De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Columniste Ebru Umar opgepakt in Turkije/Koploper Islamofobie en Vluchtelingenhaat/Demasque

Columniste Ebru Umar opgepakt in Turkije/Koploper Islamofobie en Vluchtelingenhaat/Demasque

dinsdag 10 mei 2016 07:54
Spread the love

COLUMNISTE EBRU UMAR OPGEPAKT IN TURKIJE/KOPLOPER ISLAMOFOBIE

, VLUCHTELINGENHAAT/DEMASQUE

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/columniste-ebru-umag-opgepakt-in-turkijekoploper-islamofobie-en-vluchtelingenhaatdemasque/

”Aan het eind van ieder gemaskerd bal volgt het demasque…..”

1478, LATE MIDDELEEUWEN Op een Middeleeuws, gemaskerd bal doet de Leeuwzijn masker af en verandert terug in de Engelse Koning Edward IV.Zijn jongere broer, George, Hertog van Clarence, ontmaskert zichzelf ook, waardoor zijn verraad, zich meester te willen makenvan de troon, zich in het volle kaarslicht openbaart.En passant beschuldigt hij zijn broer, de Koning, van de moord op diens voorganger,de zachtmoedige en wereldvreemde Koning Henry VI. [1]Drama alom, wat eindigt in de trieste terechtstelling van broerGeorge, die er een gewoonte van had gemaakt, opstanden enen aanslagen op zijn broer, de Koning, te plannen, samen metzijn neef en schoonvader, de intrigerende Graaf van Warwick, ookwel de ”Kingmaker” genoemd.  [2]Dat waren de bloedige, maar spannende dagen tijdens de grote Engelsesuccessiestrijd, de Rozenoorlogen. [3]

2016/ONZE MODERNE TIJD/EBRU UMAR IN THE SPOTLIGHTS/ARRESTATIE IN TURKIJE
Terug naar onze dagen:Waarin demasques, veile plannen en drijfveren, ambities en de hang naarmacht net zo welig tieren als in de verre Middeleeuwen.
Het Demasque dat ik ga onthullen, is dat van Metro columniste Ebru Umar, die onder het mom van Vrijheid van Meningsuiting,als Kwade Boodschap verkondigt Islamofobie, racisme, vluchtelingenhaaten repressie.Daarover zometeen meer.
Waarom ik het over een ”Demasque” heb?Omdat gaandeweg in dit stuk zal blijken, dat Umar het Masker van Persvrijheid enVrijheid van Meningsuiting, met verve hanteert, wanneer het in haar kraam te pas komt.Maar met evenveel plezier laat vallen, als het haaronwelgevallige meningen betreft.ZIE VOOR DAT DEMASQUE ONDER ”EPISODE 6”Maar nu eerst:THE LIFE AND TIMES OF EBRU UMAR

EPISODE 1

HET DRAMA EBRU UMAR/ARRESTATIE, VRIJLATING, RUTTE,DE KOENE RIDDER, DE VERONTWAARDIGING, ”FEESTENDE”TURKEN
Wat is er allemaal gebeurd?Op zaterdagavond 23 april werd Ebru Umar in haar vakantiehuis inTurkije gearresteerd door de Turkse politie vanwege haar tweets tegen de Turksepresident Erdogan, waarvan  ”Fuck Erdogan” zo’n beetje de grote lijn was. [4]
Natuurlijk waren daaraan een reeks Erdogan kritische columns aan voorafgegaan,waarvan een recente, een [terechte] Umar kritiek was tegen een brief, die door hetTurkse consulaat in Rotterdam [en later bleek ook het consulaat in Deventer] aanTurkse Nederlanders was verstuurd waarin werd opgeroepen om beledigingenaan het adres van de Turkse president Erdogan [van nu af aan Erdogan genoemd] te melden. [5]Umar sloeg terug met de column ”Je hebt een Nederlands paspoort” [6]Die column, [het fuck woord kwam er ook in voor] [7], in combinatiemet latere ”fuck” tweets, veroorzaakte haar arrestatie.
En een Umar drama ontvouwde zich.Rutte, Neerlands premier en ridder zonder vrees of blaam, sprong voor haar inde bres:Hij belde haar na arrestatie en liet via Twitter weten:”,,Ik heb telefonisch contact gehad met @umarebru gisteravond. Onze ambassade heeft nauw contact met haar voor bijstand. Koenders en BZ zitten er bovenop” [8]Het kabinet betreurde Umar’s arrestatie [9], de NederlandseVereniging voor Journalisten tekende protest aan [10],een groot deel van Nederland was solidair [11], mijnliefje, wat wil je nog meer!Ondertussen berichtte Umar, goed door de politiete worden behandeld en buiten te zitten met een kopjethee…..[12]Dat is, gelukkig voor haar, een veel fijnere behandelingdan de doorsnee Turkse arrestant te verwachten krijgt! [13]Inmiddels is zij weer op vrije voeten en zal wel weer snelTurkije kunnen verlaten.Op dit moment mag ze het land nog niet uit. [14]
Ondertussen is in haar huis ook nogeens ingebroken. [15]Umar denkt aan intimidatie [16], ik denk eerder aan inbrekers,die hun kans schoon zien, wetende, dat zij nog in Turkije is. SO FAR, SO GOODTHE UMAR SHOW!
Is mijn toon nu ironisch?Klinkt hier leedvermaak?
Wat die arrestatie aangaat, niet.Want natuurlijk is die ten onrechte.Het gaat niet aan, mensen te arresteren, die verder nietsgedaan hebben en alleen maar iets hebben geschreven.Er is nog zoiets als ”persvrijheid”, waarmee in Turkije behoorlijk beentje wordt gelicht. [17]

En het is sowieso geen bewind, waarmee je grappen maakt:Genoemd heb ik al de slechte behandeling van Turkse arrestanten [18] en de voortdurende, grove schending van de persvrijheid [19].Daaraan kunnen worden toegevoegd de slechte tot zeer slechte behandeling van vluchtelingen, die vaak wordenteruggestuurd naar oorlogsgebieden [20], op wie grenswachtenhet vuur openen [21] en wiens bootjes door de kustwachtworden beschoten. [22]Infaam.En dan heb ik het nog niet eens over de onderdrukkingvan de Koerden gehad. [23]Genoeg dus op Turkije aan te merken, maar het vreemdeis, dat Umar met die Turkse repressie weinig zit.Zeker niet waar het anti terreurmaatregelen, vluchtelingenen Koerden aangaat.Want daarvoor is Erdogan dan WEL weer goed.
Neen, de anti Erdogan stellingname wordt voornamelijkaangegrepen in haar hetze tegen de ”Nederturken”Ik citeer een stukje uit haar laatste fraaie column, weerals ”vrije vrouw;”;

”Maar dan tot slot het volgende: gefeliciteerd nageboorte van een mislukte gastarbeidersgeneratie. GEFELICITEERD. Ik denk dat jullie ouders, die huis en haard verlaten hebben om jullie een thuis in vrijheid en veiligheid te bieden, trots zijn op jullie. Jullie ouders die jarenlang hun familie gemist hebben, onder erbarmelijke omstandigheden geleefd en gewerkt hebben zodat jullie, hun kinderen het beter zouden krijgen in het leven dan zij. GEFELICITEERD met jullie totaal mislukte Nederlanderschap. GEFELICITEERD met jullie loyaliteit aan een stel berggeiten uit Turkije, geitenneukers zo je wilt, die jullie volgen zodra ze oproepen tot NSB-gedrag. Enig idee wat een NSB’er was? O wacht nee, die lessen over de Tweede Wereldoorlog zijn geschrapt he? Ja, dank voor het weg met ons.” [24]
En zo gaat het geraas en getier nog even door, alleTurken op een hoop gooiend. [25]Je zou bijna vergeten, dat Ebru Umar zelf ookTurkse is.Over zelfhaat gesproken.
EVEN TUSSENDOOR: RUTTE, DE KOENE RIDDERVoordat we doorgaan met la Ebru Umar, nog evenaandacht voor Rutte, de stoutmoedige ridder zonder vrees of blaam, die zo dapper Ebru’s recht op vrijheid vanmeningsuituing, een van die ”Europese waarden” verdedigde. Ontroerend, ware het niet, dat hij met datzelfde Turkije,dat hij, terecht overigens, aanvalt over de behandelingvan Umar, prima door een deur kan, wanneer het omrepressie van vluchtelingen gaat.Rutte en comrade in evil, Samsom, kwamen meteen plan, vluchtelingen uit Turkije ”per kerendeveerboot” naar Turkije terug te sturen [26], inruil waarvoor erkende vluchtelingen naar Europakonden komen.Het recht op asiel dus overboord gezet.Dat is nu de EU Turkije deal geworden, die hetVluchtelingenverdrag in feite in de vuilnisbak heeftgegooid. [27]Turkije tot ”Veilig Derde Land” verklaard, terwijlbekend is, dat Turkije vluchtelingen deporteert naaroorlogsgebieden? [28]

DUS, MR MARC RUTTE, VRIJHEID VAN MENINGSUITINGIS EEN WAARDE, DIE VERDEDIGD MOET WORDEN ENDE RECHTEN VAN VLUCHTELINGEN VERTRAPT?DAARVOOR IS TURKIJE/ERDOGAN DAN WEL WEER GOED!

