De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Congres Communisitsche Partij van China van start

Congres Communisitsche Partij van China van start

donderdag 8 november 2012 09:31
Spread the love

Vandaag opent in Beijing het 18de vijfjaarlijkse Congres van de Communistische Partij van China. Het congres zal een week duren.  We overlopen wat enkele belangrijke Chinese staatsmedia weten te vertellen op de vooravond ervan.

Aankomst van de afgevaardigden

Het persagentschap Xinhua verwijst naar wat de zegsman van het Congres Cai Mingzhao verklaarde op een persconferentie. Het Congres zal de doeleinden, strategische objectieven en richtlijnen vastleggen voor verdere hervormingen  en opening van China, en zal alle obstakels van ideologische en institutionele aard wegnemen op weg naar een wetenschappelijke ontwikkeling. Men gaat verder met de ontwikkeling van het socialisme met Chinese eigenschappen, en daarvoor zijn hervormingen en opening onmisbaar. Wat soort hervormingen? Het zal gaan over het verbeteren van het basis socialistisch systeem van het land, van het mechanisme van de socialistische markteconomie, van het basissysteem voor  inkomensverdeling, van de socialistische democratie, van het cultuurbeleid, en van het sociale beheer van de maatschappij. In de toekomst komt er meer nadruk te liggen op plannen van bovenaf en de uitbouw van systemen die de bevolking bepaalde voordelen moeten verzekeren; men gaat meer vaart zetten achter een nationale campagne om van China een relatief voorspoedig land te maken.
In antwoord op een vraag van een journalist over corruptie verklaarde Cai  dat het Congres bijzondere aandacht aan algemene maatregelen ter bestrijding van corruptie zal besteden. Uit de problemen met Bo Xilai en en voormalig minister van spoorwegen Liu moeten verregaande lessen getrokken worden. De Centrale Commissie voor Discipline Inspectie werkt aan een plan.

In een commentaar vermeldt Global Times dat aan het Congres lange voorbereidingen en verhitte discussies over de toekomstige koers van China voorafgegaan zijn, zowel bij de leiders als bij het publiek. De 2200 afgevaardigden vertegenwoordigen 82 miljoen partijleden. Het Congres vindt plaats op een ogenblik dat de Chinese economie vertraagt na bijna 30 jaar een groei van 10% en meer, en de Chinese Academie van Sociale Wetenschappen voor het komende decennium 8% voorspelt. Mensen vrezen dat het doel van een geïndustrialiseerd en welvarend China tegen 2020 moeilijker te bereiken wordt. Het publiek eist ook dat er iets gedaan wordt aan de wijdverspreide problemen met voedsel- en geneesmiddelenveiligheid, en dat flagrant machtsmisbruik en corruptie door functionarissen  en zakenmensen ophoudt. De buitenlandse situatie is ook een uitdaging: de onzekerheid en de volatiliteit ten gevolge van de crisis in de ontwikkelde wereld, bedreigt de groei van China. Ook de politieke situatie verandert snel, en China moet een antwoord vinden op de groeiende spanningen met Japan. De Partij moet met antwoorden komen om haar binnenlandse legitimiteit te bewaren, en de internationale gemeenschap te overtuigen dat China een factor van vrede in de wereld is. Kan een volkrijk land als China zijn eigen weg uitzetten om een sterke, democratische, cultureel hoogstaande en harmonische maatschappij op te bouwen te midden van de huidige wereld? En wat moet daarvoor veranderen? Deze missie moet de Partij vervullen, want haar statuten stipuleren dat ze de fundamentele belangen van de overgrote meerderheid van de Chinese bevolking verdedigt. De sleutel daartoe zijn verdere hervormingen: Doortastende economische hervormingen om de groei van China duurzamer te maken en beter bestand tegen buitenlandse schokken. Politieke hervormingen naar meer democratie. Respect voor de wet en vrijwaren van de rechten en vrijheden van het volk.

Global Times publiceert de resultaten van een eigen enquête bij 1.200 volwassen bewoners van zeven grote steden. ‘Economische ontwikkeling en levensniveau’ kwamen er als eerste bezorgdheid uit, vóór ‘de toekomst van het land of de gevolgde politieke richting’. Twee derden waren tevreden of zeer tevreden over de economische en sociale ontwikkeling van de voorbije 10 jaren. 81% staat achter politieke hervormingen, maar 70% is voorstander van geleidelijke hervormingen. 86% is ervan overtuigd dat het Partijcongres belangrijk is voor het land. Onder politieke hervorming verstaat 70% meer controle door het publiek en de media op de overheid, 69% wil meer strijd tegen corruptie, en 66% meer transparantie. Als grootste probleem voor de komende vijf jaren wees 40% op corruptie, gevolgd door ongelijke verdeling van rijkdom en te zwakke sociale zekerheid. 70% wil dat de regering meer doet voor betaalbare gezondheidszorg, pensioenen en sociale zekerheid. Over het belangrijkste economisch probleem was minder eensgezindheid: als eerste kwamen de monopolies in bepaalde sectoren, doch met slechts 27%; de kloof tussen de kust en het binnenland kwam tweede met 23%.
Slechts 40% is van mening dat de internationale situatie de komende vijf jaren gunstiger zal worden voor China

Het Dagblad van de Chinese Jeugd publiceert de resultaten van een internetenquête bij 11.400 personen waaruit de verschillen tussen rijk en arm (bij 75%) en het gebrek aan controle op het gezag (bij 60%) naar voor komen als de problemen die de ontwikkeling van China de komende tien jaren kunnen doorkruisen. 53% van de ondervraagden maakt zich ook zorgen over de versterking van belangengroepen, 52% over het leefmilieu, en 50% over het verwaarlozen van de belangen van de zwakste groepen. Vertragende economische groei (31%) en internationale spanningen (28%) volgen op afstand. 57% heeft vertrouwen in de ontwikkeling van China. 69% denkt dat de gezondheidszorg gaat verbeteren, 63% hoopt dat ook van het onderwijs en 60% van de voedselveiligheid.
De enquête is niet representatief voor de hele bevolking , jongeren zijn bijvoorbeeld oververtegenwoordigd en migranten sterk ondervertegenwoordigd.

(bronnen: Xinhua, Global Times, Le Monde)

Dit artikel verscheen origineel  op www.chinasquare.be

take down
the paywall
steun ons nu!