De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Christelijke Kolonialisten terroriseren de rest van de wereld sinds eeuwen

zondag 28 februari 2016 14:54
Spread the love

 

De ware Übermenschen zijn, sinds eeuwen, koloniaal Europa en de Verenigde Staten van Amerika (V.S.)

De echte Untermenschen zijn de mensen in de rest van de wereld met een andere huidskleur, met zwarte, rode en gele kleur, die ze beschouwen als minderwaardig.

De ware Übermenschen zien de wereld als hun eigendom en verdelen de rijkdom tussen mekaar volgens de pikorde gebaseerd op hun militaire agressieve macht. Zo veel mogelijk Lebensraum uitbreiden, is van strategisch levensbelang en daarom plegen ze een Anschluss op de rest van de wereld door ‘shock and awe” Blitzkriegen.

Sinds eeuwen, onder het mom van “beschavingsmissie” of “bedreiging”, blijven ze onwettelijke, onrechtvaardige, laffe , hatelijke , wrede , genadeloze agressieoorlogen voeren tegen de ware Untermenschen voor controle, onderdrukking en uitbuiting, diefstal met extreem geweld.

De slaven, de indianen, de gekoloniseerden, de minderwaardige rest van de wereld “bedreigen” de buitengrenzen van Europa. De christelijke Übermenschen hebben door de natuurwetten het recht om meesters van slaven te zijn, preventief agressieoorlogen te voeren en de echte Untermenschen te bezetten, als vee te behandelen en verhandelen, uit te buiten en uit te moorden.

De wrede en genadeloze ware Übermenschen staan boven de wet en schrijven het internationale recht enkel om toe te passen, volgens hun misdadige “strategische belangen”, op de minderwaardige rest van de wereld om er politieke, economische winst uit te halen.

De christelijke wereldoverheersers hebben veelvuldige agressieoorlogen gevoerd tegen ongeveer alle landen van de rest van de wereld en ze blijven nog steeds ongestraft enkel en alleen wegens hun duivelse, apocalyptische militaire overmacht. De meester van slaven is de wet en de baas van de wereld. De slaven, de zwakken, de gekoloniseerde echte Untermenschen zijn per definitie terroristen voor de meester van slaven.

V.S. militaire junta

Koloniaal Europa en de imperialistische V.S. zijn sinds eeuwen in permanente agressieoorlogen tegen de rest van de wereld. De economie van de V.S. draait rond wapen- en agressieoorlogsindustrie. De agressieoorlogsindustrie is de grootste werkgever van het land daardoor moeten ze doorgaan met hun agressieoorlogen om de werkgelegenheid te doen groeien of in elk geval te behouden. Uiteindelijk is de V.S. een militaire junta, een dictatuur geregeerd door een oligarchie van kwaadaardige en ziekelijk hebzuchtige, machtige bankiers, captains of industry en militairen die de koordjes van een marionettenpresident hanteren.

De “vrije” wereld is daar waar de meesters van slaven wonen en waar de rijkdom, bekomen door de extreem gewelddadige plundering van de landen van de echte Untermenschen, zich bevindt. Het is logisch en evident dat de onderdrukte en uitgebuite gekoloniseerden naar hier komen of willen komen.

Volgens Gore Vidal heeft de V.S. ongeveer 200 buitenlandse militaire agressies gepleegd sinds het einde van de tweede wereldoorlog.(1)

werelddictatuur

Koloniaal Europa en de Imperialistische V.S. blijven sinds eeuwen de grootse radicalen, extremisten, fundamentalisten.

4,5 miljard mensen op de planeet leven onder de knoet van een wrede en genadeloze militaire werelddictatuur van het christelijke westen. De ware Übermenschen (V.S., Europa, Israël & bondgenoten) staan boven de wet, ze kunnen ongestraft de territoriale soevereiniteit en de ” homeland security” van de echte Untermenschen in rest van de wereld schenden wanneer ze het willen. Ze voeren sinds eeuwen eindeloze agressieoorlogen, massaslachtigen en genocides. Ze voeren “tapijtbombardementen” uit met massavernietigingswapens en andere ‘verschroeide aarde” praktijken.

negationisme

Zolang de wrede en genadeloze Christelijke agressors leven in een staat van ontkenning en zolang ze hun kwaadaardige en hun ziekelijke hebzucht projecteren op de zwakke anderen, zullen de aangevallen gekoloniseerden gebruik blijven maken van hun recht op zelfverdediging. Zolang ze dit niet beseffen zullen hun misdadige en genocidaire imperialistische oorlogen, die al sinds eeuwen bezig zijn, eindeloos voortduren. Hun terreurbombardementen tegen wat ze noemen “terroristen” (de echte Untermenschen), ten dienste van hun misdadige roofzuchtige “strategische belangen”, zullen meer geweld en terreur uitlokken en zich nog blijven uitbreiden naar andere landen.

