De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Conferenties, lezingen, seminaries, beurzen, de islamisering must go on..

zondag 15 februari 2015 12:47
Spread the love

De moslimgemeenschap wordt meer en meer argwanend bekeken door de Europeanen. Zeg maar door het Westen. 

Ondanks de ontzettende vrijheid die de moslims er genieten zijn ze zelden tevreden en willen ze steeds meer. Ze gaan zelfs eisen stellen en de Westerling beschuldigen van islamofobie.  

Omdat de onverschilligheid inzake godsdiensten en ideologieën in het Westen vrij groot was en omdat aan de vrijheid van mening grote waarde wordt gegeven konden moslims en hun geleerden in alle vrijheid hun eigen structuren, verenigingen, en beleving ongestoord organiseren. 

Met de gebeurtenissen in de wereld is daar verandering in gekomen. De problemen komen ook steeds dichterbij.

De bezorgdheid is toegenomen, de argwaan is gewekt. Westerlingen worden voorzichtiger en beginnen zich dingen af te vragen. En terecht. 

De moslimgemeenschap kan niet meer ongestoord zijn vroegere gang gaan. 

Maar het Moslim Broederschap, de mainstream moslimgemeenschap in Europa, is op alles voorbereid en past zich aan. 

De nadruk wordt nu gelegd op het goede gedrag dat de moslims ten toon moeten spreiden ten overstaan van de Westerling en een beetje overdrijven in het goede kan nooit slecht zijn. 

Het gevaar is echter niet denkbeeldig als deze uitingen van goed gedrag niet het gewenste resultaat zouden hebben, dat de frustratie daardoor nog meer zou toenemen. 

Want zie je wel, je doet alles voor hen om je goede instelling te laten zien en nog zijn ze achterdochtig, argwanend of zelfs vijandig. 

Ook daar probeert de leiding haar leden tegen te beschermen met het geven van goede raad. Niet alleen op Facebook maar ook via lezingen en conferenties gaat men het goede gedrag van de beste mens die ooit op aarde geleefd heeft, Profeet Mohammed vzmh, als voorbeeld nemen. 

En de nadruk wordt daarbij gelegd op de Mekkaanse periode waarin de Profeet het zeer moeilijk had om zijn herwerkte versie van het monotheïsme aan zijn naasten bekend te maken. 

De gelijkenis met het wedervaren van de moslims in het Westen is snel getrokken. 

Ook in Europa, in Nederland, België, worden moslims scheef bekeken. Hun geloof wordt bespot, hun Profeet beschimpt, de moskeeën beklad, de moslims en moslimas lastig gevallen en bedreigd.  

“De houding die de Profeet aannam tegenover zoveel onrecht moet ook de onze worden” is de leuze. 

Door zijn gedrag won hij immers de harten van sommigen van zijn gemeenschap. 

(Uiteindelijk is hij toch maar naar Medina verhuisd voor de zekerheid. Maar dat is voor een volgende fase?)

De conferentie wordt eerst in Nederland gegeven maar zal InchaAllaah in maart herhaald worden in Antwerpen.

Moge God ons uit de duisternis halen en doen inzien dat moslims eens aan zelfkritiek moeten gaan doen in plaats van de schuld steeds op de ander te schuiven.  

Misschien kunnen moslims onderling eens tot een gemeenschappelijk standpunt komen waarbij de shari’a, het kalifaat en de vernieuwingen die zich in de loop der tijden hebben voorgedaan eens nader wordt bekeken en waarbij de deur op zelfstandig en kritisch denken terug wagenwijd open kan. 

M.a.w. laat ons moslims eerst eens de vrijheid van mening en de diversiteit in eigen rangen herstellen vooraleer we anderen gaan beschuldigen om dat niet te doen. 

Kunnen we daar eens een conferentie voor organiseren met gratis toegang voor iedereen?

take down
the paywall
steun ons nu!