EPISODE 2WIE IS EBRU UMAR
PROFEET ISLAMOFOBIE
Dat was dus de onterechte arrestatie van Ebru Umar.MAAR WIE IS DE HARDCORE EBRU UMAR NUEBRU, WIE BEN JIJ?Uit haar geraas en getier tegen de ”Nederturken” is al een beetje duidelijk geworden, met wie je te doen hebt.Een zelfhatende racist.Maar er is meer aan deze opmerkelijke dame:

Ze grijpt namelijk iedere gelegenheid aan -en gelegenheden te over als columniste van de Metro- om te ranten en te raven [tekeer te gaan] [29]tegen moslims en de Islam.In het byzonder viseert zij vrouwen met hoofddoeken [30]
Ik citeer uit haar column ”Indoctrinatie, Pedofilie en Strafbaar” [31]
””Afgelopen weekend zaten de mutsjes er niet maar was de ruimte in beslag genomen door hoofddoeken. Door islamitische vrouwen in vormeloze gewaden. Mijn hart brak. Dat die volwassen vrouwen zichzelf zo toetakelen, geen zelfrespect hebben en menen dat dit hoort, is tot daar aan toe. Maar dat dit soort figuren, samen met mannen in jurken voor de klas staan, jonge kinderen die informatie als een spons opzuigen, wijsmaken dat jongetjes van alles mogen en meisjes niets; dat zij superieur zijn aan die blanke kindertjes en dat het gebed tot Allah ze beter maakt, maakt me misselijk. Droevig. En depressief.” [32]
Je reinste hatespeech.
Want A 
Ze laat zich denigrerend uit over deze vrouwen.
B
Weet ze niets over de opvatting van deze specifieke leerkrachten[het ging over een Islamitische school in Hare Majesteits achtertuin,aan welks bestaan ze zich ergerde] [33] over de jongens/meisjes rolverdeling of de vermeende superioriteit tegenover ”blankekindertjes”

Ook de ”Islamitische opvoeding” [alsof alle moslims hun kinderenop dezelfde manier opvoeden] moet het ontgelden.
Weer uit diezelfde column
”” Dat zij gescheiden van blanke blondharige kindjes die thuis Nederlands spreken kunnen opgroeien en gedoemd zijn tot een gebrekkig taalbeheersing en dientengevolge een non-carriere?” [34]
De nonsens van een niet bestaand verband tussen een islamitische opvoedingen ”gebrekkige  taalbeheersing en een ”non carriere”!Om over de niet terzake opmerking over ”blanke, blondharigekindjes [die natuurlijk allemaal als niet moslims en ”blanken”een flitsende carriere tegemoet gaan, weer dat racisme], nogmaar te zwijgen.Een waardige opvolger en geestelijke erfgenaam van IslamofoobT van Gogh [35], Hare Hoogheid Ebru!
Grappig trouwens, dat Umar voortdurend schermt met ”onze”vrijheid en ”Westerse waarden” [36], maar de vrouwen met de hoofddoekdat recht ontzegt, evenals het bestaansrecht van Islamitische scholen. [37]Vrijheid is toch voor iedereen?

EPISODE 3WIE IS EBRU UMARPROMOTOR RACISME

WIE IS EBRU UMARPROMOTOR RACISME

Maar Hare Hoogheid Ebru Umar heeft meer kanten.Naast Islamofobe en Helper Turkie van Fuhrer Wilders [38] iszij ook berucht om haar racistische uitspraken.In haar column ””Etnische diversiteit omdat het moet. Kappen nou!” [39]schrijft ze ””Het ‘zwartje’ dat meedeed aan de Miss Holland-verkiezing confronteerde me met de werkelijkheid dat ik nooit zwart zou willen zijn. Zwarten (m/v) staan nóg verder af van de blanke mannenwereld.” [40]Dat de ”blanke mannenwereld” Ebru’s norm is, is haar zaak.Deze racistische opmerking echter niet.In een eerder artikel/aanklacht tegen Umar overwoog ik aangiftetegen haar wegens racisme. [41]Daarover denk ik opnieuw.Dus Ebru Umar, opgepast!Naast je aanklacht in Turkije, die nog loopt, wacht je misschienin Nederland een geruchtmakend proces wegens racisme! Ook al zou Ebru winnen, dan heb ik haar toch
aan de schandpaal genageld!In mijn aangifte zou ik natuurlijk ook meenemen haar crypto racistische opmerking over die ”blanke, blondharigekindertjes”Ik citeer”” Dat zij gescheiden van blanke blondharige kindjes die thuis Nederlands spreken kunnen opgroeien en gedoemd zijn tot een gebrekkig taalbeheersing en dientengevolge een non-carriere?” Aldus uit haar door mij eerder bekritiseerde column ”Islam:Indoctrinatie, pedofilie en strafbaar” [42]
You reap what you sow, dear Ebru………..

EPISODE 4
WIE IS EBRU UMAR?EBRU UMAR EN DE ”FEESTENDE” TURKEN
EPISODE 4
WIE IS EBRU UMAR?EBRU UMAR EN DE ”FEESTENDE” TURKEN

Ik heb de verontwaardiging van ridder Marc de Ruttebeschreven, van andere hoogwaardigheidsbekleders,de massale aanhang voor Ebru Umar [43]Maar er zijn ook  instemmende en juichendereacties op Social Media, vele van Turken in Nederland, die varieren van flauwe reacties totronduit haatdragende. [44]Dat zullen deels Erdogan aanhangers zijn, maar ookmensen, die zich, terecht, storen aan haar ziekmakendeIslamofobie [45], of haar ongenuanceerde gescheldop ”Nederturken”, waarvan ze maar geen genoegkan krijgen. Zoals het interview met de Telegraafwaar ze ”Nederturken” beschuldigt van de inbraakin haar huis. [46][46]En natuurlijk zijn die juichende reacties overiemand”s arrestatie en zeker bedreigingen nietokay, maar om met de Telegraaf journalist,die Ebru interviewde, te spreken.”Dat is olie op het vuur gooien. Moet jeje niet een beetje inhouden, zoals je advocaatje geadviseerd heeft?” [47]Dit naar aanleiding van nieuwe Tweets, waarinEbru Umar schreef ”Fuck you, Nederturken” [48]Misschien is ze een beetje vergeten,dat die ”Nederturken”, hoe dan ookhaar landgenoten zijn.Een gevaarlijke vergissing, in deze tijd, voor de ”niet westerse”allochtoon, die Ebru Umar is, zeker in hetlicht van het opkomende fascisme [49]
EPISODE 5
WIE IS EBRU UMAR/OPGEWEKTE VLUCHTELINGENHATER
Het gaat vaak samen.Niet altijd:Islamofobie, racisme en vluchtelingenhaat.In geval van Ebru Umar een uitstekende match:
Hatelijk is haar ”verdrinkingsdood” Tweet, die Ebru Umarde wereld in gezonden heeft:Dit naar aanleiding van de op het Griekse eiland Skopeloswoonachtige Nederlandse journalisteDaphne Timmers, die vaker over vluchtelingen tweet [50]Nu berichtte Daphne Timmers:”Het gaat maar door…. vandaag 11 vluchtelingen verdronken bij het Griekse eiland Samos; 5 vrouwen en 6 kinderen” [51]Waarop Umar reageerde met de opmerking”Grote kans, dat ik ze gisteren gesproken heb.Nul medelijden. Sorry. [52]En toen Ebru erop gewezen werd, dat haar reactie wel ”erg hard’was, was haar reply”ik heb ze er allemaal op gewezen. Op de boot en dode kinderen. Ze halen hun schouders op. En dan moet ik medelijden hebben?” [53]Alsof mensen voor hun plezier vluchten!Ze zitten immers tussen Scylla en Charibdis [het ene Kwaad en het andere] [54]
Bommen in Syrie [Irak,Afghanistan] of een keiharde dictatuur [Eritrea]enerzijdsOpkomend fascisme in Europa anderszijds. [55]
Maar dat weet Ebru Umar ook wel.
CONCLUSIE:Haar misselijke gebrek aan compassie is synoniem aan de gebruikelijkeonmenselijke opmerkingen van rechts extremistische vluchtelingenhaters.
Bizar is, dat PvdA politicus Samsom, de architect van de EU Turkije deal,zich op vergelijkbare nare manier over vluchtelingen heeft uitgelaten……….[56]

EPISODE 6
WIE IS EBRU UMARAANHANGER REPRESSIEEBRU UMAR EN ERDOGAN/BIRDS OF A FEATHERFLOCK TOGETHER
In haar columns en interviews [57] mag Ebru Umar dan ranten en raven[tekeer gaan] [58] tegen de Turkse president Erdogan alsde ”megalomaanste dictator sinds de oprichting van de Turkse Republiekin 1923” [59], Umar en Erdogan zijn het over meer zaken eens, dan je welzou denken.Zo ziet Umar wel iets in het vluchtelingenvijandige beleid van de ”megalomanedictator” Erdogan [60], gezien haar eigen gebrek aan empathie met vluchtelingen. [61]Ook van zijn harde aanpak van terroristen [62]  is Umar niet geheel afkerig:Ik citeer uit haar Metro column ”Groeten uit Erdoganistan” [63]waar ze haar oom in Turkije aan het woord laat, die het kennelijkgewoon vindt ”terroristen een kogel in hun kop te knallen” [64]””Maar dan die andere kwestie die mijn oom bezighoudt: „Wat gaat Europa tegen de terroristen doen? Jullie hebben geen idee wat je met die gasten aan moet hé? Of hoeveel het er zijn? Tja, ik zal je zeggen: dat is jullie eigen schuld. Beetje lafjes voor iedereen de deur openzetten, iedereen pamperen met gratis geld en niets terugverwachten, elke crimineel gewoon laten lopen terwijl je ze ‘in het vizier’ hebt en ze ondertussen professioneel terrorist worden. Het zijn júllie terroristen hé? Júllie oogst. Kijk, wij hebben geen ontzag voor terroristen in de dop. Wij knallen ze zo een kogel in hun kop. Dat zal ze leren. Maar júllie hebben een probleem. Ik zal lui die zich opblazen omdat ze dit leven verachten en in een hiernamaals geloven nooit begrijpen. Maar jullie hebben geen flauw benul hebben hoe je tegen ze moet optreden. Dit gaan jullie niet winnen. Nee. Jullie voorland is leven met geweld, tussen terroristen die elk moment kunnen toeslaan. Ja, jullie gaan kennismaken met leven in angst. Wen er maar alvast aan.”

Dat hoor je Rutte en co nou nooit zeggen.” [65]

Geen woord van kritiek of afkeuring van de kant van Ebru Umar.

Bizar.

Maar het laat wel zien, dat Ebru Umar aanzienlijk minder

moeite heeft met  Erdogan, wanneer het in haar anti vluchtelingen

en pro harde aanpak van echte/vermeende ”terroristen” / kraam

te pas komt.

EBRU UMAR AND ERDOGAN, BIRDS OF A FEATHER……..

DEMASQUEVRIJHEID VAN MENINGSUITINGVOOR WIE?