Als de Europeanen de capaciteit zouden hebben zich voor te stellen dat Europa gedurende eeuwen bezet en onderdrukt zou zijn geweest door een wreed rijk met een ander cultuur en geloof dan zouden ze ook kunnen voelen en begrijpen wat de gekoloniseerde rest van de wereld voelt voor de Christelijke ware Übermenschen.

De westerse politici, media/journalisten zijn dienaars en woordvoerders van een psychopathische, sociopathische, kwaadaardige, ziekelijk hebzuchtig machtige elite. De meerderheid van de Europeanen en Amerikanen, goede huismoeders/vaders, (on)wetend, (on)bewust collaboreren met de ware Übermenschen en steunen de gruwelijke misdaden gepleegd door hebzuchtige plunderaars, wrede sadisten en gruwelijke doders.

De grote blinde vlek op onze planeet is dat de grote plegers van geweld en terreur in de rest van de wereld, christelijk Europa en de V.S. blind blijven voor hun eigen geweld en terreur. Ze hebben geen schuldbesef, verantwoordelijkheidszin en kunnen geen empathie voelen met de uitgebuite, onderdrukte, uitgemoorde echte Untermenschen. Ze lijken totaal onbewust van hun negationistische en hun sociopathische toestand.

De Amerikaanse presidenten, regeringen en militairen zijn grote huichelaars en ze liegen op een schandelijke gewetenloze wijze en toch blijven de onwetende, onbekwame of collaborerende westerse journalisten deze leugens klakkeloos overnemen en verspreiden.

Als de intelligente, goed opgeleide Europeanen hun zintuigen zouden gebruikt hebben en een minimum aan gezond verstand zouden uitgeoefend hebben, zouden ze gemakkelijk deze krankzinnige misdadige leugens van de wrede psychopaten Bush, Blair, Rumsfeld, Cheney,… kunnen doorzien en afgebroken hebben.

hersenspoeling

De meerderheid van de Europeanen worden gehersenspoeld in de scholen, door de Hollywoodfilms, door politici en hun woordvoerders, de officiële media. Ze blijven blind, onwetend over de tientallen genocides gepleegd door hun regeringen. De meerderheid van de Europeanen heeft een gestoord beeld van de geschiedenis, ze hebben de versie van de wrede, genadeloze , genocidaire koloniale meesters van slaven klakkeloos overgenomen.

Uiteindelijk hangen ze een verwerpelijke ideologie aan waarin de bevolking in de rest van de wereld als echte Untermenschen wordt bezien, waarbij het een weldaad is ze uit te moorden.

rechtvaardigheid en vrede

 

* De Veiligheidsraad van de V.N. is een werelddictatuur. Het vetorecht van de 5 mogendheden in de Veiligheidsraad van de V.N. moet afgeschaft worden en de leden uitgebreid van 15 tot ongeveer 30 leden. De wereld heeft een democratische Veiligheidsraad nodig, één land, één stem. De V.N. moet ook verhuizen uit New York, een land met een genocidair verleden en heden naar een land zonder genocidair koloniaal verleden,bv. Costa Rica zonder leger sinds 1947!

*De wrede en genadeloze wereldoverheersers, Bush, Blair, Sarkozy, Obama, Cameron, Hollande , Rasmussen (NAVO), Netanyahu… moeten voor een internationale rechtbank verschijnen wegens misdaden tegen de vrede, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocide.

*De onwettelijke en onrechtvaardige koloniale grenzen, met extreem geweld opgelegd aan de echte  Untermenschen zijn een van de grootste oorzaken van militaire conflicten.

