De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Chinees Nieuwjaar voorbij: megajobbeurs

Chinees Nieuwjaar voorbij: megajobbeurs

De bedrijven in het geïndustrialiseerde oosten van China kijken er na elk Chinees Nieuwjaar bang naar uit: hoeveel van mijn werknemers gaan nog terugkeren? Dan gaat het vooral over de arbeidsmigranten uit het westen die voor de nieuwjaarsperiode massaal terugkeren naar hun familie. Michel Claes, algemeen sectorverantwoordelijke voor de watersectoren van ACV-Transcom en hier lid van de ACV-delegatie in China, gaat dieper in op dat fenomeen.

woensdag 16 april 2014 19:42
Spread the love

De Chinees is gebrand op zijn
Nieuwjaar.  Iedereen ziet de TV-beelden voor zich van het gedrum om een trein- of busticket te bemachtigen. Deze uittocht is de laatste decennia echt een fenomeen geworden. De economische
vlucht van dit land is mede te danken aan de inzet van 269 miljoen “rural
migrant workers”. De hukou is een soort pas die aan elke Chinese burgers
een basispakket collectieve dienstverlening aanbiedt zolang hij binnen een
afgebakend gebied rond zijn geboortestreek blijft wonen en werken. De sociale
ongelijkheid, die er zeker is, en de massale vraag naar arbeidskrachten in de
economische zones brachten grote migratiestromen van arbeidskrachten op gang.
Deze miljoenen migranten gaan op zoek naar vlug en liefst zo veel mogelijk geld
om uit de armoede te geraken. De hukou 
bepaalt echter dat een Chinees die zijn geografische geboortegrond verlaat
alle rechten van collectieve voorzieningen verliest. Veelal wagen de jongeren
hun kans. De groep tussen 18 en 28 is oververtegenwoordigd. Als ze de stap naar
de grote stad zetten worden ze zo goed als rechteloos. Een bedrijf als Foxconn
beet de spits af en bouwde in Shenzen een megafactory zoals er alleen in China
staan. Voor honderdduizenden bleef de uitbuiting niet uit.  Het werd
onderdeel van een economisch systeem dat bedrijven uit buurlanden zoals Taiwan
en Japan, doch ook bedrijven zoals Volkswagen en General Motors aantrok.
Vooral de Verenigde Staten  delocaliseerden heelder sectoren
zoals textiel.

De uitbuiting leidde tot arbeidersopstanden
en een verbetering van de arbeidswetgeving. Ook de werknemer zelf was inventief
en ontdekte verschillende wijzen  om zijn
inkomen te optimaliseren. Het tekort aan geschoolde arbeidskrachten geeft hen
de kans om de werkgever onder druk te zetten voor een beter loon. Zodatook vele
buitenlandse  bedrijven  hun betere mannen
en  vrouwen boven de standaardlonen betalen. Ook eindejaarsbonussen moeten voorkomen dat de werknemer
lopende het jaar de benen neemt, naar de concurrentie. Maar eenmaal Chinees Nieuwjaar op komst, is er geen houden meer aan. De maximum verlofperiode van tien dagen wordt massaal met de voeten getreden en eenmaal
onderweg naar huis gaat het weerzien met familie en vrienden gepaard met de
uitwisseling van werkervaring.  Op die
manier ontstaat de grootste informele jobbeurs van de wereld.

Michel Claes

take down
the paywall
steun ons nu!