De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

© Success DiverStory/Walu Mozagba

Chouna Lomponda over discriminatie: “Obstakels geven juist veel energie”

maandag 18 november 2019 20:00
Spread the love

Chouna Lomponda richtte in 2018 Success DiverStory op, een vereniging die vecht tegen discriminatie, racisme en de percepties van mensen over elkaar. Ze geeft lezingen, media-en communicatietraining en is communicatiemanager van het gemeenschapscentrum voor Joodse leken in Brussel (CCLJ). Als voormalig woordvoerster van het Joods Museum heeft ze veel ervaring met de media- en bedrijfswereld.

Waar vond u de inspiratie voor dit initiatief?

Op een bepaald moment vond ik in mijn persoverzicht een artikel over het gebrek aan diploma’s en de armoede bij Brusselaars met Afrikaanse of Arabische roots. Ik besloot om werk te maken van een campagne en op een vernieuwende manier verhalen te brengen en nieuwe rolmodellen aan de samenleving te presenteren.

Waarom bent u begonnen met de succesvolle vergaderingen ‘De la réussite parmi vous’?
Die vergaderingen maken deel uit van een grote bewustwordingscampagne. Daarmee willen we discriminatie tegengaan en stereotype beeldvorming aanpakken. Waarom? Als we praten over racisme, hebben we het eigenlijk over de manier waarop we anderen waarnemen. Als we iemand anders op een negatieve manier zien, leidt dat tot stereotypen die uitmonden in racisme. In het kader van onze campagne hebben we in de negentien gemeenten van het Hoofdstedelijk Gewest 400 posters verspreid. We maken ook gebruiken van sociale media en een website met profielen en portretten. De campagne moet inspireren.

Jullie werken met achttien profielen, waarom precies dat aantal ?
We hebben 18 profielen gekozen om aan te tonen dat het succesverhaal van mensen met diverse achtergronden geen uitzondering is. Zo willen we de kijk op diversiteit veranderen. We hebben onze posters bijvoorbeeld ook uitgehangen in het Warandepark in Brussel. We zijn erg blij dat er sinds de lancering van onze campagne soortgelijke initiatieven werden genomen. Onze campagne bracht iets in beweging, wat in deze tijd erg belangrijk is.

Onze ambassadeurs zijn inspirerende rolmodellen uit de sport- en muziekwereld waar de diversiteit groot is. Daarnaast komen ze ook uit zakelijke en financiële kringen en zijn het vaak mensen met een  creatieve baan. Die ambassadeurs trokken naar scholen voor ontmoetingen met leerlingen. Via onze vergaderingen en tentoonstellingen zijn er uitwisselingen en discussies. Zo komen we tot aanbevelingen en ideeën voor een strategisch inclusieplan dat we voorstellen aan politici, beleidsmakers, bedrijven en media. Wij gaan ervan uit dat zo’n strategisch inclusieplan uiteindelijk de samenleving zal veranderen.

U werkte als communicatieadviseur bij de Heinekenbrouwerij  in Kinshasa. Wat is het verschil tussen werken in Congo en in België?
Ik heb altijd gewerkt op basis van mijn expertise. Bij een bedrijf kan je natuurlijk terugvallen op bepaalde middelen. Aan Congolezen geef ik het advies dat ze moeten vertrouwen op hun expertise, de toegevoegde waarde die iemand kan bieden ondanks de tegenslagen in het leven.

U werkte ook op de communicatieafdeling van het Joods Museum in Brussel. Wat was uw taak?
Acht jaar lang heb ik die communicatiedienst geleid. Tot februari 2019 was ik ook woordvoerster. Ik werkte de communicatiestrategie uit en bracht de doelstellingen van het museum in de praktijk. Daarnaast behoorde ook de culturele programmering tot mijn takenpakket. Zo organiseerde ik literaire bijeenkomsten met Olivier Guess, journaliste Valérie Trierweiler en andere bekende auteurs. Vandaag ben ik communicatiemanager bij het CCLJ. Ik vervang ook onze directeur culturele programmering die helaas een beroerte heeft gehad. Terwijl hij herstelt, neem ik een deel van zijn verantwoordelijkheden over.

Wat is het verschil tussen het Joods Museum en het CCLJ ?
Het Joods Museum is een museum. Het CCLJ is een gemeenschapscentrum van Joodse signatuur dat activiteiten organiseert, uitwisseling mogelijk maakt en openingen creëert. Het CCLJ steunt onze diversiteitscampagne door lokalen ter beschikking te stellen voor bijvoorbeeld onze conferentie op 22 juni . Bij het CCLJ zijn er verschillende afdelingen. Ons magazine ‘Regard’ bericht over de hele Joodse gemeenschap. Onze conferenties en activiteiten lonen de moeite. Zo hebben we een programma om antisemitisme en racisme te bestrijden.

Niettegenstaande uw buitenlandse roots hebt u hier werk gevonden?

Alles draait om professionalisme. In het verleden werkte ik vooral in de wereld van de televisie. Mijn loopbaan begon bijna 20 jaar geleden. Ik was een van de eerste zwarte gezichten bij Télé Bruxelles, een zender die nu BX1 heet. Ik heb diverse banen gehad. Mijn werklust, durf,  koppigheid, creativiteit en intelligentie hebben me geholpen. Wanneer mensen zien waartoe je in staat bent, wordt het makkelijker om nieuwe kansen te krijgen.

Loopt u als zwarte vrouw tegen obstakels aan?
Als ik geen obstakels zou tegenkomen, zou ik geen campagne voeren tegen discriminatie. Obstakels voor een vrouw, iemand met een andere kleur… Ze zijn er elke dag. Maar ik geloof ook dat zulke obstakels ons in staat stellen om vooruit te komen en ons doen groeien. Obstakels moeten je niet bang maken, vaak geven ze veel energie voor de toekomst.

Tot slot : wat betekenen samenleven en Success DiverStory voor u?
Samenleven is voor mij leven in een samenleving waarin de term ‘diversiteit’ zal verdwijnen. Ik denk dan aan een maatschappij waarin we mensen niet langer in een categorie duwen, een maatschappij zonder stigma’s, een maatschappij waarin we alleen kijken naar talenten, vaardigheden en de persoon. In zulke omstandigheden kunnen we praten over ‘samenleven met succes’.

Succes Diverstory is de organisatie die ik samen met andere collega’s heb opgericht. Het is ook een vereniging die op een andere manier wil vechten tegen discriminatie en diversiteit wil bevorderen. De naam Succes Diverstory staat voor verhalen die aantonen hoe diversiteit kan samengaan met succes.

Glodie Mungaba – © StampMedia 2019

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!