En dan nu het Demasque, zoals aan het begin van het artikelwerd aangekondigd.Journaliste Ebru Umar legt haar masker van voorvechter van ”Europese”waarden af:Tevoorschijn komt, de Ware Ebru,  Absoluut Vorst Koningin Ebru Umar I,die haar Rijk met ijzeren hand regeert.Rechten gelden slechts haar.Gunsten worden slechts aan loyale onderdanen gegeven.”Vijanden” worden tijdelijke bondgenoten, als het UmarI welgevallig is, waarin zij niets verschilt van de Koningenvan weleer.Tijdelijke bondgenoot is Sultan Erdogan I, tenminste……Zolang hij vluchtelingen en terroristen te grazen blijft nemenen die kans is levensgroot aanwezig.
Ook mag Erdogan de Grote dat doen met journalisten, die nietgeheel Harer Majesteits goedkeuring kunnen wegdragen:
Toen journaliste Frederike Geerdink, voorvechtster van de rechtenvan de onderdrukte Koerdische minderheid in Turkije, in 2015werd opgepakt vanwege ”het bedrijven van propaganda voor eenterroristische organisatie” [66], was Umar van mening,dat zij ”de straf over zich afriep” [67]
In een Interview met het EO TV programma ”Dit is de dagzegt zij [ik citeer EO Dit is de Dag””‘Wat heb je daar te zoeken? Ga weg?! Als je journalist bent in Turkije wéét je dat je de kans loopt achter de tralies te verdwijnen……..Dat zijn de Koerden míj niet waard.”
…………………….
”‘Wereldwijd staat Turkije bovenaan met het oppakken van journalisten. Door je in dit soort gebieden te begeven, loop je dit risico.’ [68]
Dit statement herhaalt Koningin Ebru nog eens in haar proclamatie,o pardon, ”column” in de Metro ”Hallo cel” waarin ze in eenvan afgunst afdruipend hatelijk stuk, Frederike Geerdink ermin of meer van beticht, dit allemaal alleen maar voor de roemte doen. [69]
Niet erg Koninklijk, ”Your Grace Ebru Umar” [70]

Moraal van het verhaal:
”Quod licet Jovi, non licet bovi” [71]
Vrij vertaald:
De Persvrijheid van Ebru Umar is heilig.Die van andere journalisten een stuk minder.Zeker als het om een stelletje Koerden gaat…. [72]
Maar dat betreft de ANDEREN!Nu is Sultan Erdogan weer vijand, want Ebru Umar Iis in haar Koninklijke Waardigheid aangetast. [73]Een risico hoor, Uwe Majesteit de Sultan, wantals u haar vrijlaat, gaat ze in Nederlandse ballingschapen komt met een leger terug om, Haar Koninkrijk,  het Grondgebiedvan haar [voor] ouders, Turkije, op te eisen! [74]

EPILOOG

Betekent Ebru’s hatelijke anti vluchtelingen, racistische en Islamofobeopstelling [75] dan een ”net goed”, nu zij eens gearresteerd is?En dat er nieuwe aanklachten bij gekomen zijn? [76]Hebben die ”hatende Nederturken” [77] dan het gelijk aan hun kant.Betekent Ebru’s stuitende gebrek aan solidariteit met een opgepaktecollega journaliste [78] dan:Nu zie jij ook eens, hoe leuk het is?
NEEN, NATUURLIJK NIET!
Rechten zijn rechten, die gelden voor iedereen, ook mensenmet verwerpelijke en weerzinwekkende meningen.
Maar er is wel iets anders in deze zaak, waarmee ik wil besluiten.
Ik eindig met een waarschuwing aan het adres van Ebru Umar.
Ebru Umar denkt met haar haatcolumns over moslims, racistischeopmerkingen naar zwarten en een repressief en anti vluchtelingendiscours, te scoren bij rechts populistisch tot extreem-rechts Nederland.Ze interviewt Wilders en lijkt daarbij het best met hem te kunnenvinden. [79]
Haar zaak, dat zij ”Helper Turkie” is.[80]
Maar een ding vergeet ze:
Door ongenuanceerd af te geven op de ”Nederturken”, vergeet ze haar roots,background, waar ze vandaan gekomen is.
Riskant in deze tijd van opkomend fascisme. [81]

EBRU LUISTER:
Als de grote afrekening met moslims en allochtonen komt -en zovergezocht is dat niet- dan zal je gerant en gerave [82], je ”HelperTurkie” houding en je fellow travellership met Wilders, Geen Stijl,The Postonline en co, je niet redden.
Je mag je Europees noemen/voelen
Extreem-rechts zal niet vergeten, waar je vandaan komt.
Een beetje meer nuance, minder gegeneraliseer en respect voorde religie, die ook die van je voorouders was, zou je sieren.
Al is het maar om die ”waarden”, waarmee je altijd schermt[en die niet ”Europees” zijn, maar universeel] te beschermen.

LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE
De fundamenten van werkelijke beschaving.

Astrid Essed

ZIE VOOR NOTEN

http://www.astridessed.nl/columniste-ebru-umag-opgepakt-in-turkijekoploper-islamofobie-en-vluchtelingenhaatdemasque/

UITGEBREID:

[1]     Onderstaande is een knipoog naar de geschiedenis.Historisch klopt het gedeelte, dat George, Hertog van Clarence,een aanslag [en daarvoor meerdere] had beraamd op zijn broer,Koning Edward, en daarvoor uiteindelijk isterechtgesteld, maar de ontmaskering van zijn bedoelingenop een gemaskerd bal, is fictie, uit de historische serieThe White Queen [over het leven van de vrouw van Edward IV,Elizabeth Woodville]. Eerst dus de fictie, daarna de historische feiten FICTIE  THE WALL STREET JOURNAL”THE WHITE QUEEN” EPISODE 7 RECAP”POISON AND MALMSEY WINE”28 SEPTEMBER 2013  http://blogs.wsj.com/speakeasy/2013/09/28/the-white-queen-episode-7-recap-poison-and-malmsey-wine/  WIKIPEDIATHE WHITE QUEEN: EPISODESZIE EPISODE 7  https://en.wikipedia.org/wiki/The_White_Queen_(TV_series)#Episodes  HISTORISCHE FEITEN: WIKIPEDIAEDWARD IV [By the way, the grootvader van moederskantvan de latere Hendrik VIII]  https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_IV_of_England  WIKIPEDIAGEORGE PLANTAGENET, 1ST DUKE OF CLARENCE  https://en.wikipedia.org/wiki/George_Plantagenet,_1st_Duke_of_Clarence  Het is zeer goed mogelijk en politiek gezien plausibel, dat Koning Henry VI [Huis van Lancaster] ook daadwerkelijkuit de weg geruimd is in opdracht van Edward IV [Huis van York], omdathij de laatste legitieme vertegenwoordiger uit het Huis van Lancasterwas [had psychische problemen en was jarenlang gevangene van Edward IV],maar harde bewijzen zijn daarvoor niet geleverd.Zijn overblijfselen is wel onderzocht in 1910, maar sluitend bewijs vooreen gewelddadige dood kon niet geleverd worden  THE DEATH OF HENRY VISUSAN HIGGINBOTHAM21 MAY 2011  http://www.susanhigginbotham.com/blog/posts/the-death-of-henry-vi/ ”Henry was imprisoned in the Tower of London, where he died during the night of 21 May 1471. In all likelihood, Henry’s opponents had kept him alive up to this point rather than leave the Lancasters with a far more formidable leader in Henry’s son Edward. According to the Historie of the arrivall of Edward IV, an official chronicle favourable to Edward IV, Henry died of melancholy on hearing news of the Battle of Tewkesbury and his son’s death.[22] It is widely suspected, however, that Edward IV, who was re-crowned the morning following Henry’s death, had in fact ordered his murder.[23]”  WIKIPEDIAHENRY VIIMPRISONMENT AND DEATH   https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_VI_of_England#Imprisonment_and_death   BRON: WIKIPEDIAHENRY VI   https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_VI_of_England   [2]  HISTORISCHE FEITEN:  ”The arrest and committal to the Tower of London of one of Clarence’s retainers, an Oxford astronomer named Dr John Stacey, led to his confession under torture that he had “imagined and compassed” the death of the King, and used the black arts to accomplish this. He implicated one Thomas Burdett, and one Thomas Blake, a chaplain at Stacey’s college (Merton College, Oxford). All three were tried for treason, convicted, and condemned to be drawn to Tyburn and hanged. Blake was saved at the eleventh hour by a plea for his life from James Goldwell, Bishop of Norwich, but the other two were put to death as ordered.

This was a clear warning to Clarence, which he chose to ignore. He appointed Dr John Goddard to burst into Parliament and regale the House with Burdett and Stacey’s declarations of innocence that they had made before their deaths. Goddard was a very unwise choice, as he was an ex-Lancastrian who had expounded Henry VI’s claim to the throne. Edward summoned Clarence to Windsor, severely upbraided him, accused him of treason, and ordered his immediate arrest and confinement.

Clarence was imprisoned in the Tower of London and put on trial for treason against his brother Edward IV. Clarence was not present – Edward himself prosecuted his brother, and demanded that Parliament pass a Bill of Attainder against his brother, declaring that he was guilty of “unnatural, loathly treasons” which were aggravated by the fact that Clarence was his brother, who, if anyone did, owed him loyalty and love. Following his conviction, he was “privately executed” at the Tower on 18 February 1478, by tradition in the Bowyer Tower, and soon after the event, the rumour gained ground that he had been drowned in a butt of Malmseywine.[1]

