke omstandigheden:Dat doe ik hier niet, in verband met de privacy van de heer van Driemen.
Maar wat pas ECHT mijn verbazing wekte:NU HAD DE HEER DE BOER INEENS WEL DRIE WILHELMINA RIJKSDAALDERS BINNEN GEKREGEN, WAARVAN EEN MIJ[VOLGENS DE BOER’S ZEGGEN] ZAL WORDEN TOEGESTUURD!
Terwijl in eerste instantie, het enkele maanden zou duren, daarna werdgesproken over ”binnen een week bericht ik u, hoe lang het nog duurt….”
EN NU, WEL, DRIE RIJKSDAALDERS ZIJN BINNEN!
Het kan verkeren…..
Suggereer ik nu, dat het iets te maken heeft met mijn actie naarKlachtencompas toe?
Het antwoord laat ik aan u over, beste lezer……
Ik heb de Boer over deze brief nog van repliek gediend, zie link hieronder,waarbij ik WEL duidelijk heb gemaakt, dat de klacht  pasnaar behoren is afgehandeld, als ik de munt heb ontvangen ENdeze in goede staat verkeert.
Ik ben dus benieuwd en hou u op de hoogte
Zie onder P/S mijn reactie op het schrijven van de Boer, waarin ook vermeldstaat de brief van de Boer.Onderaan mijn originele brief aan de Boer staat ook [zoals in mijn brief aan hemvermeld’] voor alle duidelijkheid de eerderecorrespondentie met Edel Collecties vermeld.Dat heb ik nu niet hieronder opgenomen, omdat u daarvan alop de hoogte bent.En nogmaals:Alle details, die de Boer heeft gegeven over de persoonlijkeomstandigheden van de heer van Driemen, heb ik verwijderd.

Van het verloop -wanneer en of ik de Wilhelmina Rijksdaalderontvang- hou ik u op de hoogte
Vriendelijke groetenAstrid Essed
P/S

REACTIE VAN DE HEER DE BOER, ADJUNCT DIRECTEUR VANEDEL COLLECTIES [EN TEVENS DE TWEEDE REACTIE VAN EDELCOLLECTIES], NAAR AANLEIDING VAN MIJNKLACHT OP KLACHTENCOMPAS EN MIJN ANTWOORD, DAT DIRECT HIERONDER IS VERMELD

ANTWOORD OP REACTIE DE HEER DE BOER
ASTRID ESSED

ToWouter de BoerCCLesley van den BrinkToday at 2:52 PMGeachte heer de Boer,

Om te beginnen ben ik blij te horen, dat u zo snel al aan de Wilhelmina Rijksdaalder 1940 hebt kunnen komen.Ik zie de munt graag zo snel mogelijk tegemoet komen.Vriendelijk bedankt voor uw inzet in dezen.
Om even op uw brief terug te komen:Ik citeer u voor alle duidelijkheid
U schrijft
”Hier neem ik het even over. Ik ben bang dat het anders uit de hand gaat lopen.”
Meneer de Boer, er is helemaal niets ”dat uit de hand loopt”’Ik heb een klacht ingediend over de aan mij onjuist verstrekte informatie engebrek aan professionaliteit.Ik heb daarop schrijven gehad van de heer/mevrouw van den Brink,waarover ik NIET tevreden was en dan ben ik volkomen gerechtigd, hierover een klacht in te dienen bij Klachtenforum.
Correspondentie met de heer/mevrouw van den Brink en mijn eerdere klacht onder P/SSo far, so good.
U schrijft verder
”Het spijt me wanneer er onduidelijkheid is gecreëerd over de levertijd van uw bestelling, maar de 2 1/2 Guldens uit 1940 – van dusdanig goede kwaliteit – kunnen wij niet zomaar even uit de hoed toveren.”
Dat laatste zinnetje staat mij niet aan.Ik heb duidelijk aangegeven, vier keer te hebben moeten opbellenover mijn bestelling [van 26 juni t/m 26 juli], wat voor mij ook heelvervelend was, u hebt mij zelf aangeschreven over deze munt [briefontvangen op 23 juni], dus niets ”uit de hoge hoed toveren”Gewoon service verlenen, zoals het hoort.
Dat gaat u dan nu doen en daar ben ik blij om.
Tenslotte schrijft u over het gebrek aan professionaliteit van deheer van Driemen
”Ga ik Jaron (van Diermen) aanspreken op zijn, volgens u, onprofessionele gedrag? Hij is op dit moment aan het bijkomen van een behoorlijk zware tijd binnen zijn familie. Dat kan de reden zijn dat hij misschien wat aangebrand op u heeft gereageerd. Ik ben dik en dik tevreden over zijn werk, zijn houding en klantcontacten. Ik zal aan hem vragen hoe het contact met u is geweest. Ik vind ‘hoor en wederhoor’ wel op z’n plaats. Maar gezien de moeilijke tijd waar hij uit komt, ben ik zeker bereid hem te vergeven mocht dat nodig zijn. ”
Fijn, dat u de heer van Driemen wilt aanspreken op mijn klacht:Natuurlijk is ”hoor en wederhoor” op zijn plaatsAltijd
Maar zoals ik u hoor wilt u hem bij voorbaat al ”schoonpraten” en datvind ik naar mij toe niet op de juiste manier klantgericht.
Dat er bij hem persoonlijke omstandigheden spelen, vind ik naar om te horenen in zoverre kan ik sympathie voor hem opbrengen, maar ik vind dat geenexcuus voor ONklantvriendelijkheid.
Wanneer je je werk door omstandigheden niet naar behoren kandoen [en dat is geen verwijt aan zijn gedrag, maar gewoon een constatering],dan moet je je taken tijdelijk niet uitoefenen.
Punt uit.
Maar goed, laten we er niet langer over twisten.
Zodra ik de munt in mijn bezit heb, vooropgesteld dat deze ingoede staat verkeert [en niet eerder] is voormij de klacht naar behoren afgehandeld.
Ik zal dat dan op Klachtencompas ook laten weten, want dat iswel zo eerlijk tegenover u.
Uiteraard zal ik [vanwege het persoonlijke karakter van de kwestiede heer van Driemen], deze brief niet naar Klachtencompas sturen.
Mocht ik er op mijn Blog gewag van maken, dan zal ik,uiteraard alle persoonlijke details niet vermelden.
Nogmaals bedankt voor uw medewerking.

Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam

KLACHT OP KLACHTENCOMPAS, WAAROP DE BOER DIRECTREAGEERDE

https://www.klachtenkompas.nl/bedrijf/edel-collecties/klachten/onjuiste-informatie-en-onprofessioneel-gedrag-bij-bestelling/details?complaintId=6b6f12d0-5f8c-4592-adaf-2405c484828e

REACTIE DE HEER DE BOER

On Wednesday, August 9, 2017 9:28 AM, Wouter de Boer <wouterdeboer@edelcollecties.c om> wrote:

Geachte mevrouw Essed,
Hier neem ik het even over. Ik ben bang dat het anders uit de hand gaat lopen.
Het spijt me wanneer er onduidelijkheid is gecreëerd over de levertijd van uw bestelling, maar de 2 1/2 Guldens uit 1940 – van dusdanig goede kwaliteit – kunnen wij niet zomaar even uit de hoed toveren. De belangstelling voor deze munt – het is niet zo vreemd gezien de super aanbieding (lage prijs munt + cassette etc. etc.) – is gigantisch. De vraag overstijgt ruim de beschikbare voorraad. Dat gebeurt nogal eens met zulke bijzondere stukken. En dan moeten we op zoek naar nieuwe voorraad. Gelukkig heb ik weer 3 Rijksdaalders binnen. Goed nieuws dus voor u! Eén daarvan krijgt u nu thuis gestuurd. Gefeliciteerd!
Ga ik Jaron (van Diermen) aanspreken op zijn, volgens u, onprofessionele gedrag? Er spelen bij hem op ditmoment persoonlijke omstandigheden. Dat kan de reden zijn dat hij misschien wat aangebrand op u heeft gereageerd. Ik ben dik en dik tevreden over zijn werk, zijn houding en klantcontacten. Ik zal aan hem vragen hoe het contact met u is geweest. Ik vind ‘hoor en wederhoor’ wel op z’n plaats. Maar gezien zijn persoonljkeomstandigheden, ben ik zeker bereid hem te vergeven mocht dat nodig zijn. 
Ik wil toch nog wel even persoonlijk wat kwijt aan u… Wat ik erg jammer vind is dat u nu weer een klacht op een ander platform (klachtenkompas) heeft gelanceerd en dat terwijl wij u op dit moment aan het helpen zijn. Waarom is dat nou nodig?
Maar goed. Ik wens u heel veel plezier toe met uw munt. Mag hij een prachtige plek in uw collectie krijgen. Want een bijzonder stuk is het!
Met vriendelijke groet,
Wouter De BoerAdjunct-Directeur
Edel Collecties
vestiging in Nederland:Edel Collecties bvVondelstraat 3Postbus 111, 3750 GC Bunschotentel: 033-2982353 • fax: 033-2995462
vestiging in België:Edel Collecties NVParklaan 22, bus 12Postbus 11206, 2300 Turnhouttel.: 014 /44.82.43 • fax: 014 /44.86.47

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!