De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

COMPAGNIE TARTAREN IN ‘LEUVENSE WERELDVERBETERAARS’

COMPAGNIE TARTAREN IN ‘LEUVENSE WERELDVERBETERAARS’

dinsdag 19 mei 2020 19:20
Spread the love

Een ander straf verhaal uit mijn boek ‘Leuvense Wereldverbeteraars’ is dat van Compagnie Tartaren. Dit theatergezelschap maakt sterke theaterstukken op basis van levensverhalen van personen uit de marge van de samenleving die nadien ook vaak meespelen…

COMPAGNIE TARTAREN

Cie Tartaren is een theatergezelschap uit de Ridderbuurt dat onder de artistieke leiding van Wim Oris sociaal-artistieke stukken brengt. ‘Wij, de Tartaren, zijn theatermakers die door het leven gedesemd zijn. We verzamelen ons materiaal op de pechstrook van de samenleving, terwijl daarnaast het jachtige leven voortraast. Steeds meer, steeds sneller. Wij houden halt. Stiekem willen we de wereld een geweten schoppen, van onderuit’, aldus Oris. Stukken ontstaan uit persoonlijke ervaringen van de leden, een verhaal, een verlangen dat verteld wordt. Eenmaal hetgeen men wil brengen voldoende uitgeklaard is gaat men op zoek naar een professionele kunstenaar die voeling heeft met het thema en in overleg met de leden de basistekst vertaalt naar een theatertaal die concreet is en dicht bij hen staat. Het is de artistieke visie van deze regisseur die het stuk optilt tot een universeel niveau dat iedereen aanspreekt.

Bij Cie Tartaren kan eender wie terecht die graag professioneel theater wil maken maar dit niet kan op eigen kracht. ‘We bieden een warm creatief nest aan de meest kwetsbaren, zoals mensen die in een armoedesituatie leven, een etnisch-cultureel diverse achtergrond hebben of over bijzondere psychische, verstandelijke of fysieke competenties beschikken’, aldus Oris. Het is dit collectieve proces van co-creatie dat ervoor zorgt dat de herkenbaarheid bij het publiek steeds groot is. Alhoewel het de bedoeling is een volwaardig artistiek product te brengen heeft Cie Tartaren niet de ambitie om afgeborsteld technisch theater te brengen. Het mag soms rauw en confronterend zijn. Bij voorkeur zelfs.

Cie Tartaren maakt jaarlijks meerdere producties, theatervoorstellingen, locatieprojecten en ook filmwerk. In het stuk ‘Begoocheling’ bijvoorbeeld komen nieuwkomers in ons land aan het woord over hun dromen en de verwachtingen die de maatschappij van hen heeft, de wijze waarop ze die dromen proberen te realiseren, de kracht waarmee ze dit doen en de aanmoedigingen en ontmoedigingen die ze onderweg tegenkomen. Gesprekken met mensen die tot vijf jaar in België woonden vormden de basis van het materiaal voor deze productie. Enkele van hen acteren ook in de voorstelling. Cie Tartaren is overigens niet alleen actief op het vlak van theater. Hun acteurs speelden ook mee in de kortfilm ‘Kopschuif’ van regisseur Roel Goyens over het isolement dat een psychische problematiek voor de betrokkene meebrengt. Ook voor deze kortfilm vond Goyens inspiratie in het psychiatrisch verleden van de spelers.

Voor meer info: Cie Tartaren, Riddersstraat 33, 3000 Leuven 016/679196, www.tartaren.be, wim@tartaren.be.

Het boek ‘Leuvense Wereldverbeteraars’ bevat info over meer dan 200 initiatieven uit het Leuvense die de samenleving duurzamer, socialer, rechtvaardiger willen maken. Kostprijs 12,50 euro. U krijgt het onmiddellijk bezorgd als u dit bedrag stort op de bkr BE65 7855 2875 6196. Voor verzendingen buiten Leuven komt er 2,50 euro bij.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!