  WIKIPEDIA   https://en.wikipedia.org/wiki/George_Plantagenet,_1st_Duke_of_Clarence#Death BRON:   WIKIPEDIAGEORGE PLANTAGENET, 1ST DUKE OF CLARENCE  https://en.wikipedia.org/wiki/George_Plantagenet,_1st_Duke_of_Clarence   DE GRAAF VAN WARWICK, DE ”KINGMAKER”, NEEFEN SCHOONVADER VAN GEORGE PLANTAGENET, METWIE HIJ DIVERSE COMPLOTTEN TEGEN EDWARD IV SMEEDDE.WARWICK, EEN ZEER SLUW EN INTRIGERENDPOLITICUS, WAS EEN VAN DE BELANGRIJKSTE SPELERSTIJDENS DE ROZENOORLOGEN.  ZIE  ”Richard Neville, 16th Earl of Warwick KG (22 November 1428 – 14 April 1471), known as Warwick the Kingmaker, was an English nobleman, administrator, and military commander. The son of Richard Neville, 5th Earl of Salisbury, Warwick was the wealthiest and most powerful English peer of his age, with political connections that went beyond the country’s borders. One of the leaders in the Wars of the Roses, originally on the Yorkist side but later switching to theLancastrian side, he was instrumental in the deposition of two kings, a fact which later earned him his epithet of “Kingmaker” to later generations.”WIKIPEDIARICHARD NEVILLE, 16TH EARL OF WARWICK  https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Neville,_16th_Earl_of_Warwick    [3]   WIKIPEDIAWARS OF THE ROSES https://en.wikipedia.org/wiki/Wars_of_the_Roses    THE WARS OF THE ROSES/CAUSES OF THEWARS OF THE ROSES/A TRAVEL TO THE PASTASTRID ESSED3 FEBRUARY 2015   http://www.astridessed.nl/the-wars-of-the-rosescauses-of-the-wars-of-the-rosesa-travel-to-the-past/    NEDERLANDSTALIGE UITLEG ROZENOORLOGEN  HOOFDSTUK ”STRIJD OM DE KROONADEL TEGEN DE KONING/ADEL TEGEN ADELROZENOORLOGEN/NADER UITGELEGD” ARTIKELROZENOORLOGEN EN BOERENOPSTANDEN/ADEL TEGEN ADEL/ADEL TEGEN HET VOLK/HEERSENDE KLASSE TOEN EN NUASTRID ESSED19 AUGUSTUS 2015 http://www.astridessed.nl/rozenoorlogen-en-boerenopstandenadel-tegen-adeladel-tegen-het-volkheersende-klasse-toen-en-nu/   VAN HISTORIE NAAR HET HEDEN  [4]  EBRU UMAR OPGEPAKT NA TWEET”GO FUCK YOURSELF, ERDOGAN”24 APRIL 2016  http://www.dejongeturken.com/1336-2/     THE GUARDIANDUTCH JOURNALIST ARRESTED IN TURKEY FORCRITICISING ERDOGAN23 APRIL 2016  http://www.theguardian.com/world/2016/apr/24/dutch-journalist-ebru-umar-arrested-in-turkey-for-criticising-erdogan   POWNED/TVEBRU UMAR OPGEPAKT IN TURKIJE  http://www.powned.tv/nieuws/buitenland/2016/04/ebru_umar_opgepakt_in_turkije.html   RTL NIEUWSNEDERLANDSE COLUMNISTE EBRU UMAR IN TURKIJEOPGEPAKT24 APRIL 2016  http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/nederlandse-columniste-ebru-umar-turkije-opgepakt   POSTONLINEEBRU UMAR DOOR TURKSE POLITIEVAN HUIS GEHAALD23 APRIL 2016  http://media.tpo.nl/2016/04/23/ebru-umar-turkse-politie-huis-gehaald/   NU.NLCOLUMNISTE EBRU UMAR OPGEPAKTVANWEGE TWEETS OVER ERDOGAN23 APRIL 2016  http://www.nu.nl/buitenland/4251810/columniste-ebru-umar-opgepakt-vanwege-tweets-erdogan.htmlMETRONIEUWSDAGBOEK: 9 BEWOGEN DAGEN VAN EBRU UMAR2 MEI 2016  http://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/05/dagboek-9-bewogen-dagen-van-ebru-umar   [5]  ”Het Nederlandse kabinet heeft vandaag protest aangetekend bij de Turkse regering tegen de brief die door het Turkse consulaat in Rotterdam is verzonden. Daarin werd opgeroepen beledigingen aan het adres van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan te melden. “Wij hebben geen behoefte aan een kliklijn”, zei minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken.

Het Turkse consulaat heeft na alle ophef inmiddels laten weten dat het om een ‘misverstand’ gaat. De brief zou niet officieel van het consulaat zijn en door een medewerker zijn verstuurd. Nederland heeft overigens meer dan één Turks consulaat. Vandaag bleek dat ook het Turkse consulaat in Deventer dergelijke berichten heeft verstuurd naar Turkse Nederlanders.”

TROUWKABINET TEKENT PROTEST AAN TEGENTURKSE BRIEF22 APRIL 2016  http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4287514/2016/04/22/Kabinet-tekent-protest-aan-tegen-Turkse-brief.dhtml  ADKABINET PROTESTEERT TEGEN BRIEF TURKS CONSULAAT22 APRIL 2016  http://www.ad.nl/ad/nl/38261/Nieuws/article/detail/4287522/2016/04/22/Kabinet-protesteert-tegen-brief-Turks-consulaat.dhtml  TELEGRAAFKABINET TEKENT PROTEST AAN TEGEN TURKSE BRIEF22 APRIL 2016   http://www.telegraaf.nl/buitenland/25652675/__Kabinet_in_protest_tegen_brief__.html   DOORBRAAK.EUKLIKLIJN KAN HET VERZET TEGENERDOGAN’S REGIME NIET SMOREN22 APRIL 2016  http://www.doorbraak.eu/kliklijn-zal-verzet-erdogans-regime-kunnen-smoren/   

[6]

      METRONIEUWSJE HEBT EEN NEDERLANDS PASPOORTEBRU UMAR21 APRIL 2016  http://www.metronieuws.nl/columns/2016/04/je-hebt-een-nederlands-paspoort  [7]   ”Maar tegen elke Nederturk die de oproep van het Turkse consulaat steunt en meent NSB’ertje te kunnen spelen over wat Nederlanders in Nederland zeggen over Sultan Erdogan, de megalomaanste dictator die Turkije sinds de oprichting van de republiek in 1923 kent, heb ik maar een ding te zeggen: go fuck yourself. En geef die geliefde Erdogan van je ook een beurt. ”  METRONIEUWSJE HEBT EEN NEDERLANDS PASPOORTEBRU UMAR21 APRIL 2016  http://www.metronieuws.nl/columns/2016/04/je-hebt-een-nederlands-paspoort       [8]     NOSRUTTE: IK HEB GEBELD MET EBRU UMAR24 APRIL 2016   http://nos.nl/artikel/2101151-rutte-ik-heb-gebeld-met-ebru-umar.html   TELEGRAAFRUTTE BELT MET EBRU UMAR24 APRIL 2016   http://www.telegraaf.nl/binnenland/25661781/__Rutte_belt_met_Ebru_Umar__.html
   HP DE TIJDRUTTE BELT MET EBRU UMAR24 APRIL 2016  http://www.hpdetijd.nl/nieuws/rutte-belt-met-ebru-umar/     [9]   TELEGRAAFKABINET BETREURT ARRESTATIE UMAR24 APRIL 2016  http://www.telegraaf.nl/binnenland/25663287/__Kabinet_betreurt_arrestatie_Umar__.html   [10]  ”UPDATE – ‘De NVJ dringt er zowel bij het ministerie van Buitenlandse Zaken als bij het Parlement op aan de schendingen van persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting in Turkije scherp te veroordelen en houdt de vinger stevig aan de pols.’ Dit zegt NVJ-voorzitter Marjan Enzlin in een eerste reactie. De NVJ heeft contact gehad met het ministerie van Buitenlandse Zaken om meer helderheid te krijgen over de aanhouding van columniste Ebru Umar in Turkije.

Ebru Umar werd gisteravond opgepakt bij haar vakantiehuis in de kustplaats Kusadasi. Ze is zondagochtend aan de rechter voorgeleid. Later moet duidelijk worden of er een aanklacht tegen haar wordt geformuleerd en wat haar ten laste wordt gelegd. Zondagmiddag werd Umar weliswaar vrijgelaten maar spreekt over landarrest.

De NVJ dringt aan op een krachtig statement en actie van de minister. Politieke druk en veel media-aandacht zijn volgens algemeen secretaris Thomas Bruning de wapens die we op dit moment hebben om Umar te steunen en helpen.”

 NEDERLANDSE VERENIGING VOOR JOURNALISTENNVJ DRINGT AAN OP KRACHTIG STATEMENT BUITEN;ANDSEZAKEN24 APRIL 2016  https://www.nvj.nl/nieuws/nvj-dringt-aan-op-krachtig-statement-buitenlandse-zaken      [11]      RTL NIEUWSMASSALE STEUN NEDERLANDERS VOOR COLUMNISTEEBRU UMAR1 MEI 2016  http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/massale-steun-nederlanders-voor-columniste-ebru-umar   [12]   ”Umar meldde eerder aan The Post Online dat ze zondagochtend zou worden voorgeleid. De columniste, die schrijft voor de nieuws- en opiniewebsite, zegt dat ze goed wordt behandeld op het politiebureau. ‘Ik zit hier buiten met een kop thee’, liet ze eerder zondagmorgen weten.” DE VOLKSKRANTCOLUMNISTE EBRU UMAR VRIJGELATEN, MAAR MOET INTURKIJE BLIJVEN24 APRIL 2016  http://www.volkskrant.nl/media/columniste-ebru-umar-vrijgelaten-maar-moet-in-turkije-blijven~a4288416/        [13]      ”Cases of excessive use of force by police and ill-treatment in detention increased”  AMNESTY INTERNATIONALANNUAL REPORTTURKEY 2015-2016  https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/turkey/report-turkey/    [14]   NU.NLCOLUMNISTE EBRU UMAR WEER VRIJGELATEN24 APRIL 2016   http://www.nu.nl/algemeen/4251984/columniste-ebru-umar-weer-vrijgelaten.html   METRONIEUWSEBRU UMAR VRIJ, MAG TURKIJE NOG NIET UIT24 APRIL 2016  http://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/04/metrocolumnist-ebru-umar-opgepakt-in-turkije   TROUWCOLUMNNISTE EBRU UMAR VRIJGELATEN IN TURKIJE24 APRIL 2016  http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4288446/2016/04/24/Columniste-Ebru-Umar-vrijgelaten-in-Turkije.dhtml   NOSHET WEEKEND VAN EBRU UMAROPGEPAKT, VRIJGELATEN, MAAR NOGNIET VRIJ24 APRIL 2016  http://nos.nl/artikel/2101275-het-weekend-van-ebru-umar-opgepakt-vrijgelaten-maar-nog-niet-vrij.html     [15]    TROUWWONING EBRU UMAR IN AMSTERDAM OPENGEBROKEN25 APRIL 2016  http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4289024/2016/04/25/Woning-Ebru-Umar-in-Amsterdam-opengebroken.dhtml    

[16]

