De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bron: Child Focus vzw
Child Focus

Child Focus vraagt opnieuw aandacht voor de tienerpooier problematiek in België

Om de vinger op de wonde te leggen, organiseerde Child Focus vandaag een ronde tafel over de tienerpooier problematiek in België. Tijdens deze ochtend werd de balans opgemaakt van de vooruitgang, uitdagingen en tekortkomingen bij de aanpak van het fenomeen. Het evenement vond plaats in aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin, erevoorzitster van Child Focus, in de gebouwen van Sürya, het referentiecentrum mensenhandel te Luik.

vrijdag 3 mei 2019 10:17
Spread the love

Bij haar aankomst deze ochtend bezocht Hare Majesteit de Koningin de lokalen van Sürya en ging ze in gesprek met slachtoffers van tienerpooiers en VZW NE(S)T, een organisatie in Vlaanderen die de slachtoffers ondersteunt en begeleidt. Deze ontroerende ontmoeting gebeurde in alle discretie en gaf de meisjes de kans om hun verhaal te vertellen en hun bezorgdheden te uiten.

Nadien, volgde Hare Majesteit de Koningin een rondetafelgesprek over de problematiek van tienerpooiers. Tijdens dit gesprek stelden de deelnemers, bestaande uit de voornaamste experten in België, kort hun expertise inzake de problematiek voor, alsmede de evolutie, de uitdagingen en de mogelijke oplossingen hiervoor.

Vandaag zijn we 3,5 jaar verder sinds Child Focus een baanbrekend onderzoek voerde naar het fenomeen in Vlaanderen en moeten we helaas vaststellen dat, ook al werd er vooruitgang geboekt, er nog heel wat werk aan de winkel is. De aangepaste begeleiding en opvang staan nog steeds niet op punt, de doorstroom van informatie tussen alle actoren loopt moeizaam en veel daders lopen nog vrij rond.

Bovendien is het voor Child Focus essentieel dat de problematiek ook in Brussel en Wallonië in kaart wordt gebracht, naar voorbeeld van de studie die Child Focus hiertoe verricht heeft in 2015 voor Vlaanderen, maar met de juiste aandacht voor de verschillen tussen de regio’s. Momenteel heeft niemand een idee van de situatie in deze delen van ons land. Enkel indien we ook over de juiste informatie beschikken, kunnen de eventuele pijnpunten worden blootgelegd, de nodige maatregelen getroffen en kan elk (mogelijk) slachtoffer in België effectief beschermd en ondersteund worden. Dit, ongeacht hun leeftijd, woonplaats, afkomst of context. Child Focus is dan ook tevreden dat zij binnenkort onderzoek zal kunnen voeren naar de problematiek in Brussel en hoopt dat er zich een zelfde mogelijkheid hiertoe zal voordoen wat betreft Wallonië.

Hare Majesteit de Koningin is sinds 5 jaar (2014) erevoorzitster van Child Focus. Gedurende deze jaren heeft de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen kunnen rekenen op haar steun en betrokkenheid. Child Focus is dan ook verheugd dat zij zich ook vandaag met veel enthousiasme inzette om de tienerpooier problematiek in België aan te kaarten. Wij hopen hiermee van harte dat de problematiek opnieuw bovenaan de politieke agenda komt en dit zowel in Vlaanderen als in Brussel en Wallonië.

In 2018 opende Child Focus 39 nieuwe dossiers betreffende prostitutie van minderjarigen, waarvan 28 rond tienerpooierslachtofferschap.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!