De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Climate Justice Action weekend  (25, 26 & 27 februari)  (NL/FR/ENG )
Klimaat, Emissiehandel, CJA BELGIUM, Workshops, Cancun 2010, Copenhagen, Klimaatactiekampen, Open weekend 25,26,27 februari, Klimaatbeweging, 'System change, not climate change', Klimaatactiekamp 2011 -

Climate Justice Action weekend (25, 26 & 27 februari) (NL/FR/ENG )

zondag 23 januari 2011 23:06
Spread the love

NL

Na Kopenhagen is nu ook de top van Cancun mislukt. De emissies stijgen, de sociale ongelijkheid groeit, de banken en multinationals blijven investeren in fossiele brandstoffen. Emissiehandel zet geen zoden aan de dijk. Maar er is ook reden tot optimisme: de mondiale klimaatbeweging groeit en wordt steeds actiever. ‘System change, not climate change’ is een boodschap die steeds luider klinkt.

CJA is een internationaal netwerk van linkse klimaatactivisten dat opgezet werd n.a.v. de top in Kopenhagen. Ook in België bestaat een CJA-netwerk. We organiseerden een reeks directe acties en twee klimaatactiekampen: in 2009 in de haven van Antwerpen, en in 2010 in Luik. In november bezetten we nog de lokalen van IETA, een lobbygroep voor emissiehandel.

Op 25, 26 en 27 februari organiseren we een open weekend voor iedereen die geïnteresseerd is in de strijd tegen klimaatswijziging. Een weekend vol doe- en denkworkshops over de klimaatbeweging, emissiehandel, maatschappijverandering en directe actie. We willen er ook de eerste stappen zetten om een nieuw klimaatkamp op te zetten deze zomer!

Schrijf je in via info@climate-justice-action.be, en kom af! Kinderen zijn welkom, helpende hand ook! Kostprijs: vrije bijdrage.

Plaats : Pastoor J. Bolsstraat 21, 1652 Alsemberg

_________________________________________________________________

FR

Après Copenhague, le sommet pour le climat de Cancun a de nouveau été un échec. Les émissions augmentent, les inégalités sociales grandissent, les multinationales continuent à investir dans les énergies fossiles. Et le marché des émissions n’est pas une solution. Malgré tout il y a quand même une raison de se réjouir: le mouvement pour le climat prend de l’ampleur et devient de plus en plus actif. “System change, not climate change” est un message qui résonne de plus en plus fort.

CJA est un réseau international d’activistes pour le climat qui s’est mis en place avant le sommet de Copenhague. Le réseau CJA est également actif en Belgique. Nous avons organisé plusieurs actions directes et deux camps d’action pour le climat: en 2009 au port d’Anvers et en 2010 à Liège. En novembre nous avons occupé les bureaux d’IETA, un lobby en faveur de l’échange des émissions.

Les 25, 26 et 27 février nous organisons un WE ouvert pour toutes les personnes intéressés par la lutte contre le changement climatique. Un WE d’ateliers à propos du mouvement pour le climat, du marché des émissions, des conséquences sociales et de l’action directe. Ce WE sera aussi l’occasion d’organiser les premiers préparatifs pour le camp climat de cet été!

Rejoignez-nous et rendez-vous lors de ce WE! Les enfants sont les bienvenus, ainsi que tous les coups de main. Prix du WE: contribution libre.

Place : Pastoor j. Bolsstraat 21, 1652 Alsemberg

_________________________________________________________________

ENG

After Copenhagen, the climate summit in Cancun failed as well. Emissions are raising, social inequality is growing, banks and multinationals continue to invest in fossil fuels. Emission trading is not a solution. But there is also reason for optimism: the global climate movement is growing, and is becoming more and more active. ‘System change, not climate change’ is a message that sounds ever louder.

CJA is an international network of leftist climate activists that was set up before the summit of Copenhagen. A CJA network is active in Belgium as well. We organized a series of direct actions and two climate action camps: in 2009 in the harbor of Antwerp and in 2010 in Liège. In November, we oocupied the offices of IETA, an emissions trading lobby group.

On February 25, 26 and 27, we organize an open weekend for all those who are interested in the struggle against climate change. A weekend of workshops on the climate movement, emission trading, social change and direct action. The weekend is also a first preparatory moment for a new climate action camp this summer!

Join us (let us know you are coming on info@climate-justice-action.be)! Children are welcome, helping hands too. Cost: free contribution.

Place : Pastoor J. Bolsstraat 21, 1652 Alsemberg

Bron :

Climate Justice Action Belgium

take down
the paywall
steun ons nu!