   ”Umar gaat uit van opzet en ziet een rechtstreeks verband tussen haar aanhouding in Turkije en de daaropvolgende inbraak in haar woning. Ze betitelt de inbraak als ‘pure intimidatie en provocatie’.   TROUWWONING EBRU UMAR IN AMSTERDAM OPENGEBROKEN25 APRIL 2016  http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4289024/2016/04/25/Woning-Ebru-Umar-in-Amsterdam-opengebroken.dhtml    RTL NIEUWSIK KAN NIET TERUG NAAR MIJN HUIS IN AMSTERDAM3 MEI 2016  http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/ebru-umar-ik-kan-niet-terug-naar-mijn-huis-amsterdam  METRONIEUWSDAGBOEK: 9 BEWOGEN DAGEN VAN EBRU UMAR2 MEI 2016  http://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/05/dagboek-9-bewogen-dagen-van-ebru-umar   AT5EBRU UMAR KAN NIET TERUG NAAR AMSTERDAMSE WONING3 MEI 2016  http://www.at5.nl/artikelen/155719/ebru_umar_kan_niet_terug_naar_amsterdamse_woning  [17]   AMNESTY INTERNATIONALDETENTION OF ACADEMICS INTENSIFIES CRACKDOWNON FREEDOM OF EXPRESSION15 JANUARY 2016   https://www.amnesty.org/en/press-releases/2016/01/turkey-detention-of-academics-intensifies-crackdown-on-freedom-of-expression/   INDEXTHE VOICE OF FREE EXPRESSIONTURKEY: A LONG LINE OF PRESS FREEDOM VIOLATIONS17 MARCH 2016  https://www.indexoncensorship.org/2016/03/turkey-press-freedom-violations/   HUMAN RIGHTS WATCHTURKEY: JOURNALIST’S TRIAL CLOSED TO PUBLIC25 MARCH 2016  https://www.hrw.org/news/2016/03/25/turkey-journalists-trial-closed-public    ”1. Freedom of Expression: Vaguely written and broadly defined anti-terror statutes, “along with laws on defamation and provoking religious hatred” continue to be employed to limit free speech.  Business links with government still serve to undermine the independence of mainstream media, with some journalists forced from their jobs by fearful editors.  Gagging orders were used to suppress the reporting of several major news stories and draconian new internet laws were passed.  Social media was blocked for lengthy periods by government order.”  AMNESTY INTERNATIONALAMNESTY ON TURKEY’S WORSENING HUMAN RIGHTSRECORDS, 11 KEY ISSUES24 FEBRUARY 2015  https://humanrightsturkey.org/2015/02/24/amnesty-on-turkeys-worsening-human-rights-record-11-key-issues/    [18]   ZIE VOOR SLECHTE BEHANDELING ARRESTANTEN  NOOT 13     [19]    ZIE VOOR GROVE SCHENDING PERSVRIJHEID NOOT 17   NOOT MENSENRECHTENSCHENDINGEN TURKIJE    [20]   BBCTURKEY MISTREATED SCORES OF MIGRANTS, SAYS AMNESTY16 DECEMBER 2015  http://www.bbc.com/news/world-europe-35110779    ”The European Union (EU) is in danger of being complicit in serious human rights violations against refugees and asylum-seekers, said Amnesty International today, as it published damning evidence that the Turkish authorities have been unlawfully apprehending, detaining and pressuring refugees and asylum-seekers to return to war zones.”  AMNESTY INTERNATIONALEU RISKS COMPLICITY IN VIOLATIONS AS REFUGEESAND ASYLUMSEEKERS LOCKED UP AND DEPORTED16 DECEMBER 2015  https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/12/turkey-eu-refugees-detention-deportation/     [21]        DE MORGEN.BETURKSE GRENSWACHTEN SCHIETEN OPVLUCHTENDE SYRIERS15 APRIL 2016  http://www.demorgen.be/buitenland/-turkse-grenswachten-schieten-op-vluchtende-syriers-bf72891f/   [22]   MIGRANT REPORTTURKISH COAST GUARD ATTACK REFUGEEBOAT18 MARCH 2016  http://migrantreport.org/turkish-coastguard-attack-fleeing-refugee-boat/   [23]        ”Increase in torture allegations by Kurds Human Rights Watch is concerned to report an increase in allegations of police torture or ill-treatment of detainees, including children, in southeast Turkey over the past nine months, and over the past five years a pattern of widespread police ill-treatment of demonstrators and excessive use of force to disperse protests.” HUMAN RIGHTS WATCHUN COMMITTEE AGAINST TORTURE: REVIEW OFTURKEY22 APRIL 2016  https://www.hrw.org/news/2016/04/22/un-committee-against-torture-review-turkey        [24]    METRONIEUWSLIEVE FAMILIE, VRIENDEN EN COLLEGA”S26 APRIL 2016   http://www.metronieuws.nl/columns/2016/04/lieve-familie-vrienden-en-collegas     [25]    HP DE TIJDERDOGAN, DE ”NEDERTURKEN”’ EN DE IJSJES VAN EBRU UMAR26 APRIL 2016   http://www.hpdetijd.nl/2016-04-26/erdogan-de-nederturken-en-de-ijsjes-van-ebru-umar/     [26]   VOLKSKRANTNEDERLAND WIL VLUCHTELINGEN ”PER KERENDE VEERBOOT”TERUGSTUREN NAAR TURKIJE28 JANUARI 2016   http://www.volkskrant.nl/politiek/nederland-wil-vluchtelingen-per-kerende-veerboot-terugsturen-naar-turkije~a4233530/      [27]   VOLKSKRANTEU EN TURKIJE SLUITEN DEAL: MIGRANTEN VANAFMAANDAG TERUG18 MAART 2016   http://www.volkskrant.nl/buitenland/eu-en-turkije-sluiten-deal-migranten-vanaf-maandag-terug~a4265860/     AMNESTY INTERNATIONALSAY NO TO A BAD DEAL WITH TURKEY17 MARCH 2016  https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/03/say-no-to-a-bad-deal-with-turkey/   AMNESTY INTERNATIONALEU TURKEY DEAL A HISTORIC BLIW TO RIGHTS18 MARCH 2016  https://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/eu-turkey-refugee-deal-historic-blow-rights    [28]     HUMAN RIGHTS WATCHTURKEY: SYRIANS PUSHED BACK AT THE BORDER23 NOVEMBER 2015  https://www.hrw.org/news/2015/11/23/turkey-syrians-pushed-back-border   HUMAN RIGHTS WATCHQ & A: THE EU TURKEY DEAL ON MIGRATION AND REFUGEES3 MARCH 2016  https://www.hrw.org/news/2016/03/03/qa-eu-turkey-deal-migration-and-refugees     [29]   ”rant and raveTalk loudly and vehemently, especially in anger, as in There you go again, ranting and raving about the neighbor’s carin your driveway.” THE FREE DICTIONARYRANT AND RAVE (ABOUT SOMEONE OR SOMETHING) http://idioms.thefreedictionary.com/rant+and+rave        [30]  ”Omdat ik dringend behoefte had aan een hoofddoekloze en zonnige omgeving, besloot ik een paar dagen naar Turkije te gaan.” TERUGDOOR EBRU UMAR  http://www.theovangogh.nl/ebru_92.html [31]   METRONIEUWS.NLISLAM: INDOCTRINATIE, PEDOFILIE EN STRAFBAAREBRU UMAR19 JANUARI 2016    http://www.metronieuws.nl/columns/2016/01/islam-indoctrinatie-pedofilie-en-strafbaar   [32]    METRONIEUWS.NLISLAM: INDOCTRINATIE, PEDOFILIE EN STRAFBAAREBRU UMAR19 JANUARI 2016    http://www.metronieuws.nl/columns/2016/01/islam-indoctrinatie-pedofilie-en-strafbaar   [33] ”Ze zitten er vrijwel elke avond. Een groep van drie, vier mannen. In jurken. Met baarden. En mutsjes. In de verlichting zijn ze duidelijk te zien, ze steken af tegen het zwart van de nacht.

Ik zie ze vanuit mijn keuken. Elke avond weer – misselijk word ik ervan. Van de boodschap die ze uitstralen.

De mannen vergaderen in de islamitische school die aan mijn achtertuin grenst. ”

   METRONIEUWS.NLISLAM: INDOCTRINATIE, PEDOFILIE EN STRAFBAAREBRU UMAR19 JANUARI 2016    http://www.metronieuws.nl/columns/2016/01/islam-indoctrinatie-pedofilie-en-strafbaar   [34]  METRONIEUWS.NLISLAM: INDOCTRINATIE, PEDOFILIE EN STRAFBAAREBRU UMAR19 JANUARI 2016    http://www.metronieuws.nl/columns/2016/01/islam-indoctrinatie-pedofilie-en-strafbaar  [35] ”Umar nam op 2 november 2005 de wekelijkse column van Theo van Gogh over in de gratis krant Metro. Deze column was na de dood van Van Gogh door de redactie een jaar lang leeg gehouden.[1] Na het debuut Burka & Blahniks, besloot zij zich fulltime met schrijven bezig te houden.” WIKIPEDIAEBRU UMAR  https://nl.wikipedia.org/wiki/Ebru_Umar   DE FABEL VAN DE ILLEGAAL/DOORBRAAKVAN GOGH WAS EEN IRRITANT REACTIONAIR MANNETJEERIC KREBBERSJANUARI/FEBRUARI 2005  http://www.doorbraak.eu/gebladerte/11069f68.htm   NEDERLAND HERDENKT CINEAST THEO VAN GOGH/HEILIGVERKLARING VAN EEN ISLAMOFOOB ENANTISEMIETASTRID ESSED10 NOVEMBER 2014  http://www.astridessed.nl/nederland-herdenkt-cineast-theo-van-goghheiligverklaring-van-een-islamofoob-en-antisemiet/   [36]   ”Je hebt een Nederlands paspoort.

Je woont in vrijheid.

Je leeft in een land waar geen oorlog is.

Je geniet van alle mensenrechten die de VN heeft afgedwongen.”

