De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Colombiaanse president wil executies van sociale leiders te lijf gaan

Colombiaanse president wil executies van sociale leiders te lijf gaan

vrijdag 26 augustus 2022 19:53
Spread the love

Colombia staat bekend als een van de moorddadigste samenlevingen. Nagenoeg dagelijks worden sociale leiders en verdedigers van de mensenrechten vermoord. En de moordenaars? Paramilitaire benden die elkaar bevechten om de gebieden, en in een adem ook de drugshandel, te controleren. Daarvoor wordt de lokale bevolking verdreven indien ze in de weg loopt. Ook dikwijls beroofd van het stuk grond dat ze bezit. In 2017 schatte men de ontheemde personen op 7,7 miljoen. Volgens cijfers van de Verenigde Naties zijn sinds begin  2022 tot half mei nog eens 78.900 mensen verdreven of op de vlucht voor het geweld in het land. En de voormalige regering? Die was meestal afwezig. Of erger, politie en legereenheden waren niet zelden medeplichtig met de misdadigers. Leiders die zich verzetten werden stelselmatig omgebracht. Onder de slachtoffers waren ook nogal wat leden van de ex-guerrilla beweging FARC die met de vorige regering vredesakkoorden ondertekenden. Ook dit jaar werden tot dus ver meer dan honderd mensenrechtenverdedigers omgebracht. Niet alleen vertikte die regering de akkoorden uit te voeren, ze was blijkbaar ook niet in staat om te verhinderen dat ongewapend achtergebleven  verzetsstrijders uitgemoord werden. Alles bijeen een verschrikkelijke blaam op het blazoen van het land.

Wat dat betreft meldde het Kantoor van de Ombudsman onlangs dat er tussen 1 januari en 31 juli van dit jaar 122 moorden werden gepleegd op sociale leiders en verdedigers van de mensenrechten.

Het niet-gouvernementeel Instituut voor Studies omtrent Ontwikkeling en Vrede (Indepaz) stelde vast dat er tijdens de vorige regering van president Duque 957 maatschappelijke leiders vermoord werden, naast 261 ex-verzetsstrijders. Ook werden 313 bloedbaden geteld, waarbij 1.192 slachtoffers vielen. Wie zijn die sociale leiders? Het gaat dan ondermeer over milieuactivisten of inheemse autoriteiten; boeren en kleine producenten; gemeenschapsleiders; vrouwen die sociaal werk verrichten; leden van Afro-afkomstige gemeenschappen en leden van georganiseerde bewegingen. Zij richten zich allemaal op sociale actie als een manier om de afwezigheid van de staat te compenseren.

 Nieuwbakken president Gustavo Petro sinds 7 augustus aan de macht

In zijn jonge jaren kwam hij vanuit katholieke hoek in contact met de bevrijdingstheologie. En dat zal wellicht voor hem de inspiratie geweest zijn om zich aan te sluiten bij de toenmalige guerrillabeweging M-19 in de jaren ’80. Gewapend verzet als laatste mogelijkheid om uit de onrechtvaardige structuren van de staat uit te komen.

De man is  nog maar enkele weken aan de macht en wil meteen het verschrikkelijk pijnpunt van de moordpartijen aanpakken en sociale leiders beschermen.

De regering begon met de installatie van de eerste ‘Verenigde Commandopost voor het Leven’ (PMU) in de gemeente Caldono, gelegen in het departement Cauca, een van de streken met het hoogste aantal moorden op sociale leiders. Tegen de achtergrond is er de dringende roep van de meest afgelegen gemeenschappen, die vragen om integrale aandacht van de staat die verder gaat en effectiever is dan de gebruikelijke militaire reactie op gewapende groepen die vechten voor territoriale controle.

De installatie van de PMU werd geopend onder leiding van de ministers van Binnenlandse Zaken, die van Arbeid en die van Milieu. De bijeenkomst werd ook bijgewoond door onder anderen de voorzitter van de Senaat, leden van de Vredescommissie, de Hoge Commissaris voor de Vrede en het hoofd van de Verificatiemissie van de Verenigde Naties in Colombia.

Tijdens de activiteit verklaarde de minister van Binnenlandse Zaken dat het doel erin bestaat ‘te werken tegen de bedreigingen die het leven van sociale leiders, verdedigers van de mensenrechten, milieuactivisten en vredesondertekenaars in gevaar brengen.’

