De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Climaxi nodigt Demir uit voor bezoek

vrijdag 28 april 2023 11:51
Spread the love

Gisteren ging het kortgeding tussen de buurtbewoners van Kortemark, verenigd in Leefbaar groot Kortemark, door rond het Silvamo-stort van Kortemark. De bewoners vechten de vergunning aan die Minister van Leefmilieu Demir uitreikte aan het bedrijf om PFAS-houdend afval te storten. In de buurt is al een ernstige vervuiling van 3300 ng/l PFAS en overschrijding van nikkel vastgesteld. Voor de buren is het bad vol. Volgens de rechter is er geen reden om deze vergunning te schorsen ‘omdat de situatie ter plekke niet zal verslechteren.’ De definitieve uitspraak rond de eventuele vernietiging van de vergunning moet nog komen. Climaxi deelt de mening van de buurtbewoners en ondersteunt hen.

Deze week nog wees onderzoek van het VITO in opdracht van de Vlaamse Regering uit dat drie op vier jongeren in de buurt van 3M te veel PFAS in het bloed hebben. Mogelijke gezondheidsschade werd door internationale studies bewezen en door het VITO in zijn studie aangehaald: “De PFAS-blootstelling bij de jongeren is duidelijk geassocieerd met verschillende gezondheidsmerkers. In de meeste gevallen gaat het nog niet over ziekte of gezondheidsschade, maar over vroegtijdige biologische veranderingen die nog omkeerbaar zijn. Het meest opvallend zijn de consistente waarnemingen die wijzen op een verminderde immuniteit bij hogere PFAS-blootstelling.”

In een persmededeling zegt Demir “Actiegroep Climaxi sloeg de handen in elkaar met advocate Isabelle Larmuseau en eiste een schorsing van de vergunning in spoedprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Ze organiseerden ook samen een buurtvergadering waarin ze verontrustende doemberichten verspreidden doorheen de gemeente.”

Naar aanleiding van een PFAS-discussie rond de Antwerpse Oosterweel haalde Demir al fors uit naar Climaxi.

Climaxi merkt op dat het bijzonder ongewoon is in het Belgische of Vlaamse parlementair debat dat een miniser herhaaldelijk met naam en toenaam een advocaat of vereniging aanvalt. Dergelijke tussenkomsten passen eerder in de sfeer van autoritaire regimes als dat van Orban (Hongarijë) of Erdogan (Turkije). Een minister hoort boven de belangenstrijd te staan en met de mening van iedereen rekening te houden in plaats van zelf actie te organiseren voor of tegen bepaalde personen of verenigingen.

De minister laat haar woede zodanig botvieren dat ze zich ook in de feiten vergist: Climaxi is geen partij in het kortgeding tussen Leefbaar groot Kortemark en de overheid. Climaxi ondersteunt bewonersgroepen in Antwerpen, Kortemark, Kruisem en Ronse. Als klimaatbeweging vinden wij water van levensbelang en luisteren wij naar mensen die niet gehoord worden. Dat is onze taak als socio-culturele beweging. De taak van een minister is om, rekening houdend met verschillende meningen, te besturen. In een normale democratie is het logisch dat bewegingen en groepen van mensen niet akkoord gaan met de overheid en mogelijke meningsverschillen voorleggen aan een rechter. Dit is de essentie van het Verlichtingsdenken dat wij in West-Europa aan anderen proberen ‘diets’ te maken.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!