De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Chapeau voor Davignon, maar hij had gerust wat verder mogen gaan

Chapeau voor Davignon, maar hij had gerust wat verder mogen gaan

vrijdag 26 augustus 2011 11:46
Spread the love

Burggraaf Etienne Davignon acht een tijdelijke belasting op de superrijken best verdedigbaar in het kader van de sanering van de overheidsfinanciën. Alleen had Davignon gerust wat verder mogen gaan.

Chapeau voor zoveel burgerzin en sociale verantwoordelijkheid bij Davignon. Het is een verademing, na wekenlange druk ter rechterzijde en van werkgeverszijde om de sanering eenzijdig te zoeken in de sociale zekerheid en de collectieve voorzieningen, ten koste van de zwaksten en werknemers.  En in het bijzonder na de recente  uitlatingen van figuren als Leopold Lippens, die chanteert met kapitaalvlucht. En in lijn met de ACV-benadering: laat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Het ACV wijst erop dat:

  • de sanering van de openbare financiën structurele maatregelen vergt:  maak de meerbelasting op vermogenden dus ook structureel;
     
  • het niet enkel een kwestie van nieuwe belastingheffing is, maar ook van belastinginning: maak dus eindelijk werk van een geloofwaardige strijd tegen de fiscale fraude, te beginnen met de onverkorte uitvoering van de voorstellen van het Parlement over de grote fraudedossiers;
     
  • er ook een probleem van belastingontwijking is, door de opstapeling van aftrekposten, waarvan beterverdieners vaak meer gebruik maken;
     
  • het niet enkel een probleem van vermogensbelasting of personenbelasting is, maar ook van vennootschapsbelasting:  het werkelijke tarief is van 2001 tot 2009 verder gezakt van 19.9 naar 11.8%, dat is 7,6 miljard minderbelasting, meer dan 1/3 van de saneringsinspanning.

Maar de eerste aanzet van Davignon is in elk geval een welgekomen startpunt.

Luc Cortebeeck
Voorzitter ACV

take down
the paywall
steun ons nu!