De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

CD&V een ruk naar rechts, een ruk naar NV-A

CD&V een ruk naar rechts, een ruk naar NV-A

donderdag 2 mei 2013 21:55
Spread the love

Het is duidelijk dat de CD&V met haar aanzet naar de verkiezingen vooral de NV-A de wind uit de zeilen probeert te nemen door een duidelijke ruk naar rechts te maken.

Kinderbijslag:

Elk kind is gelijkwaardig vandaar dat ik me kan vinden in de gelijkschakeling eventueel kan men over het feit dat het eerste kind meer uitgaven vergt dan een tweede discussiëren.  Toch volgende bedenking: Men beging, onder druk van de NV-A reeds de vergissing om deze bijslag uit de sociale zekerheid te halen waardoor het draagvlak ter verdediging van de sociale zekerheid verkleind werd. Nu stellen de christendemocraten sociale correcties voor, kinderen die het moeilijk hebben krijgen een supplement dit klinkt sociaal maar men kiest hier voor het foute middel. De inkomensongelijkheid moet niet aangepakt worden via de kinderbijslag maar via sterk herverdelende en eerlijke belastingen op arbeid EN VERMOGEN.

Ambtenaren:

Men wil de vaste benoeming voor de ambtenaar afschaffen. Dit is wel erg ondoordacht, de statutaire tewerkstelling werd in het leven geroepen opdat het overheidspersoneelslid onafhankelijk van politieke of andere externe druk zou kunnen functioneren. Hij zweert trouw aan de Belgische wetten en is dus gehouden deze toe te passen los van de politieke kleur van zijn toevallige voogdijminister.  Zo hebben de personeelsleden bij overheidsbedrijven ook een vertrouwensfunctiezo zal de postbode  de kiesreclame van alle partijen probleemloos bezorgen ( behoudens rascistische reclame). Het is logisch dat het Belgacompersoneel dat het netwerk met toegankelijkheid voor diverse operatoren objectief beheert wars van commerciële belangen ook een statutair contract heeft. Bij deze overheidsoperator horen enkel contractuelen thuis in de verkoopfuncties.

Overheidsbeslag :

De CD&V wil het overheidsbeslag  terugdringen   hier volgt ze het discours van de liberale partijen Open VLD  en NV-A minder overheid is meer ruimte voor private spelers in bijvoorbeeld, naar ik vrees, de zorg en wie wordt daar beter van?

Een prangende vraag voor de christelijk arbeidersbeweging met zijn sterke vakbond en ziekenfonds is of ze deze ruk naar rechts zal dulden?

take down
the paywall
steun ons nu!