De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

COMAC voert actie tegen stijgende huurprijzen studentenkoten

COMAC voert actie tegen stijgende huurprijzen studentenkoten

vrijdag 20 mei 2022 15:54
Spread the love

Een 20-tal studenten hebben enkele dagen terug op initiatief van COMAC, de studentenorganisatie van de PVDA, actie gevoerd tegen de sterke stijging van de huurprijzen voor studentenkoten in Leuven. Dit is onder meer een gevolg van de gestegen energieprijzen.

COMAC vreest dat vele studenten hierdoor zullen moeten pendelen of erger nog hun studies staken. Gezinnen die economische het zwakst staan zullen hierdoor ongetwijfeld het zwaarste getroffen worden. In de marge van de actie getuigden diverse studenten dat ze recent te horen kregen dat ze plots 60 tot 150 euro meer zullen moeten betalen om op hetzelfde kot te mogen blijven.

1) Om aan de acute nood tegemoet te komen eist de groep van de KUL dat deze net als vorig academiejaar 300 studentenkoten in containers voorzien en verhuren aan een sociaal tarief.
2) In onderhandelingen met grote bouwpromotoren moet de stad Leuven eisen dat 50 procent van de koten basic zijn, dit wil zeggen zonder eigen sanitair, pingpongtafel enz … De huurprijs van deze luxekoten is immers extreem hoog.
3) COMAC ijvert tot slot voor praktijktesten op de Leuvense kotenmarkt zodat studenten met een buitenlands klinkende achternaam niet gediscrimineerd worden. Het risico hiertoe is groter naarmate het moeilijker wordt om een betaalbaar kot te vinden.

De overheid moet volgens mij in de eerste instantie werk maken van een huurprijsreglementering. Men kan hierbij een voorbeeld nemen aan Nederland waar minister Hugo de Jonge, bevoegd voor volkshuisvesting, dit wil realiseren met een puntensysteem. Ook de stijging van de huurprijzen wordt er aan banden gelegd

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!