METRONIEUWS

JE HEBT EEN NEDERLANDS PASPOORT

EBRU UMAR

21 APRIL 2016

http://www.metronieuws.nl/columns/2016/04/je-hebt-een-nederlands-paspoort

    [37]  METRONIEUWS.NLISLAM: INDOCTRINATIE, PEDOFILIE EN STRAFBAAREBRU UMAR19 JANUARI 2016    http://www.metronieuws.nl/columns/2016/01/islam-indoctrinatie-pedofilie-en-strafbaar  DE HAATCOLUMNS VAN EBRU UMAR/METRO FACILITEERTISLAMOFOBIE/BRIEF AAN METROASTRID ESSED26 JANUARI 2016 http://www.astridessed.nl/de-haatcolumns-van-ebru-umarmetro-faciliteert-islamofobiebrief-aan-metro/  [38]  HELPER TURKIE IS EEN VARIANT OP DE UITDE ZWARTE BURGERRECHTENBEWEGING VOORKOMENDE TERM HELPER WHITEY” Een ”helper whitey” ts solidair met de strijd van zwarte mensen,alleen wat paternalistisch en beschermend In geval van Ebru Umar een allochtoon, die zich solidariseertmet allochtonenhaters als Wilders  Zie ook voor Helper Whitey ”The segment ends with a skit in which Williams hired a “Helper Whitey” — a white person to follow her around and represent her interests — because, as she put it, “For some reason black people need a white person to get their message out.” THE VOXJOH STEWART KNOWS PEOPLE LISTENTO HIM MORE BECAUSE HE’S WHITE 25 JUNE 2015 http://www.vox.com/2015/6/24/8837933/jon-stewart-jessica-williams-helper-whitey   VERGELIJKING WILDERS MET HITLER-KERN VAN WAARHEIDASTRID ESSED17 MAART 2014  http://www.astridessed.nl/vergelijking-wilders-met-hitlerkern-van-waarheid/    WILDERS EN ZIJN HELPERS IN HAAZAAIERIJ/EBRU UMAR´SHAATDRAGENDE BOODSCHAPASTRID ESSED20 JANUARI 2016  http://www.astridessed.nl/wilders-en-zijn-helpers-in-haatzaaierijebru-umars-haatdragende-boodschap/      [39]   METRONIEUWS.NLETNISCHE DIVERSITEIT OMDAT HET MOET: KAPPENNOU!EBRU UMAR18 AUGUSTUS 2015   http://www.metronieuws.nl/columns/2015/08/etnische-diversiteit-omdat-het-moet-kappen-nou   [40] METRONIEUWS.NLETNISCHE DIVERSITEIT OMDAT HET MOET: KAPPENNOU!EBRU UMAR18 AUGUSTUS 2015   http://www.metronieuws.nl/columns/2015/08/etnische-diversiteit-omdat-het-moet-kappen-nou   [41]  ”Of ik aangifte tegen Umar doe wegens racisme weet ik nog niet,maar ik overweeg het wel!”  DE HAATCOLUMNS VAN EBRU UMAR/METRO FACILITEERTISLAMOFOBIE/BRIEF AAN METROASTRID ESSED26 JANUARI 2016  http://www.astridessed.nl/de-haatcolumns-van-ebru-umarmetro-faciliteert-islamofobiebrief-aan-metro/  [42] METRONIEUWS.NLISLAM: INDOCTRINATIE, PEDOFILIE EN STRAFBAAREBRU UMAR19 JANUARI 2016  http://www.metronieuws.nl/columns/2016/01/islam-indoctrinatie-pedofilie-en-strafbaar  [43]  PROTESTEN TEGEN DE ARRESTATIE VAN EBRU UMAR/RUTTE, HET KABINET, NEDERLANDSE VERENIGING VOOR JOURNALISTEN, PUBLIEK E OPINIE  NOTEN 8,9,10 EN 11   [44]    ELSEVIEREBRU UMAR OPGEPAKT: DEZE TURKSE NEDERLANDERSJUICHEN EROM24 APRIL 2016  http://www.elsevier.nl/nederland/achtergrond/2016/04/ebru-umar-opgepakt-deze-turken-juichen-erom-298136/   METRONIEUWSDOODSBEDREIGING VIA INTERNET, BLIJFT DAT ONGESTRAFT?26 APRIL 2016 http://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/04/doodsbedreiging-via-internet-en-dan     METRONIEUWSTURKSE NEDERLANDERS JUICHEN OM ARRESTATIE EBRU UMAR24 APRIL 2016  http://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/04/turkse-nederlanders-juichen-om-arrestatie-ebru-umar  THE POSTONLINEBLIJDSCHAP BIJ NEDERLANDSE TURKEN OVER ARRESTATIE EBRU UMAR24 APRIL 2016  http://nieuws.tpo.nl/2016/04/24/blijdschap-arrestatie-ebru-umar/    [45]  ISLAMOFOBIE EBRU UMAR  METRONIEUWS.NLISLAM: INDOCTRINATIE, PEDOFILIE EN STRAFBAAREBRU UMAR19 JANUARI 2016    http://www.metronieuws.nl/columns/2016/01/islam-indoctrinatie-pedofilie-en-strafbaar   ”Omdat ik dringend behoefte had aan een hoofddoekloze en zonnige omgeving, besloot ik een paar dagen naar Turkije te gaan.”  TERUGEBRU UMAR  http://www.theovangogh.nl/ebru_92.html  [46]  EBRU UMAR’S SCHELDKANNONADES TEGEN DE ”NEDERTURKEN”   ZIE ONDER ANDERE SKYPE INTERVIEW MET DE TELEGRAAF    

TELEGRAAF

NEDERTURKJES GEFELICITEERD

http://www.telegraaf.nl/binnenland/25669564/__Umar__nederturkjes__gefeliciteerd___.html

         

[47]

”om met de Telegraaf journalist,die Ebru interviewde, te spreken.”Dat is olie op het vuur gooien. Moet jeje niet een beetje inhouden, zoals je advocaatje geadviseerd heeft?”

SKYPE INTERVIEW MET DE TELEGRAAF

TELEGRAAF

NEDERTURKJES GEFELICITEERD

http://www.telegraaf.nl/binnenland/25669564/__Umar__nederturkjes__gefeliciteerd___.html

[48]

ZIE SKYPE INTERVIEW MET DE TELEGRAAF

TELEGRAAF

NEDERTURKJES GEFELICITEERD

http://www.telegraaf.nl/binnenland/25669564/__Umar__nederturkjes__gefeliciteerd___.html

”U had vanochtend een onderhoud met uw advocaat. Hij raadde u aan om geen uitlatingen te doen in de media die uw zaak zouden kunnen schaden. Toch stuurde u tweets de wereld in als ‘Fuck you Nederturken’ en ‘Ik ga mezelf niet veranderen, ik ben al bijna 46 jaar Ebru Umar en ik laat mij niet intimideren.’

VOLKSKRANT

IK BAAL. IK BAAL ONTZETTEND. IK BEN

EBRU UMAR

25 APRIL 2016

http://www.volkskrant.nl/buitenland/-ik-baal-ik-baal-ontzettend-ik-ben-ebru-umar~a4289195/

  [49]  WILDERS,PVV,PEGIDA,POLITIEK/HET NEDERLANDSE KROMMEHUISASTRID ESSED21 APRIL 2016  http://www.astridessed.nl/wilders-pvv-pegida-politiekhet-nederlandse-kromme-huis/  ZIE OOK WEBSITE AFA FRYSLAN  https://www.afafryslan.nl/2016/04/24/wilders-pvv-pegida-politiekhet-nederlandse-kromme-huis/   

[50]

  TWEET DAPHNE TIMMERS OVER VLUCHTELINGEN  https://twitter.com/daphneskopelos/status/709685983156039681     Volgen

Daphne Timmers?@daphneskopelos

In 2016 tot nu toe 152.697 vluchtelingen en migranten via zee Europa binnengekomen. 456 dood of vermist via @IOM_news #vluchtelingencrisis

 

03:21 – 15 mrt. 2016    [51]  

Daphne Timmers @daphneskopelos

Het gaat maar door…. vandaag 11 vluchtelingen verdronken bij het Griekse eiland Samos; 5 vrouwen en 6 kinderen

View translation

 

3:33 AM – 1 Nov 2015 Reply   

[52]

  

https://twitter.com/umarebru/status/660781604479070208

    Volgen

Ebru UmarGeverifieerd account?@umarebru

Ebru Umar heeft geretweet Daphne Timmers

Grote kans dat ik ze gisteren gesproken heb. Nul medelijden. Sorry.

Ebru Umar heeft toegevoegd,

Daphne Timmers @daphneskopelos

Het gaat maar door…. vandaag 11 vluchtelingen verdronken bij het Griekse eiland Samos; 5 vrouwen en 6 kinderen 

03:33 – 1 nov. 2015    [53]    https://twitter.com/umarebru/status/660781604479070208   

  [54]  WIKIPEDIABETWEEN SCYLLA AND CHARYBDIS  https://en.wikipedia.org/wiki/Between_Scylla_and_Charybdis   [55]   WILDERS,PVV,PEGIDA,POLITIEK/HET NEDERLANDSE KROMMEHUISASTRID ESSED21 APRIL 2016  http://www.astridessed.nl/wilders-pvv-pegida-politiekhet-nederlandse-kromme-huis/    [56]    

DE MISDADIGE EU TURKIJE DEAL WORDT EUPHEMISTISCH

DOOR SAMSOM EN CONSORTEN ”EEN VEILIG THUIS VOORVLUCHTELINGEN” GENOEMD/ONDANKS HET FEIT, DAT HUN RECHTOP ASIEL HIERDOOR WORDT GESCHONDENZIE ONDER DIT BERICHT IN DIT BERICHT AANDACHT VOOR SAMSOM’S MISSELIJKE OPMERKING,DAT VLUCHTELINGEN [EUPHEMISTISCH DOOR HEM GEZEGD] NIETGEVEN OM HET LEVEN VAN HUN KINDEREN ” Europa is en blijft een droom voor heel veel mensen. Voor hen staat Europa symbool voor een veilige en voorspoedige toekomst. Dat is iets om trots op te zijn, maar betekent tegelijkertijd dat mensen bereid zijn hun eigen leven – of zelfs dat van hun kinderen te wagen om hierheen te komen.” EEN VEILIG THUIS VOOR VLUCHTELINGEN. EEN AANPAK, DIEDE NEDERLANDSE SAMENLEVING EN EUROPA AANKAN,28 JANUARI 2016  http://www.pvda.nl/berichten/2016/01/Een+veilig+thuis+voor+vluchtelingen#     ”“Zolang de overtocht kansen biedt, zijn mensen kennelijk bereid hun kinderen te verliezen onderweg”, stelt Samsom.” NU.NLRUTTE EN SAMSOM LANCEREN EUROPEES PLANVOOR VLUCHTELINGENCRISIS28 JANUARI 2016  http://www.nu.nl/politiek/4205091/rutte-en-samsom-lanceren-europees-plan-vluchtelingencrisis.html   VOLKSKRANTEU EN TURKIJE SLUITEN DEAL: MIGRANTEN VANAFMAANDAG TERUG18 MAART 2016   http://www.volkskrant.nl/buitenland/eu-en-turkije-sluiten-deal-migranten-vanaf-maandag-terug~a4265860/     AMNESTY INTERNATIONALSAY NO TO A BAD DEAL WITH TURKEY17 MARCH 2016  https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/03/say-no-to-a-bad-deal-with-turkey/      AMNESTY INTERNATIONALEU TURKEY DEAL A HISTORIC BLOW TO RIGHTS18 MARCH 2016  https://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/eu-turkey-refugee-deal-historic-blow-rights    

