De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Climaxi vraagt strengere vergunning 3M rond nog altijd geloosde PFOS
Opinie - Climaxi vzw

Climaxi vraagt strengere vergunning 3M rond nog altijd geloosde PFOS

donderdag 1 juli 2021 17:01
Spread the love

 

De sociale klimaatbeweging Climaxi stelt vast dat het bedrijf 3M mist verspreidt over zijn betrokkenheid bij PFAS en PFOS. In een interview met Terzake zegt 3M-directeur Peter Vermeulen dat men met de productie van PFOS al een tijdje gestopt is. Dat klopt slechts gedeeltelijk: in de vergunning die de Provincie Antwerpen op 17/09/20 uitreikte is nog altijd de lozing van met PFOS en PFOA vervuild afvalwater voorzien en het bedrijf kan volgens deze vergunning nog altijd organisch gefluoreerde chemicaliën produceren die tot de PFAS-familie behoren.

Climaxi bestudeerde de actuele vergunning van het bedrijf en kwam tot die vaststelling. De vergunning rammelt volgens Climaxi: er is opnieuw geen advies gegeven door AZG (Administratie Zorg en Gezondheid) en ANB (Administratie Natuur en Bos) verleend een negatief advies in maart van dit jaar, dat nadien omgezet werd in een positief advies. Er worden jaarlijks ongeveer 30.000 ton chemische stoffen geproduceerd, waarvan 7000 ton organische gefluoreerde chemicaliën. Climaxi vindt het zeer bizar dat voor een dergelijke vergunning geen MER (Milieu-Effecten-Rapport) gemaakt werd, maar een eerder beperkte MER-screening. Woonwijken (Regatta), Natura 2000 gebieden en bio-landbouwbedrijven liggen op minder dan twee kilometer van het bedrijf.

In de vergunning wordt aan het bedrijf toegelaten om 40 microgram per liter PFOA-afvalwater te lozen en 30 microgram PFOS. Pas vanaf 1 juli 2022 moet dit zakken naar 1 microgram per liter. Climaxi vindt dat de overheid zijn werk hier grondiger had kunnen doen en vindt de verklaringen van 3M op zijn minst dubieus.

Katrin Van den Troost: “Wij vragen de Provincie Antwerpen om de vergunning voor 3M te onderzoeken en te verstrengen door o.m. de strengere normen die voorzien zijn vanaf 1 juli 2022 onmiddellijk te laten ingaan. Wij vinden dat er minstens een MER-rapport moet opgemaakt worden. Een bedrijf dat de ganse streek op stelten zet door historische vervuiling en er voor zorgt dat omwonenden potentieel gevaar lopen en boeren niet meer kunnen produceren, mag er niet vanaf komen met een eenvoudige screening. Wij vragen ook de Parlementaire Onderzoekscommissie om de huidige vergunning onder de loep te nemen.”

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!