De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Coalitiebesluit tot versoepeling kinderpardon/Marchandering met rechten van vluchtelingen/Ingezonden stuk

Coalitiebesluit tot versoepeling kinderpardon/Marchandering met rechten van vluchtelingen/Ingezonden stuk

maandag 11 februari 2019 14:09
Spread the love

COALITIEBESLUIT TOT VERSOEPELING KINDERPARDON/MARCHANDERINGMET RECHTEN VLUCHTELINGEN/INGEZONDEN STUK

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/coalitiebesluit-tot-versoepeling-kinderpardon-marchandering-met-rechten-van-vluchtelingen-ingezonden-stuk/

  Galadriel: ”Mithrandir, why the halfling?”Gandalf: ”I do not know”.

 Saruman believes, that it is only a great Power, that can hold

Evil in check, but that’s not what I have found.I found, that it is the small things, everyday, deeds from ordinary folk,that keep the darkness at bay.Simple acts of kindness and love.”
 1..40-2..15YOUTUBETHE HOBBIT [LORD OF THE RINGS]GANDALF AND GALADRIEL
   https://www.youtube.com/watch?v=wb_wkZ_H5Ss

Beste lezers,
Zoals u waarschijnlijk zult weten [als u mijn website goed volgt, HAHAHA]heb ik recentelijk een stuk geschreven, waarin ik gehakt gemaakt heb vandie zogenaamde ”versoepeling” van het kinderpardon door de Nederlandseregering, die -ondanks het feit, dat er waarschijnlijk rond de 700kinderen en hun ouders in Nederland mogen blijven, wat natuurlijkzeer verheugend voor hen is-, daaraan doe ik niets af-feitelijk neerkomtop het marchanderen met de rechten van vluchtelingen.Want niets voor niets!Voor het feit, dat die 700 kinderen waarschijnlijk mogen blijven, wordteen zware prijs betaald!Zo wordt de discretionaire bevoegdheid [het laatste niet juridische beroep,dat de vluchteling kan doen als hij/zij uitgeprocedeerd is] weggehaald bij de verantwoordelijkeStaatssecretaris en/of minister en overgeheveld naar het hoofd van de IND,de instelling, die zelf de vluchteling heeft afgewezen.Het kinderpardon wordt [o ironie!] met de bereikte ”versoepeling”per direct afgeschaft.En de jaarlijks door Nederland toegelaten ”uitgenodigde vluchtelingen”[geselecteerd door de VN vluchtelingenorganisatie UNHCR, het gaat hierom mensen met ernstige medische problemen en/of gehandicapten, zeer kwetsbaar dus] wordt teruggebracht van 750 naar 500! REKEN MAAR UIT:Dit betekent over 10 jaar:2500 uitgenodigde vluchtelingen minder toegelaten, tegen de ”versoepeling” van het kinderpardon, waarbij ongeveer 700 kinderen alsnog inNederland mogen blijven….Een Pyrrusoverwinning dus. [1]
ZIE VOOR MIJN STUK NOOT 2
KORTOM:Een schande, in een woord!
Daarom vond ik het nodig, hierover ook een ingezonden stuk naareen aantal Nederlandse en Belgische kranteredacties te schrijven.
Of ze het plaatsen, weet ik natuurlijk niet, maar in ieder geval is het hiervoor u te lezen.
Zie direct hieronder

Astrid Essed

NOTEN

[1]
WIKIPEDIAPYRRUSOVERWINNING
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pyrrusoverwinning

[2]

COALITIE BEREIKT ACCOORD OVER KINDERPARDON/HANDELIN VLUCHTELINGENASTRID ESSED8 FEBRUARI 2019

https://www.astridessed.nl/coalitie-bereikt-accoord-over-kinderpardon-handel-in-vluchtelingen/

INGEZONDEN STUK

COALITIEBESLUIT TOT VERSOEPELING VAN KINDERPARDON/MARCHANDERING MET RECHTEN VAN VLUCHTELINGEN

Ingezonden stuk

Geachte Redactie,
In tegenstelling tot wat velen denken, is de door de Nederlandse coalitie partijenbesloten versoepeling van het kinderpardon maar beperkt goednieuws.Weliswaar wordt het meewerkcriterium [meewerken aan je eigenterugkeer, waarbij kinderen feitelijk worden gestraft als de oudersniet willen ”meewerken” volgens de beslisinstanties] losgelaten, waardoor waarschijnlijk rond700 kinderen alsnog in Nederland kunnen blijven, maar er zijn aanzienlijkenadelen.Zo wordt het kinderpardon per direct afgeschaft en de laatstestrohalm van vluchtelingen op een verblijfsvergunning, de discretionairebevoegdheid. weggehaald bij  de verantwoordelijke Staatssecretaris of minister,en in  handen gelegd van het hoofd van de IND,dezelfde instelling, die daarvoor de vluchteling heeft afgewezen.Verre van objectief, dus.Tenslotte wordt, en dat is misschien wel het schrijnendst, het aantaldoor Nederland via de VN Vluchtelingenorganisatie jaarlijks”uitgenodigde vluchtelingen” [ernstig zieken en/of gehandicapten]teruggebracht van 750 naar 500 en dat permanent.Zijn dat ”onze waarden”, die de regering wil uitdragen?
Astrid EssedAmsterdam

EINDE INGEZONDEN STUK
VOORTZETTING VAN DE STRIJD VOOR DE RECHTEN VAN VLUCHTELINGEN!

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!