De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

China, Eenkindpolitiek -

CHINESE EENKINDPOLITIEK

donderdag 26 juli 2012 14:41
Spread the love

Onlangs werd er eindelijk over de Chinese gruwelpraktijken rond de eenkindpolitiek geschreven; ook De Standaard pikte het nieuws op van een vrouw wiens zeven maanden oude baby werd geaborteerd (DS 19/06,28/06 en 12/07). Het artikel was vergezeld van een foto van de moeder liggend op een bed met het babylijkje naast haar.  Deze foto ontlokte een golf van verontwaardiging en het feit kreeg zoveel aandacht in de media dat de daders gestraft en het koppel vergoed werden. Maar het gebeurt al jaren: of je betaalt een astronomische boete of abortus is een feit. Reggie Littlejohn, advokate in de VS en voorzitster van Women’s Rights Without Frontiers, trekt al jaren de wereld rond om deze problematiek aan te kaarten. Begin juli keurde het Europees Parlement een resolutie goed waarin dit geweld werd veroordeeld. Vorige week berichtte Reggie nog op haar website over een 46jarige vrouw die gedwongen gesteriliseerd werd omdat ze een klacht had ingediend. Abortus en sterilisatie worden meer en meer gebruikt als een sociaal controlemiddel en een vorm van terreur jegens de bevolking, zegt ze.  “Forced sterilization is barbaric and is already categorized as a crime against humanity.  To forcibly sterilize a woman who is beyond childbearing to retaliate for bringing a petition is beyond barbaric.  This incident is evidence of what I have been saying for years:  China’s One Child Policy is social control masquerading as population control.  Its primary purpose is no longer to control fertility, but rather to control the Chinese people through terror.  Family planning officials function as domestic terrorists.  They extort, maim and kill with impunity, to suppress dissent of any sort.”

Onrecht kan maar stoppen, als het aan het licht wordt gebracht…

Links: http://www.womensrightswithoutfrontiers.org/

http://www.womensrightswithoutfrontiers.org/blog/?p=686 : i.v. m. de EP-resolutie

take down
the paywall
steun ons nu!