De koloniale grenzen moeten in vraag gesteld worden (o.a. het Sykes-Picot verdrag 1916) en zelfs afgeschaft worden zodat de Palestijnen, de Koerden, de Pashtoe (Afghanistan/Pakistan), de Toearegs(Mali), de Soennis , de Sjiieten (Irak/Syrië)… hun onafhankelijk moederland krijgen zoals sommige al hadden voor de verovering door de wrede en genadeloze christelijke Europese kolonialisten.

*De wrede en genadeloze Christelijke Übermenschen moeten hun kolonies/Anschluss terug geven aan de ware eigenaars, de inheemse bevolking. De V.S. moeten de Bahia de Guantanamo, Hawaï, Diego Garcia, Guam, Okinawa, Marshall Islands, Mariana Islands, American Samoa aan de ware eigenaars geven.

*De schrijnende armoede van de gekoloniseerden is een misdaad tegen de menselijkheid. Een menswaardig wereldwijd maandelijks leefloon en minimumloon moet ingesteld worden. Koloniaal Europa en de V.S. moeten verplicht worden om een menswaardig leefloon te betalen aan de bevolking van sinds eeuwen gekoloniseerde landen.

*Er moet een wereldwijde no-fly zone ingesteld worden voor militaire vliegtuigen met agressieve bedoelingen, o.a. voor de V.S, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, NAVO, Israël… Landen en volkeren bombarderen zonder luchtafweer zijn ook laffe, verwerpelijke terroristen aanslagen.

*De christelijk wrede en genadeloze wereldoverheersers, de V.S., het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk moeten hun militaire bases terugtrekken uit de landen van de echte Untermenschen. De ware Übermenschen, de V.S. hebben ongeveer 1000 militaire bases in de wereld om door bedreiging en agressieoorlogen de rijkdom van de wereld te controleren, zich toe te eigenen en uit te buiten ten dienste ook van Europa & partners.

NINA SIMONE “Strange Fruit”

Southern trees
Bear strange fruit
Blood on the leaves
And blood at the roots
Black bodies
Swinging in the southern breeze
Strange fruit hangin’
From the poplar trees
Pastoral scene
Of the gallant south
Them big bulging eyes
And the twisted mouth
Scent of magnolia
Clean and fresh
Then the sudden smell
Of burnin’ flesh
Here is a fruit
For the crows to pluck
For the rain to gather
For the wind to suck
For the sun to rot
For the leaves to drop
Here is
Strange and bitter crop

 

https://www.youtube.com/watch?v=Web007rzSOI

1.Gore Vidal “Droom oorlog. Bloed voor olie en de Cheney-Bushjunta” blz 155

DVD Control room by Jihane Nouijaim

http://geopolitiek-in-perspectief.blogspot.be/

Countdown to the Destruction in Syria? Timeline of US and Allied Interventions in Syria (1916-2016)

http://www.globalresearch.ca/opium-in-afghanistan-how-a-pink-flower-defeated-the-worlds-sole-superpower/5509793

Joshua Key “Ik ben een deserteur. Mijn vlucht uit het leger in Irak”

Neil Doyle “Onthutsende feiten over 9/11 en de aanslagen in London”

Ewald Vanvugt ”Nieuwe zwartboek van Nederland. Wat iedere Nederlander moet weten”

Ramsey Clark “The fire this time.U.S. war crimes in the gulf”

Paul Craig Roberts “How America was lost.From 9/11 to the police/warfare state”

Michael Haas”George W Bush,war criminal?Liability for 269 war crimes”

Mark Curtis “Web of Deceit.Britain’s real role in the world”

Eric Zuesse “Iraq war:the truth ”

Charles Lewis “935 lies:The future of truth and the decline of America’s moral integrity”

James Risen:Pay any price:Greed ,power and endless war”

Kevin Barrett “We are not Charlie hebdo. Free thinkers question the French 9/11”

Andrew Cockburn “Kill chain:The rise of the high-tech assassins”

Amy Goodman “The exception to the rulers.Exposing oily politicians,war profiteers and the media that love them.”

Michel Chossudovsky “The globalization of war.America’s long war against humanity”

Gregoire Lalieu”Jihad made in USA”

John Pilger “The new rulers of the world”

Duncan Clark “The rough guide to Ethical Shopping”

                     “Freedom next time: resisting the empire”

 

 

 

 

 

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!