 Het bereiken van snelle beveiliging

De minister van Binnenlandse Zaken verklaarde verder dat het de bedoeling is ‘snelle veiligheid te bekomen in de preventiemodus’ en ‘niet in de droevige modus,’ zoals wanneer het nieuws van de moord op een nieuwe gemeenschapsleider aan het licht komt.

Het hoofddoel is tegemoet te komen aan de steeds terugkerende vraag van sociale organisaties, gemeenschappen en slachtoffers van geweld: de aanwezigheid van de staat in de regio’s die het zwaarst door de gewapende conflicten zijn getroffen, om de veiligheid van de leiders van de gemeenschap te garanderen en te voorkomen dat zij worden vermoord.

In het land zijn volgens het communicatiekanaal ‘Cuarto de Hora’ ten minste 77 gemeenten aangewezen waar commandoposten zullen worden ingericht. Tijdens deze bezoeken zal voorrang worden gegeven aan inheemse gemeenschappen, die hun beklag deden over de ‘uitroeiing’ van Afro-afkomstige vertegenwoordigers, sociale leiders en boeren, uitgevoerd door gewapende groepen, grote landbouwbedrijven en transnationale ondernemingen die natuurlijke hulpbronnen exploiteren,

De vredescommissie van de Senaat verklaarde op zijn beurt dat ernaar gestreefd wordt de huidige aanwezigheid van de staat in de getroffen gebieden te veranderen en voorrang te geven aan preventie in plaats van aan ‘Veiligheidsraden na elke gewelddadige dood.’

Tijdens het mandaat van de vorige regering was het gebruikelijk dat de autoriteiten van de staatsveiligheid daar gingen waar geweld had plaatsgevonden om een eerste ontmoeting te hebben met burgemeesters en gouverneurs. Bij deze activiteiten werd de inzet van leden van de veiligheidstroepen aangekondigd en werden beloningen uitgeloofd voor informatie die zou helpen de verantwoordelijken te pakken. Dit model van overheidsoptreden werd verworpen door sociale organisaties, die het als inefficiënt bestempelden omdat het tijdelijk was en het aantal moorden niet afnam.

Plan met schokeffect

 Senator Cepeda schreef op zijn Twitter-account dat er een plan met schokeffect  werd opgestart om het leven van sociale leiders en ondertekenaars van de vredesakkoorden tussen de vorige regering en de FARC-guerrilla veilig te stellen. Een van de eerste vooropgestelde acties was de oprichting van de ‘Verenigde commandoposten voor het Leven.’

Begin augustus werd dit noodplan door verschillende mensenrechtenplatforms en sociale organisaties aan de Vredescommissie voorgesteld, met de bedoeling om het in de eerste 100 dagen van de nieuwe regering ten uitvoer te brengen. De organisaties stelden onder meer voor: snelle reacties van de staat op plaatsen waar de agressie toeneemt, preventieve acties, een overheidsbeleid van garanties en de intrekking van het plan dat door de voormalige president Iván Duque ten uitvoer werd opgevoerd dat gericht was op een militaire reactie die als ‘ondoeltreffend’ werd beschouwd.

Het noodplan kreeg technische bijstand van het Kantoor van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Mensenrechten en beoogt de coördinatie tussen de ministeries van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Defensie, Justitie, het presidentschap en het kantoor van de procureur-generaal.

Naast de ‘Verenigde Commandoposten voor het Leven’ wordt in het plan een grotere aanwezigheid voorgesteld van de staat en van internationale organisaties in de gebieden waar de gewapende groepen vechten, gecoördineerde acties tussen leden van de gemeenschap en de autoriteiten, herhuisvesting van mensen die gevaar lopen, afkondiging van een humanitaire noodtoestand, een verbod op het dragen van wapens, opschorting van de uitroeiing van illegale gewassen, naast andere maatregelen.

Tijdens de installatie van de ‘Verenigde Commandopost voor het Leven’ gaf de minister van Binnenlandse Zaken opdracht tot ‘onmiddellijke naleving’ van de waarschuwingen die het Kantoor van de Ombudsman uitzendt, wanneer risico dreigt voor bepaalde gemeenschappen als gevolg van de aanwezigheid van gewapende groepen in het land.

Bron: RT

Colombia. El ambicioso proyecto de Gustavo Petro para proteger a los líderes sociales  – Resumen Latinoamericano

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!