De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Clean Europe ‘organisatie voor plastiekbestrijding’ in handen van de plastiek lobby.

Clean Europe ‘organisatie voor plastiekbestrijding’ in handen van de plastiek lobby.

woensdag 25 april 2018 19:30
Spread the love

Kunststoffen maken deel uit van ons dagelijks leven, daar kunnen we niet meer omheen. Helaas betekent dat niet dat deze kunststoffen ‘veilig’ of ‘verantwoord’ zijn. Een beter begrip van de schadelijke effecten van plastiek zal ons in staat stellen om hun toxische voetafdruk te verminderen. Plastiek is letterlijk overal in ons dagelijks leven terug te vinden. Plastiek is een epidemie die voortkomt uit een systeem met drang naar overgeconsumeerde producten die bovendien voor het grootste deel nutteloos blijken. bottles-beach

Volgens een recente studie van de Ellen MacArthur Foundation zullen de oceanen van de wereld in 2050 meer plastiek dan vis bevatten. Bij het huidige tempo van productie zal het nettogewicht van plastiek in de oceanen groter zijn dan dat van vis over iets meer dan drie decennia. Er is momenteel wereldwijd 150 miljoen ton plastiek afval in onze oceanen aan het ronddrijven. Dit heeft eeuwen nodig om af te breken. Duizenden grote dieren zoals schildpadden en vogels sterven elk jaar aan onverteerbaar plastiek afval in de oceaan. Miljoenen andere zeedieren lijden als ze plastiek consumeren. Toch blijft men in overmaat plastiek gebruiken. LINK

AR-309169998

Wij vroegen ons af, wie of wat zit daarachter? In Europa hebben we “Clean Europe Network” een coalitie van afvalpreventieorganisaties. Deze worden geleid door Eamonn Bates, een ervaren Brusselse lobbyfirma. Bates is daarnaast ook voorzitter van Pack2Go, een lobbygroep van bedrijven die plastiek flessen, wegwerpbekers en andere verpakkingen produceren. Met andere woorden zijn zij voorzitter van het “Clean Europe Network”, terwijl het tegelijkertijd wordt betaald voor lobbywerk door de producenten van wegwerpverpakkingen! McDonalds, Starbucks, Burger King en andere fastfood multinationals, alsook International Paper (een enorm Amerikaans pulp- en papierbedrijf) behoren tot hun klantenbestand. Clean Europe Network, Pack2Go Europe en Serving Europe zijn allemaal geregistreerd op hetzelfde adres in Brussel onder Eamonn Bates Public Affairs. De websites van de drie groepen hebben vrijwel dezelfde indeling, waarbij voornamelijk de kleurkeuzes verschillen. Dat Bates zijn lobbywerk “goed” doet is een feit. In de tweede helft van de 20e eeuw steeg de plastiekproductie twintigvoudig. In de komende twee decennia zal deze nog verdubbelen als we zo verder blijven doen. Er werd meer plastiek geproduceerd in het eerste decennium van de 21ste eeuw dan in de hele 20e eeuw! Ongeveer de helft van dit plastiek is voor eenmalig gebruik. Ongeveer 70 miljard plastiek flessen en biljoen plastiek zakken worden elk jaar wereldwijd geproduceerd. Een groot aandeel hiervan blijft in onze waterlopen, zeeën en oceanen terechtkomen. Link

campact_resized_with_source

Volgens de groene partijen moet de vervuiler betalen, en wijst men naar de consument als eindverantwoordelijke. Voor ons is deze stelling die neo-liberaal groen aanneemt de verantwoordelijkheid ontlopen en de factuur gewoon doorschuiven. Ecologische problemen los je niet op door mensen te laten betalen en de vervuiling daarbij nog verder zien toenemen. Deze problemen los je op door het systeem zelf aan te pakken. Te beginnen met Clean Europe en de lobbygroepen te ontbinden.  Om de impact en overproductie van plastiek terug te dringen moeten we ons dagelijks verbruik dringend tot een absoluut minimum beperken!

take down
the paywall
steun ons nu!