[57]

   METRONIEUWSJE HEBT EEN NEDERLANDS PASPOORT21 APRIL 2016   http://www.metronieuws.nl/columns/2016/04/je-hebt-een-nederlands-paspoort    METRONIEUWSLIEVE FAMILIE, VRIENDEN EN COLLEGA”S26 APRIL 2016   http://www.metronieuws.nl/columns/2016/04/lieve-familie-vrienden-en-collegas    [58]  ‘rant and raveTalk loudly and vehemently, especially in anger, as in There you go again, ranting and raving about the neighbor’s carin your driveway.” THE FREE DICTIONARYRANT AND RAVE (ABOUT SOMEONE OR SOMETHING) http://idioms.thefreedictionary.com/rant+and+rave    [59]   SKYPE INTERVIEW MET DE TELEGRAAF       

TELEGRAAF

NEDERTURKJES GEFELICITEERD

http://www.telegraaf.nl/binnenland/25669564/__Umar__nederturkjes__gefeliciteerd___.html

[60]

OVER ANTI VLUCHTELINGENBELEID

TURKSE OVERHEID, ZIE NOTEN

20, 21 EN 22

        

[61]

OVER GEBREK AAN EMPATHIE EBRU UMAR MET VLUCHTELINGEN

ZIE NOOT 52

    

[62]

 ZIE VOOR KEIHARDE ANTI TERREURAANPAK TURKSEOVERHEID      

  • Repeal the provision in the Anti-Terror Law to restrict the right of a detainee in police custody suspected of terrorism offenses to legal counsel for the first 24 hours at the request of a prosecutor and on the decision of a judge.”
  • Revise appendix article 2 of the Anti-Terror Law, and article 4 of the Law on the Powers and Duties of the Police, to ensure that the use of force by law enforcement officials is compatible with relevant international standards that provide that lethal force be used as a last resort where necessary in order to protect life.”

HUMAN RIGHTS WATCHUN COMMITTEE AGAINST TORTURE22 APRIL 2016 https://www.hrw.org/news/2016/04/22/un-committee-against-torture-review-turkey
 KOERDISCHE BURGERSLACHTOFFERS BIJVEILIGHEIDSOPERATIES HUMAN RIGHTS WATCHTURKEY: MOUNTING SECURITY OPERATIONDEATHS22 DECEMBER 2015 https://www.hrw.org/news/2015/12/22/turkey-mounting-security-operation-deaths   ”Mass prosecutions under vague and broad anti-terrorism laws continued. In March, all 236 militaryofficers accused of the “Sledgehammer” coup plot to overthrow the AK Party government were acquitted after a retrial. Proceedings continued on appeal in the “Ergenekon” case of civilians accused of plotting to overthrow the government. Prosecutions targeting Kurdish political activists for alleged membership of the PKK-linked Kurdistan Communities Union remained pending, following the 2014 abolition of the anti-terrorism and organized crime courts with special powers. Waves of detentions took place after the eruption of violence between the PKK and state forces in July. By late August it was estimated that more than 2,000 people had been detained for alleged links to the PKK, while over 260 were remanded in pre-trial detention. Prosecutions were commenced of individuals accused of membership of the “Fethullah Gülen Terrorist Organization”, including US-based cleric and former AK Party ally Fethullah Gülen.”  AMNESTY INTERNATIONALANNUAL REPORTTURKEY 2015/2016 https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/turkey/report-turkey/    ”VICE journalist Mohammed Ismael Rasool continues to languish in pre-trial detention under terrorism charges that Amnesty’s Andrew Gardner has described as “unsubstantiated, outrageous and bizarre.”

Meanwhile, we received word today that Dutch journalist Frederike Geerdink has also been detained by Turkish authorities. ”

AMNESTY INTERNATIONAL

TURKISH POLICE DETAIN FOREIGN JOURNALIST

6 SEPTEMBER 2015

https://humanrightsturkey.org/2015/09/06/turkish-police-again-detain-foreign-journalist/

    [63]   METRONIEUWSGROETEN UIT ERDOGANISTANEBRU UMAR29 MAART 2016  http://www.metronieuws.nl/columns/2016/03/groeten-uit-erdoganistan    [64]   METRONIEUWSGROETEN UIT ERDOGANISTANEBRU UMAR29 MAART 2016  http://www.metronieuws.nl/columns/2016/03/groeten-uit-erdoganistan     [65]   METRONIEUWSGROETEN UIT ERDOGANISTANEBRU UMAR29 MAART 2016  http://www.metronieuws.nl/columns/2016/03/groeten-uit-erdoganistan     [66]  ” De   in Turkije woonachtige Geerdink, die ook voor Het Parool schrijft, werd beschuldigd van het bedrijven van propaganda voor een terroristische organisatie. ”  HET PAROOLJOURNALISTE GEERDINK VRIJGESPROKEN IN TURKIJE13 APRIL 2015  http://www.parool.nl/buitenland/journaliste-geerdink-vrijgesproken-in-turkije~a3951588/   NU.NLOPGEPAKTE NEDERLANDSE JOURNALISTE IN TURKIJENA VERHOOR VRIJGELATEN6 JANUARI 2015  http://www.nu.nl/buitenland/3967309/opgepakte-nederlandse-journaliste-in-turkije-verhoor-vrijgelaten.html     TROUWAANGEKLAAGDE JOURNALISTE GEERDINK BLIJFT IN TURKIJE3 FEBRUARI 2015   http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3843628/2015/02/03/Aangeklaagde-journaliste-Geerdink-blijft-in-Turkije.dhtml   [67]
   ”Ebru Umar vindt dat de Nederlandse journaliste in Turkije Fréderike Geerdink haar celstraf min of meer over zichzelf afroept. Umar: ‘Wereldwijd staat Turkije bovenaan met het oppakken van journalisten. Door je in dit soort gebieden te begeven, loop je dit risico.’” EO [RADIO]/DIT IS DE DAGEBRU UMAR: FREDERIKEGEERDINK ROEPT STRAF OVERZICH AF7 APRIL 2015  http://www.eo.nl/ditisdedag/radio/item/ebru-umar-over-frederike-geerdink/   https://www.youtube.com/watch?v=Z6HDk1nqsFA     [68]  ”Ebru Umar vindt dat de Nederlandse journaliste in Turkije Fréderike Geerdink haar celstraf min of meer over zichzelf afroept. Umar: ‘Wereldwijd staat Turkije bovenaan met het oppakken van journalisten. Door je in dit soort gebieden te begeven, loop je dit risico.’” EO [RADIO]/DIT IS DE DAGEBRU UMAR: FREDERIKEGEERDINK ROEPT STRAF OVERZICH AF7 APRIL 2015  http://www.eo.nl/ditisdedag/radio/item/ebru-umar-over-frederike-geerdink/   https://www.youtube.com/watch?v=Z6HDk1nqsFA   [69]  HUMORISTISCH BESCHREVEN COLUMN, I ADMIT, MAAR DRUIPENDVAN KLEINZIELIG VENIJN EN CYNISMEMET, HOE KAN HET OOK ANDERS, EEN VALSE SNEER NAARMAROKKAANSE ”POLDERJIHADI’S  ”Waarom iemand in een ander land dan het zijne een zieltogend bestaan zou willen leiden, een soort van gastarbeider zou willen zijn, heb ik nooit begrepen. Of het moet dezelfde reden zijn waarom iedereen ‘een roman’ wil schrijven: hunkering naar een geromantiseerd leven dat altijd in andermans zwart wit foto’s lijkt te zijn gevangen.”…………..”In 2012 zag Fréderike het gat in de journalistieke markt: Koerdistan. Oftewel de Marokkanen van de Turkse samenleving met dit verschil dat de Koerden maar één paspoort hebben – als ze er al één hebben – en in termen van terrorisme nog veel aan onze polderjihadi’s kunnen leren.”…..…..”Ik zie het geromantiseerde plaatje voor me: een afgetrapte flat, rokerig licht, slecht internet, glas wijn en tikken maar. Met een goed ontvangen boek als resultaat: B’vo! Het wordt/ is zelfs in het Engels vertaald, hoeveel journo’s kunnen dat zeggen? Wat genoeg Turkse journo’s echter wél kunnen zeggen, overkwam Fréderike ook: ze wordt, haar buitenlandse status ten spijt, opgepakt en beschuldigd van het maken van propaganda voor de terreurbeweging PKK.”…..…..”Frederike gaat de onwaarschijnlijke eer te beurt vallen als buitenlandse journalist te eindigen in een Turkse gevangenis. En aangezien dat niet in een cel naast Öcalan zal zijn, is er, aangezien er wel romantischere plekken zijn dan de Turkse gevangenis om een boek te schrijven, maar één vraag: welke Koerd kan dat waard zijn?”  METRONIEUWSJOURNALIST IN TURKIJE: HALLO CEL!7 APRIL 2015  http://www.metronieuws.nl/columns/2015/04/journalist-in-turkije-hallo-cel   [70]  Grapje naar Ebru Umar toe, hihihi  ”YOUR GRACE” was de aanspreektitel voor Engelse Koningen[gedurende de Middeleeuwen], tot Hendrik VIII [die in de ”overgangstijd”de Renaissance leefde] de titel ”Your Majesty” ging gebruiken.Ook in zijn tijd werd er nog ”Your Grace” gebruikt. 

”For the record, kings of England were not known as ‘your majesty’ until Henry VIII – who else?? – copied the king of France, who had copied the Holy Roman Emperor Charles V. Before that, they were addressed as ‘your grace’, and even after Henry VIII, this form of address was still often used, with ‘your majesty’ finally becoming the standard form in the reign of James I (1609-1625).”

