De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Cocaïne is geen Fair Trade – Kick-off

dinsdag 11 oktober 2011 13:22
Spread the love

De Universiteit voor het Algemeen Belang (UAB) nodigt u van harte uit op de lancering van het project ‘Cocaïne is geen fair trade’, en dit op 8 november 2011 in de Arenbergschouwburg.

Het project ‘Cocaïne is geen fair trade’, heeft als doel de burger te informeren rond de schadelijke effecten van cocaïnegebruik op de Colombiaanse samenleving, en dit zowel op politiek, socio-economisch als ecologisch vlak: het plaatst hierin de verantwoordelijkheid van de consument  centraal.

Met dit project wordt een nieuwe benadering en strategie aangereikt om (toekomstig) gebruik van cocaïne te verminderen door beroep te doen op de fair trade logica en de bekommernissen voor People, Planet, Pofit.  Concreet zal dit gebeuren via een informatiecampagne naar een algemeen publiek, maar ook via een gericht lessenpakket naar leerlingen van de derde graad van het middelbaar onderwijs. In dit verband werkte de UAB samen met vzw de Sleutel: een samenwerkingsverband dat resulteerde in 7 lessen die volledig passen binnen de vakoverschrijdende eindtermen, en die bovendien kunnen worden ingepland binnen specifieke vakinhouden (geschiedenis, biologie, chemie, economie,…).

Op deze Kick-Off krijgt u meer informatie over de opzet van het project, en vzw De Sleutel zal u uitgebreid informeren over de doelstelling en methodologie van het lessenpakket. In de wandelgangen vindt u bovendien een waaier van beeld – en filmmateriaal ter illustratie en kan u er genieten van een hapje en een drankje begeleid door een live optreden van Zuid-Amerikaanse artiesten.

Deelname is gratis. Gelieve uw aanwezigheid te confirmeren voor 1 november via email: info@universiteitalgemeenbelang.be.

meer info over het project vind je op www.uab-cocaine.be

De Universiteit voor het Algemeen Belang (UAB) nodigt u van harte uit op de lancering van het project ‘Cocaïne is geen fair trade’, en dit op 8 november 2011 in de Arenbergschouwburg.

Het project ‘Cocaïne is geen fair trade’, heeft als doel de burger te informeren rond de schadelijke effecten van cocaïnegebruik op de Colombiaanse samenleving, en dit zowel op politiek, socio-economisch als ecologisch vlak: het plaatst hierin de verantwoordelijkheid van de consument  centraal.

Met dit project wordt een nieuwe benadering en strategie aangereikt om (toekomstig) gebruik van cocaïne te verminderen door beroep te doen op de fair trade logica en de bekommernissen voor People, Planet, Pofit.  Concreet zal dit gebeuren via een informatiecampagne naar een algemeen publiek, maar ook via een gericht lessenpakket naar leerlingen van de derde graad van het middelbaar onderwijs. In dit verband werkte de UAB samen met vzw de Sleutel: een samenwerkingsverband dat resulteerde in 7 lessen die volledig passen binnen de vakoverschrijdende eindtermen, en die bovendien kunnen worden ingepland binnen specifieke vakinhouden (geschiedenis, biologie, chemie, economie,…).

Op deze Kick-Off krijgt u meer informatie over de opzet van het project, en vzw De Sleutel zal u uitgebreid informeren over de doelstelling en methodologie van het lessenpakket. In de wandelgangen vindt u bovendien een waaier van beeld – en filmmateriaal ter illustratie en kan u er genieten van een hapje en een drankje begeleid door een live optreden van Zuid-Amerikaanse artiesten.

Deelname is gratis. Gelieve uw aanwezigheid te confirmeren voor 1 november via email: info@universiteitalgemeenbelang.be of via deze link

meer info over het project vind je op www.uab-cocaine.be

Download hier de printvriendelijke versie van de uitnodiging.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!