De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Centrum voor Ouders & Kind stuurt open brief aan Beke, Geens en De Croo
Open brief - Centrum voor Ouders & Kind

Centrum voor Ouders & Kind stuurt open brief aan Beke, Geens en De Croo

vrijdag 10 april 2020 15:41
Spread the love

 

Aan minister Wouter Beke – Minister Welzijn

Aan minister Koen Geens – Justitie

Aan minister Alexander De Croo – Minister Financiën

 

Geachte heer Beke,

Door de corona maatregelen zijn er momenteel duizenden kinderen die hun biologische ouders niet te zien krijgen. Kinderen die uit huis geplaatst zijn door jeugdzorg en die in een pleeggezin verblijven kunnen geen bezoek krijgen van hun ouders.
Sommige pleegouders weigeren zelfs dat er via digitale weg contact is. In deze tijden is het extreem hard voor alle mensen maar uw eigen kinderen al weken niet kunnen zien is een psychologische foltering.

We hebben reeds meermaals uw kabinet gecontacteerd omdat er onnodig kinderen weggehaald werder bij hun ouders. Vooral voor deze ouders en kinderen is het nu een marteling dat ze elkaar niet kunnen zien.

GEEF HIER AANDACHT AAN AUB! U brengt onnodig veel psychologische schade toe! Ook zijn er kinderen in instellingen die onnodig besmettingsgevaar lopen. Er zijn wisselende oppassers. Zoals u ondertussen al de ervaring heeft in de rusthuizen, er is gevaar en de oppassers zijn nog minder medisch getraind dan de medewerkers in rusthuizen. Voorkom dat er ook onnodig doden vallen in de instellingen! Er zijn kinderen die goede ouders hebben maar deze ouders krijgen hun kinderen al lang niet terug. Voorkom dat deze ouders hun kind verliezen door besmetting!

Geachte heer Geens,

1) Het is nu geen school, dus eigenlijk vakantieperiode voor de kinderen.
WAAROM worden de ouders die zich in een scheiding bevinden geen schrijven van justitie ivm de omgangsregeling van de kinderen? Er zijn ouders die het kind volledig bij zich houden, de andere ouder ziet zijn kind al weken niet.

2) Er gaan zittingen door waarvan de beklaagden niet aanwezig mogen zijn! Dit is 100 procent een inbreuk op de grondwet. Volgens de grondwet heeft iedereen recht op verdediging. Het is voor de beklaagden niet mogelijk om het dossier in te kijken, sommige griffies zijn gesloten, bij telefonisch contact weigert men om digitaal iets door te sturen “omdat de griffie dit niet doet naar de beklaagden”. Justitie houdt blijkbaar totaal geen rekening mee de overmacht, een tijdelijke aanpassing zou hier wel op zijn plaats zijn.

Justitie loopt zo al lang verkeerd, rechters zijn partijdig en discrimineren, hiervoor hebben we u reeds verschillende malen aangeschreven, doch blijft uw kabinet zich wegsteken achter de scheiding der machten. De scheiding der machten dient niet om rechters ongestraft de grondwet te laten respecteren! Discriminatie en partijdigheid is een inbreuk op de grondwet en een inbreuk op het gelijkheidsbeginsel, rechten van de mens.

Geachte heer De Croo,

Tijdens de coronamaatregelen is het geen school, dat wil zeggen dat de vakantieregeling gevolgd wordt voor ouders die zich in een scheiding bevinden. Dus beide ouders dragen evenveel kosten. Doch blijft DAVO (dienst alimentatievordering) nog steeds beslag leggen voor de alimentatie.

Ik wil graag een voorbeeld geven. Papa is technisch werkloos en krijgt 1.400 euro uitkering. Hij heeft 3 kinderen en moet 700 euro betalen. Papa krijgt 0 euro kinderbijslag. Mama is technisch werkloos en krijgt 1.400 euro + 700 euro alimentatie + 700 euro kinderbijslag = 2.400 euro.

Dus:

Papa 700 euro
Mama 2.400 euro

Dit terwijl beide ouders nu dezelfde kosten dragen voor het kind!

Het is al erg dat vaders 3.5 maanden alimentatie betalen op 12 maanden (zomervakantie, kerstvakantie, paasvakantie, herfstvakantie, krokusvakantie) Als coronamaatregelen 3 maanden duren dan betalen vaders 6.5 maanden alimentatie, terwijl ze dezelfde kosten dragen voor hun kinderen!

Ik schreef reeds naar DAVO, DAVO zegt niets te kunnen doen want zij voeren enkel uit wat in het vonnis staat. (Er staat nooit iets in een vonnis in tijden van epidemie, noch van overmacht!)

Ik schreef uw ministerie aan, daar kreeg ik als antwoord dat ministerie financiën niets te maken heeft met alimentatie, dat ik DAVO moet contacteren daarvoor.

Ik veronderstel dat u wel weet dat DAVO opgericht werd door het ministerie Financiën, de verantwoordelijkheid ligt daar dus.
DAVO heeft 84.000 dossiers, men legt nu beslag voor alimentatie terwijl beide ouders dezelfde kosten dragen EN dat er mogelijks werkloosheid is. GRAAG DRINGEND AANDACHT HIERVOOR AUB! Alimentatie is al zeer discriminerend want van de 83.000 dossiers zijn er 93 procent in het voordeel van de moeders.

Het is tevens een schending van de wet: Art. 1148. Geen schadevergoeding is verschuldigd, wanneer de schuldenaar door overmacht of toeval verhinderd is geworden datgene te geven of te doen waartoe hij verbonden was, of datgene gedaan heeft wat hem verboden was. CORONA is OVERMACHT !

MIJNE HEREN, respecteer de grondwet, hou rekening met de overmacht dat nu gaande is.

Met vriendelijke groeten

Gert COPPENS, Centrum voor Ouders & Kind

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!