  EDWARD II BLOGSPOTTITLES, FORMS OF ADDRESS, NAMES, LETTERSKATHLYN WARNER15 JUNE 2007  http://edwardthesecond.blogspot.nl/2007/06/titles-forms-of-address-names-letters.html
   ”Most sources agree that “Your Majesty” was used much later, probably originating with Henry VII in the 15th century. ” WRITING QUESTIONS ANSWEREDSTORY ELEMENT: MEDIEVAL TERMS OF ADDRESS  http://writing-questions-answered.tumblr.com/post/63098069954/story-element-medieval-terms-of-address     [71]  ”Quod licet Iovi non licet bovi (Wat Jupiter is toegestaan, is het rund nog niet toegestaan) is een Latijns spreekwoord dat in feite zegt dat wat een als belangrijk aangemerkt persoon mag, niet zomaar ook iedereen toegestaan is.”  WIKIPEDIA”QUOD LICET JOVI, NON LICET BOVI”   https://nl.wikipedia.org/wiki/Quod_licet_Iovi_non_licet_bovi  ”Quod licet Iovi, non licet bovi is a Latin phrase, literally “What is permissible for Jove is not permissible for an ox” WIKIPEDIA”QUOD LICET JOVI, NON LICET BOVI” https://en.wikipedia.org/wiki/Quod_licet_Iovi,_non_licet_bovi    [72]   ”Frederike gaat de onwaarschijnlijke eer te beurt vallen als buitenlandse journalist te eindigen in een Turkse gevangenis. En aangezien dat niet in een cel naast Öcalan zal zijn, is er, aangezien er wel romantischere plekken zijn dan de Turkse gevangenis om een boek te schrijven, maar één vraag: welke Koerd kan dat waard zijn?”  METRONIEUWSJOURNALIST IN TURKIJE: HALLO CEL!7 APRIL 2015  http://www.metronieuws.nl/columns/2015/04/journalist-in-turkije-hallo-cel   [73]  TURKIJE CORRESPONDENTALS ALLES TOT ME DOORDRINGT, KAN IK WEL JANKEN7 MEI 2016  http://www.turkijecorrespondent.nl/2016/05/07/als-alles-tot-me-doordringt-kan-ik-wel-janken/  [74]  HAHAHA, HARE MAJESTEIT KONINGIN EBRU I, DIE”MET EEN LEGER TERUGKEERT NAAR TURKIJE OMHAAR VERLOREN KONINKRIJK OP TE EISEN…..WEER EEN KNIPOOG NAAR DE MIDDELEEUWSE GESCHIEDENISEN WEL DE PERIODE VAN DE BLOEDIGE, MAAR  INTRIGERENDEROZENOORLOGEN  [Dynastieke twisten tussen het Engelse Huisvan Lancaster en York, beide takken van het PLantagenet Koningshuis] Graaf Richard Neville, die de bijnaam ”Kingmaker” gekregen heeft,neef en bondgenoot van de Middeleeuwse koning Edward IV [grootvadervan moederskant van de latere Hendrik VIII], is tegen zijn Koning inopstand gekomen, die heeft moeten uitwijken naar het hertogdomBourgondie [de zuster van Edward IV was getrouwd met Karel de Stoute,grootvader van vaderskant van de in de Nederlandse geschiedenisbekend staande Karel V, die de vader was van Philips II, bekend van de Tachtigjarige Oorlog] Om een lang verhaal kort te makenNet als Warwick [die de door Edward IV en Warwick zelf afgezette zachtmoedige enwereldvreemde Koning Henry VI opnieuw had laten kronen] en zijn aanhangers zich rijk rekenen, komtEdward IV met een leger terug, om uiteindelijk zijn troonte heroveren. Vond de beeldspraak ”Ebru Umar”, die ”met een leger terugkomt”wel grappig  ZIE DE HISTORISCHE FEITEN  ”At this point, international affairs intervened. Louis XI declared war on Burgundy, and Duke Charles responded by granting an expeditionary force to Edward IV, in order to reclaim his throne.[106] On 14 March Edward landed at Ravenspurn in Yorkshire, with the acquiescence of the Earl of Northumberland.[107] ” WIKIPEDIARICHARD NEVILLE, 16TH EARL OF WARWICK. REBELLION ANDDEATH  https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Neville,_16th_Earl_of_Warwick#Rebellion_and_death
  BRONWIKIPEDIARICHARD NEVILLE, 16TH EARL OF WARWICK https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Neville,_16th_Earl_of_Warwick     [75]  DE HAATCOLUMNS VAN EBRU UMAR/METRO FACILITEERTISLAMOFOBIE/BRIEF AAN METROASTRID ESSED26 JANUARI 2016 http://www.astridessed.nl/de-haatcolumns-van-ebru-umarmetro-faciliteert-islamofobiebrief-aan-metro/    [76]    ”AMSTERDAM – De positie van columniste Ebru Umar, die onlangs werd gearresteerd in Turkije vanwege kritische uitlatingen over de Turkse president Erdogan, lijkt te verslechteren nu er twee nieuwe aanklachten tegen haar zijn gedaan. 

Het wordt de Nederlandse van Turkse afkomst verweten dat zij zich in tekst en beeld negatief heeft uitgelaten over het beleid van Erdogan en de islam. De columniste heeft dit donderdag gehoord van de openbaar aanklager. Ze mag het land nog niet uit.

Umar ligt nu onder vuur vanwege een interview dat zij via Skype aan deze krant gaf, meldt Metro donderdag. Daarin haalde ze passages uit haar column voor het dagblad aan. Ook een cartoon van Umar met kogel aan haar voet wordt haar verweten.”

TELEGRAAF

NIEUWE AANKLACHTEN TEGEN EBRU UMAR

http://www.telegraaf.nl/binnenland/25731573/__Umar_mag_Turkije_nog_niet_uit__.html

ZIEHIER HET SKYPE INTERVIEW MET EBRU UMAR

WAARNAAR DE TELEGRAAF VERWEES

HIERIN BESCHULDIGDE ZIJ DE ”KLIKLIJN” VAN HET

TURKSE CONSULAAT [ZIE NOOT 5] EN ”NEDERTURKEN”

VAN DE INBRAAK IN HAAR HUIS EN DE NIEUWE

AANKLACHTEN VAN DE TURKSE JUSTITIE

TELEGRAAF

NEDERTURKJES GEFELICITEERD

http://www.telegraaf.nl/binnenland/25669564/__Umar__nederturkjes__gefeliciteerd___.html

 

In Turkije zijn twee nieuwe aanklachten ingediend tegen Ebru Umar. De columniste heeft dit vandaag gehoord van de openbaar aanklager. Ze mag het land nog niet verlaten.

Umar werd elf dagen geleden opgepakt in Turkije, na tweets waarin ze de Turkse president Erdogan zou hebben beledigd. Nu ligt ze opnieuw onder vuur vanwege een skype-interview met de Telegraaf. Daarin citeerde ze passages uit een column voor Metro.

Ook een cartoon waarop Umar zit te tikken met een kogel aan haar been met daarop de Turkse vlag, leverde een klacht op. Die tekening stond bij een dagboek dat Umar voor Metro maakte. “Elk optreden in de Nederlandse media levert een klacht op”, aldus Umar. De aanklachten lijken haar situatie niet te verbeteren, maar de columniste ‘schrikt nergens meer van’. “Ik ga er nog steeds van uit dat ik vandaag of morgen hoor dat mijn landarrest wordt opgeheven.”

 ”Nadat eerder enkele tweets van haar als strafbaar feit werden gezien, ligt Umar nu onder vuur door een skype-interview dat zij aan De Telegraaf heeft gegeven en waar zij passages uit haar column voor Metro aanhaalde. Ook een illustratie van Umar met kogel aan haar voet wordt haar verweten. Die tekening stond bij het dagboek dat Umar voor Metro maakte.”’ TROUWNIEUWE AANKLACHTEN TEGEN EBRU UMAR5 MEI 2016  http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/4295048/2016/05/05/Nieuwe-aanklachten-tegen-Ebru-Umar.dhtml   METRONIEUWSNIEUWE AANKLACHTEN TEGEN EBRU UMAR5 MEI 2016 http://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/05/nieuwe-aanklachten-tegen-umar-klager-uit-rotterdam  ”Columniste Ebru Umar moet nog langer in Turkije blijven, meldt ze op Twitter. Er zijn twee nieuwe aanklachten tegen de veelbesproken columniste ingediend.” NU.NLNIEUWE AANKLACHTEN TEGEN COLUMNISTE EBRU UMAR5 MEI 2015  http://www.nu.nl/algemeen/4257259/nieuwe-aanklachten-columniste-ebru-umar.html    [77]   ELSEVIEREBRU UMAR OPGEPAKT: DEZE TURKSE NEDERLANDERSJUICHEN EROM24 APRIL 2016  http://www.elsevier.nl/nederland/achtergrond/2016/04/ebru-umar-opgepakt-deze-turken-juichen-erom-298136/   METRONIEUWSDOODSBEDREIGING VIA INTERNET, BLIJFT DAT ONGESTRAFT?26 APRIL 2016 http://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/04/doodsbedreiging-via-internet-en-dan     METRONIEUWSTURKSE NEDERLANDERS JUICHEN OM ARRESTATIE EBRU UMAR24 APRIL 2016  http://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/04/turkse-nederlanders-juichen-om-arrestatie-ebru-umar  THE POSTONLINEBLIJDSCHAP BIJ NEDERLANDSE TURKEN OVER ARRESTATIE EBRU UMAR24 APRIL 2016  http://nieuws.tpo.nl/2016/04/24/blijdschap-arrestatie-ebru-umar/   [78]   ZIE VOOR EBRU UMAR’S ”EIGEN SCHULD” OPMERKINGENOVER DE ARRESTATIE VAN FREDERIKE GEERDINK IN 2015,NOOT 68      DOORBRAAK.EUEBRU UMAR WAS NIET SOLIDAIR MET EVENEENS OPGEPAKTEFREDERIKE GEERDINKMATTHIJS VAN DE SANDE25 APRIL 2016   http://www.doorbraak.eu/ebru-umar-was-solidair-eveneens-opgepakt-frederike-geerdink/     [79]      METRONIEUWSWILDERS: NEDERLANDSE VLAG TERUG IN DE KAMER30 NOVEMBER 2015   http://www.metronieuws.nl/binnenland/2015/11/wilders-nederlandse-vlag-terug-in-de-kamer   [80]  ZIE VOOR ”HELPER TURKIE”, NOOT 38  [81]  WILDERS,PVV,PEGIDA,POLITIEK/HET NEDERLANDSE KROMMEHUISASTRID ESSED21 APRIL 2016   http://www.astridessed.nl/wilders-pvv-pegida-politiekhet-nederlandse-kromme-huis/   ZIE OOK OP WEBSITE AFA [Anti Fascistische Aktie] FRYSLAN  https://www.afafryslan.nl/2016/04/24/wilders-pvv-pegida-politiekhet-nederlandse-kromme-huis/
    [82]   ”rant and raveTalk loudly and vehemently, especially in anger, as in There you go again, ranting and raving about the neighbor’s carin your driveway.” THE FREE DICTIONARYRANT AND RAVE (ABOUT SOMEONE OR SOMETHING) http://idioms.thefreedictionary.com/rant+and+rave

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!