De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Cijfers: groot, meest, verwarrend of fout

maandag 27 april 2020 15:25
Spread the love

Natuurlijk gaat u zeuren, als ik weer een artikel over het SARS-CoV-2 virus hier neerleg, geloof me, ik accepteer ‘uw gezeur’ meteen, maar het is onderwerp wat me dag in, dag uit bezig houdt. En via goed ingelichte kringen hoor je nogal eens wat. En zeker als het over de ellende rond dit virus gaat.

 

Beschermingsmiddelen
Landelijk gezien was de inkoop van beschermingsmiddelen redelijk goed geregeld, daar elke organisatie een of meerdere inkopers had – en meestal nog steeds heeft – die kennis van zaken hebben en dus dit soort zaken op de juiste manier kunnen bestellen. 

 

Echter de Coronacrisis heeft deze knowhow eigenlijk te grabbel gegooid, daar ‘de overheid’ besloten had dat de aanschaf van de beschermingsmiddelen in het vervolg via een landelijk punt moest gaan gebeuren. En toen ging er het een en het ander mis, zo erg zelfs dat de premier in een artikel van de Telegraaf aangaf dat er fouten zijn gemaakt.
Een Landelijk Inkoopconsortium van de Overheid (het Landelijk Consortium Hulpmiddelen) , waar kennis van verschillende organisaties bij elkaar gezet werd, werd het centrale punt waar men de ‘juiste beschermingsmiddelen voor de Nederlandse zorg’ ging inkopen en daarna ook verdelen.
Het eerste wapenfeit was dus de aanschaf van 1.3 miljoen mondkapjes – terwijl er zo’n 4 miljoen per week nodig zijn – bij een ‘relatie’ in China. Hier werden dus de kwaliteitsdocumenten voor het gemak maar vergeten of niet gelezen of het was in het Chinees en was dus niet te lezen. Maar het eind van het liedje was dat na verdeling aan de ziekenhuizen er 600.000 mondkapjes werden afgekeurd, daar ze niet geschikt waren voor de zorg.  

 

In een lokale krant kon men een artikel lezen over het feit dat de FIOD een man in Apeldoorn heeft aangehouden omdat de man 15.000 mondkapjes had verkocht aan de zorg, die niet geschikt waren voor gebruik in de zorg. En men vindt het vreemd dat dit gebeurt? Het was te voorspellen op het moment dat de crisis uitbrak, met je ogen dicht.
Het AD kopte zo’n tien dagen geleden over “Wildwest in mondkapjes-handel: ‘Die hele fabriek bestond niet.’ In dit verhaal komt een eigenaar van een bedrijf in aanraking met een zogenaamde fabriek van mondkapjes, die honderdduizenden mondkapjes kon leveren, echter bij verificatie bleek de fabriek niet te bestaan. 

 

Op een ander plaats heb ik geschreven, dat de gemiddelde inkoper precies weet wat hij of zij moet doen en dus ook altijd vraagt om documenten die bij de handel hoort. Ik gaf ook aan dat inkopen niet zo moeilijk is, het is een kwestie van vertrouwen tussen (in)koper en verkoper, waarbij de juiste prijs met de juiste leverdatum besproken is en de juiste formulieren zijn overlegd. Elke inkoper – en zeker in de zorg – moet al deze documenten kunnen overleggen en vastleggen in het dossier.  

 

Dagelijks nieuws
Maar als men dan rondkijkt op de social media en in de media (vergeet de tv niet) dan ziet men, dat er nog van alles mis is met ‘de handel en wandel in mondkapjes’.
Zo viel te lezen in de Telegraaf dat de Franse politie 2 mannen had opgepakt omdat die handelden in ‘illegale’ Nederlandse mondkapjes die ‘bedoeld waren voor kennissen in de bouw’. Maar opvallend waren meer de zinnen die daarna kwamen: “ … Sinds het begin van de Corona pandemie mogen mondmaskers en andere beschermende spullen niet worden verhandeld. Daar heeft de Franse staat voorlopig het alleenrecht op, om ze eerlijk te kunnen verdelen onder gezondheidswerkers … “
Dus ook in Frankrijk beslist de ‘overheid’ waar de beschermingsmaterialen naar toe gaan. 

 

In Nederland was het zo dat in eerste instantie de belangrijkste punten waar men met het virus in contact kon komen – nl. de ziekenhuizen – de juiste materialen geleverd kregen en dus niet of nauwelijks bij de verpleeghuizen en andere instellingen, zoals thuiszorg waar ook Corona patiënten aanwezig konden zijn. Nadat de klachten van deze organisaties bij het ministerie van Gezondheid bekend werden, heeft zo’n twee weken geleden de zorgminister Hugo de Jonge een andere verdeelsleutel voorgesteld.
Maar wat blijkt nu, o.a. uit een rondvraag van NU’91 maar ook bij Nieuwsuur, er zijn nog steeds instellingen m.n. in de thuiszorg die geen of nauwelijks beschermingsmaterialen hebben voor de zorgverleners.
Het meest schrijnende was de rapportage van Nieuwsuur waarin een medewerker in de zorg met tranen in de ogen moest vertellen dat er geen of nauwelijks beschermingsmaterialen waren. En dat men daardoor bepaalde dingen niet kon doen, mondkapjes langer moest gebruiken of andere middelen gezamenlijk moest gebruiken.

 

Het is een schande dat zoiets mag en kan gebeuren in Nederland, een land wat altijd bekend stond als een van de beste op het gebied van de medische zorg. 

 

Ondertussen blijft het ellende op de masker-markt. Een winkel in de Jordaan, die FFP2 mondkapjes wilde verkopen, is weer gesloten omdat er teveel kritiek op de social media was dat de eigenaar teveel zou verdienen aan de verkoop van de mondkapjes. Het is vreemd dat ‘de overheid’ 1.3 miljoen mondmaskers besteld waarvan er dan maar een kleine 600.000 afgekeurd worden, want ze zouden niet voldoen. En als een ondernemer in het gat springt, dat men gaat klagen. 

 

Het laatste bericht over de ‘inkoop’ van de mondmaskers is dat het ‘Landelijke Corona Inkoopconsortium van de Overheid’ (Landelijk Consortium Hulpmiddelen) nu een flinke bestelling heeft gedaan van 130 miljoen mondkapjes. Met een verbruik van gemiddeld 4 miljoen kapjes per week, zouden de zorgverleners daar dus 32 weken mee moeten kunnen doen. Het is dan wel te hopen dat de verdeling dan zo geregeld is, dat iedereen mondmaskers heeft, die in aanraking kan komen met potentiële patiënten, mensen in de zorg, en dan zo breed mogelijk, en mensen die werken op vitale plaatsen.  

 

© KhamakarPress / 27.04.2020

Mondkapjes afgekeurd

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!